Full version: Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler
1 2 3 »
 1. Türkiye Noterler Birliğinden Vekaletnameler Hakkında Genelge
 2. herkes için kesinleşmiş olan “ihale şartları” çerçevesinde yapılan ihaleden sonra KDV indirilemez
 3. Konut Finansmanı KDV oranı, harç ve Damga Vergisi oranı hk.
 4. Fleetcorp Araçlarının Varlık Yönetim Şirketlerinin devir aldığı alacakların Teminatı olması KDV
 5. Borçlu Lehine Kefilsiz İpotek Verilen Taşınmzın Alacaklı Bankaya Satışı KDV'den İstisna Değildir.
 6. İpotekli Taşınmazın İhale ile Bankaya Satışında KDV ve Damga Vergisi
 7. İFLAS İDARESİ ÜCRETİ, YAZI VE TEBLİĞ MASRAFI TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ
 8. 2020 Yılı Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi
 9. Hazineye ait taşınmaz üzerinde şirket lehine tesis edilen üst hakkı satışı KDV
 10. 2020 Yılı Harç ve Vergiler Tebliği
 11. “Rehin Açığı Belgesi” veya “Semeresizlik Belgesine” bağlanan alacaklar hk.
 12. Konut Teslimlerinde 2019 KDV Oranları
 13. Varlık şirketine devredilen rehinli alacak nedeniyle yapılacak icra yoluyla satışta KDV ve Damga
 14. Tekne- Gemi alımında KDV orani
 15. CEZA EVİNDE BULUNAN HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARA YAPILACAK TEBLİGATA DAİR İŞLEMLER
 16. Gümrük Sahasında Bulunan Bir Malın Kira Borcu Nedeniyle Satışında KDV
 17. 2018 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
 18. İFLAS İDARE MEMURUNA YAPILAN ÖDEMENİN VERGİLENDİRİLMESİ
 19. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 20. AMME İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
 21. İcra Yoluyla Araç Satışında Özel Tüketim Vergisi
 22. İCRA HARÇLARI
 23. Kısmi Haciz Kaldırmada Harç İle İlgili Adalet Bakanlığı görüş yazısı
 24. 2018 YILI BİLİRKİŞİLİK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 25. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranının % 1 veya % 8 olduğu haller.
 26. Yeni TTK Kapsamında Şahıs İşletmelerinin Limited Şirkete Dönüşebilmesi
 27. paranın dağıtımında sıralama
 28. AZİLNAME HK
 29. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 60)
 30. 2018 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
 31. 2018 Harçlar Kanunu Genel Tebliği
 32. 2018 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
 33. 2018 LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ ÜCRET TARİFESİ
 34. VARLIK ŞİRKETLERİ HARİCEN TAHSİL HARCI SORUNU
 35. SÜMER VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNİN FERAGAT TALEBİ
 36. Finansal kiralama sözleşmeleri bakımından getirdiği yenilik ve değişiklikler
 37. Yeni Yediemin Ücret Tarifesi
 38. Yediemin Ücreti Ödemelerinde KDV ve Damga Vergisinin Alınıp Alınmayacağı Yönündeki Özelgeler
 39. İCRA HARÇLARI
 40. TEKRAR BAŞVURU HARCI İSTENMESİ HK.
 41. EMEKLİ İKRAMİYESİ, KIDEM TAZMİNATI VE DİĞER ALACAKLARIN ÖDENMESİNDE HARÇ
 42. Yediemin yönetmeliği 2017 ücret tarifesi
 43. Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunan şirketin iflası üzerine tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu
 44. İflası kesinleşen mükellefin beyanname verme yükümlülüğü
 45. Özel Kanunlara Göre Haczedilemeyen Mal ve Haklar
 46. Tahsil Harcından Muaf Kurumlar
 47. 2017 memur yemek yardımı tebliği
 48. 2017 YILI AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
 49. Aylık KDV bildirmeme
 50. VEKALET ÜCRETİNDEN YAPILAN KAYNAKTAN KESİNTİNİN DOSYA HESABINA YANSITILMASI
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal