Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
 2. Harç işlemleriyle ilgili yargı kararları
 3. Rehin açığı belgesine dayalı takipte peşin harç alınıp alınamayacağı
 4. Tahsilde Tekerrür Olmamak Kaydıyla Açılan Takiplerde Tahsil Harcı Alınması
 5. Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması
 6. Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği
 7. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 8. Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez
 9. Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı
 10. Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz
 11. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı
 12. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 13. Yetki belgesi harç
 14. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 15. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 16. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 17. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 18. teninat iade
 19. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 20. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 21. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 22. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 23. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 24. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 25. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 26. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 27. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 28. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 29. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 30. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 31. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 32. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 33. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 34. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 35. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 36. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 37. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 38. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 39. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 40. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 41. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 42. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 43. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 44. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 45. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 46. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 47. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 48. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 49. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 50. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal