Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 2. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 3. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 4. teninat iade
 5. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 6. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 7. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 8. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 9. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 10. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 11. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 12. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 13. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 14. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 15. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 16. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 17. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 18. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 19. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 20. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 21. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 22. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 23. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 24. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 25. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 26. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 27. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 28. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 29. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 30. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 31. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 32. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 33. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 34. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 35. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 36. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 37. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 38. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 39. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 40. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 41. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 42. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 43. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 44. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 45. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 46. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
 47. MAAŞ HACZİ OLAN DOSYADAN FERAGAT HARÇ UYGULAMASI
 48. Ödeme Emri Tebliğinden Önce - Harç Alınmaz - 3/4 Oranında Vekalet Ücreti Alınır
 49. Alacağa mahsuben ihalede, harç matrahı
 50. Karayolları Genel Müdürlüğünün Harçtan Muaf Olduğu
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal