Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez
 2. Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı
 3. Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz
 4. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı
 5. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 6. Yetki belgesi harç
 7. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 8. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 9. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 10. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 11. teninat iade
 12. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 13. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 14. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 15. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 16. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 17. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 18. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 19. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 20. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 21. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 22. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 23. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 24. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 25. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 26. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 27. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 28. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 29. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 30. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 31. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 32. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 33. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 34. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 35. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 36. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 37. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 38. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 39. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 40. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 41. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 42. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 43. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 44. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 45. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 46. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 47. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 48. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 49. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 50. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal