Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 »
 1. Konut Finansmanı KDV oranı, harç ve Damga Vergisi oranı hk.
 2. Fleetcorp Araçlarının Varlık Yönetim Şirketlerinin devir aldığı alacakların Teminatı olması KDV
 3. Borçlu Lehine Kefilsiz İpotek Verilen Taşınmzın Alacaklı Bankaya Satışı KDV'den İstisna Değildir.
 4. İpotekli Taşınmazın İhale ile Bankaya Satışında KDV ve Damga Vergisi
 5. İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
 6. 2020 Yılı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
 7. Hazineye ait taşınmaz üzerinde şirket lehine tesis edilen üst hakkı satışı KDV
 8. 2020 Yılı Harç ve Vergiler Tebliği
 9. “Rehin Açığı Belgesi” veya “Semeresizlik Belgesine” bağlanan alacaklar hk.
 10. Konut Teslimlerinde 2019 KDV Oranları
 11. Varlık şirketine devredilen rehinli alacak nedeniyle yapılacak icra yoluyla satışta KDV ve Damga
 12. Tekne- Gemi alımında KDV orani
 13. CEZA EVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
 14. Gümrük Sahasında Bulunan Bir Malın Kira Borcu Nedeniyle Satışında KDV
 15. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 16. İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ
 17. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 18. AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
 19. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 20. İCRA HARÇLARI
 21. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 22. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 23. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 24. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 25. paranın dağıtımında sıralama
 26. AZİLNAME HK
 27. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 28. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 29. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 30. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 31. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 32. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 33. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 34. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 35. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 36. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 37. İCRA HARÇLARI
 38. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 39. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 40. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 41. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 42. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 43. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 44. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 45. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 46. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 47. Aylık KDV bildirmeme
 48. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
 49. iLLER BANKASINA 89/1 GÖNDERİLMEMESİNE İLİŞKİN
 50. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE 2017
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal