Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 2. Yetki belgesi harç
 3. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 4. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 5. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 6. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 7. teninat iade
 8. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 9. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 10. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 11. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 12. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 13. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 14. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 15. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 16. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 17. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 18. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 19. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 20. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 21. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 22. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 23. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 24. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 25. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 26. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 27. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 28. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 29. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 30. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 31. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 32. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 33. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 34. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 35. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 36. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 37. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 38. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 39. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 40. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 41. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 42. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 43. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 44. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 45. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 46. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 47. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 48. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 49. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
 50. MAAŞ HACZİ OLAN DOSYADAN FERAGAT HARÇ UYGULAMASI
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal