Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. Taahhütname damga vergisi alınacağına ilişkin
 2. “Rehin Açığı Belgesi” veya “Semeresizlik Belgesine” bağlanan alacaklar hk.
 3. Konut Teslimlerinde 2019 KDV Oranları
 4. Varlık şirketine devredilen rehinli alacak nedeniyle yapılacak icra yoluyla satışta KDV ve Damga
 5. Tekne- Gemi alımında KDV orani
 6. CEZA EVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
 7. Gümrük Sahasında Bulunan Bir Malın Kira Borcu Nedeniyle Satışında KDV
 8. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 9. İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ
 10. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 11. AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
 12. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 13. İCRA HARÇLARI
 14. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 15. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 16. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 17. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 18. paranın dağıtımında sıralama
 19. AZİLNAME HK
 20. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 21. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 22. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 23. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 24. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 25. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 26. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 27. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 28. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 29. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 30. İCRA HARÇLARI
 31. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 32. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 33. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 34. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 35. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 36. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 37. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 38. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 39. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 40. Aylık KDV bildirmeme
 41. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 42. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 43. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
 44. MTV BORCU VE TRAFİK CEZASI
 45. Konut Satışlarında %18 Olan KDV Oranı %8 ’e indi
 46. ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET TARİFESİ
 47. Motorsiklet Satışlarında KDV Oranı % 18
 48. Varlık yönetim şirketinin beş yıllık istisna süresi dolmuş olan varlık yönetim şirketiyle birleşmesi
 49. Organize Sanayi Bölgelerinin yapacakları işlemlerin yargı harcından muaf olup olmadığı hk
 50. Vakıf Üniversitelerin Harç Muafiyeti
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2019, SimplePortal