Full version: Gayrimenkul & Kira Hukuku
1 2 »
 1. İflas Ertelemeye İlişkin Tedbir Kararı Men'i Müdahale Nedeniyle Tahliyeyi Durdurmaz
 2. Borca İtiraz Edilmesine Rağmen Kira Sözleşmesine İtiraz Edilmemesi Nedenyle Sözleşmenin Kesinleşmesi
 3. YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNİM REHBERİ
 4. Kontrat Olmadığı Halde İcra Emri
 5. BARAJ İNŞAATI İÇİN KAMULAŞTIRMA YAPILMASI
 6. İSKAN-KİRA SÖZLEŞMESİ
 7. KİRACININ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ, KİRALANANDA KİRACI YERİNE BAŞKA KİŞİ OTURMASI
 8. İskan Alınmaması Nedeniyle Toprak Sahibi Lehine Müteahhitten Alınan Evin Tapusunun İptali
 9. Alt kiracı üçüncü kişi sayılmayacağı için İİK.276. madde hükmünün uygulanması mümkün değildir.
 10. icra
 11. Benden önce kalan kiracılar
 12. Hgk - kira takibinde, talepte ve ödeme emirlerinde istenen kira bedelinin hangi aylara ait olduğunun
 13. İhtiyaç nedeniyle tahliye
 14. KİRA İLİŞKİSİNE DAYANMAYAN TAHLİYE TAAHHÜDÜ ( İİK.'nun 272. Maddesinin Uygulanamayacağı - Alım Satı
 15. Tahliye ilamının kesinleşmeden icraya konulması
 16. TAHLİYE TALEBİ ( Hak Kazanıldığı Tarihten İtibaren Makul Süre Kapsamında Kalan 1 Yıl İçinde Kullanıl
 17. BİRDEN FAZLA KİRALAYAN BULUNMASI, ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI
 18. ZORUNLU TAKİP ARKADAŞLIĞI KİRA BEDELİ TAKİBİ
 19. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 20. Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Kararı
 21. Reşit Bir Kimsenin Ailesinin Evi Dışında Oturma Hakkının Olması Tahliye Sebebidir
 22. Kacak elektrik
 23. Bir Aylık Kira Alacağının Ödenmemesi Halinde Diğer Kira Alacaklarının da Muaccel Hale Gelmesi
 24. Ecrimisil
 25. Tapu İptal ve Tescil Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi İrat Bağlanması
 26. Tahliye ve Masrafları ,Taşınmazın İcra Marifeti ile boşaltılması
 27. YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA PAYLI MÜLKİYETE TABİ EŞYANIN KİRAYA VERİLMESİ
 28. Haciz veya İpotek Sahibi Bulunamazsa Dava Tapu Müdürlüğüne Yöneltilir
 29. TOKİ, GEÇ TESLİM KAYNAKLI KİRA ALACAĞI, HAKLARIN SAKLI TUTULMASI, ISLAH...
 30. KİRA SÖZLEŞMESİ, KİRA BEDELİNİN YENİLENEN DÖNEM İÇİN DE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI
 31. BEDEL KARŞILIĞI ARSA TAHSİS SÖZLEŞMESİ, BELEDİYENİN İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPMASI
 32. Kira Alacağının Tahsili için Takip ve Tahliye, Siyasi Partinin Temsili
 33. Kira İlişkisinde Faiz Sınırlaması
 34. Dairenin Tesliminden Sonra 30 Gün İçinde Ayıp İhbarında Bulunulmalıdır
 35. Yabancı Para Üzerinden Akdedilen Kira Sözleşmeleri
 36. Kira Bedelinin Tespiti
 37. Davadan Feragat · Feragat Beyanının Gerçek İradeyi Yansıtmaması
 38. Tapu Müdürlüğünün Red Kararına Karşı Mahkemeye Müracaattan Önce İtiraz Edilmeli
 39. ÜFE -KİRA TESPİTİ İÇİN HESAPLAMA
 40. KİRA PARASI İÇİN VERİLEN SENET • İSPAT KOŞULU
 41. Yargıtay Kararı, "İpoteğin Kaldırılması ve Aile Konutu Şerhi Konulması"
 42. 12 Aylık ÜFE Endeksine Göre Kira Bedelinin Tespiti
 43. KİRALANAN YERİN KİRACI TARAFINDAN BAŞKASINA KİRAYA VERİLMESİ ÜZERİNE ANALİZ
 44. ERKEN TAHLİYE DE KİRACI VE KİRALAYAN AÇISINDAN TALEP HAKKI ÜZERİNE DİPNOT
 45. Yazılı Kira Süresinin Bitmesi Nedeniyle Tahliye - Tahliye Şartları ( İİK 272 )
 46. Bedele Hükmedilen Ayni Hakka İlişkin İlamların Kesinleşmesi Gerekir
 47. Emlakçıyı aradan çıkaran müşteri mahküm oldu
 48. TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 49. BORÇLUNUN DAHA ÖNCEİPOTEK ETTİRDİĞİ TAŞINMAZ HKK.DA SONRADAN MESKENİYET İDDİASI
 50. BORÇLUNUN BİRDEN FAZLA TAŞINMAZI OLMASI MESKENİYET ŞİKAYETİNE ENGEL DEĞİLDİR
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal