Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği
 2. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 3. Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez
 4. Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı
 5. Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz
 6. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı
 7. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 8. Yetki belgesi harç
 9. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 10. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 11. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 12. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 13. teninat iade
 14. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 15. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 16. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 17. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 18. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 19. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 20. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 21. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 22. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 23. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 24. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 25. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 26. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 27. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 28. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 29. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 30. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 31. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 32. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 33. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 34. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 35. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 36. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 37. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 38. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 39. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 40. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 41. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 42. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 43. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 44. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 45. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 46. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 47. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 48. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 49. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 50. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal