Full version: İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »
 1. Konusu Altın Olan Alacaklar için İlamsız Takibe Girişilemez
 2. İcra Dairesine Yapılması Gereken İtirazın Mahkemeye Yapılması Hukuki Sonuç Doğurmaz
 3. Avukat Olmayan Kişinin (Katip) Avukat Yerine İmza Atarak İcra İşlemleri Yapması Usulsüzdür.
 4. Takip borçlusu 3.kişi sayılamayacağından, bu kişiye gönderilen haciz ihbarnamesi hukuki sonuç doğurm
 5. 89/1 Haciz İhbarnamesinin Teb. Sonra Muhtıra İle Paranın İcra Dairesine Gönderilmesini İstenilmesi i
 6. Belediye Başkanlığı Lehine Hükmedilen Avukatlık Ücretinin Belediyenin Borcundan Dolayı Haczedilemez
 7. EPDK HARÇTAN MUAF DEĞİLDİR (HGK)
 8. 89/1 ihbarnamesine cevapta vadesi gelmeyen borcun bulunduğunun bildirilmesi
 9. İleride doğacak alacakların haczi yazısına cevap vermemesi halinde iik 89 maddesindeki gibi 3. kişi
 10. Çocuk tesliminde takip giderlerinden sorumluluk
 11. İlamda müştereken ve zincirleme sorumluluk hükmünün bulunmaması halinde alacağın taraflara bölüştürü
 12. Şirket Ortağı Borçlu Şirket İçin Üçüncü Şahıstır, 89/1 Gönderilebilir
 13. Mirasçıya iik 53. Maddesi gereğince itiraz hakkı tanınması gerektiği
 14. Havalesiz itiraz dilekçesi
 15. HATALI SIRA CETVELİ KESİNLEŞMİŞSE DEĞİŞTİRELEMEZ
 16. İİK 153 YENİDEN DEĞERLEME
 17. Bir Adet Bilgisayar Lüzumlu Ev Eşyasıdır
 18. Tassarufun iptaline dair ilamın icra dairesine sunulmasında süre
 19. Kamulastirmasiz Elatmada Faiz
 20. İhtiyati hacizde yetkili mahkeme
 21. Avukatın danışıklı icra takibi ve haciz, satış işlemleri yapması
 22. İpotekli Takipten Vazgeçmede Harç
 23. TEHIR I İCRA KARARI İÇİN SÜRE
 24. Icranin geri bırakılması hacizlerin durumu
 25. Bonunun üzerine iki imza atılması durumu
 26. Süresinde dosyanın yetkili ıcra dairesine gonderilmemesi
 27. İflas erteleme işçi alacağı takibi
 28. Belediye mallarının haczinde uygulama
 29. idarenin süresi içinde ödeme yapmamış olması sebebiyle, icra takibi
 30. İİK. 153.MADDESI
 31. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DEPO EDİLEN BEDEL KARŞILIĞI İPOTEĞİN FEKKİ 153.madde
 32. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE DEPO EDİLEN BEDEL KARŞILIĞI İPOTEĞİN FEKKİ
 33. İpoteğin fekki - icra dairesine itirazın bildirilmemesi mahkemede bildirilmesi
 34. HACİZDE SIRA - CETVELİN DÜZENLENECEĞİ DOSYANIN TESPİTİ
 35. İFLASIN AÇILMASI İLE DURAN TAKİPLER
 36. KISMİ ÖDEME DURUMUNDA İLK ÖNCE MASRAFLAR VE AVUKATLIK ÜCRETİNİN MAHSUP EDİLECEĞİ
 37. TAKİP DOSYASINDAN FOTOKOPİ ALMA İŞLEMİNİN TEBLİGAT OLARAK KABUL EDİLEMEMESİ
 38. Yetkisizlik - 2 Haftalık Talep Süresi Geçmiş Olsa da Dosyanın Yetkili İcraya Gönderilmesi Gerektiği
 39. Avukat Olmayan Kişinin, Vekaletnameyle Şirketi Temsilen Dava Açması Mümkün Değildir
 40. Menfi tespit davasının kabulü halinde eski hale iade kurumu
 41. İİK. 361 MADDESİ
 42. İİK. 24.MADDESİ GEREĞİ İLAMLARIN İNFAZI
 43. İlamlı takip düşmüş ise iik'nun 361. ödenen paranın geri iadesi sağlanır.
 44. FAZLA VERİLEN PARANIN GERİ ALINMASI-İSTİRDAT DAVASI AÇILMASI GEREKİR
 45. İŞVEREN, İŞÇİNİN MAAŞINDAN HACİZ KESİNTİSİ YAPMADIĞI SÜREDEN SORUMLUDUR
 46. İcra dosyaların da birleştirme
 47. Avukat katibinin borçlulardan tahsil ettiği paraları avukata vermemesi güveni kötüye kullanma suçu
 48. >İPOTEĞİN FEKKİ, MİRASÇININ İTİRAZI, GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLECEĞİ
 49. Sulh protokolünün icra takibine etkisi
 50. Sulh protokolünün icra takibine etkisi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal