Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı
 2. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 3. Yetki belgesi harç
 4. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 5. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 6. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 7. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 8. teninat iade
 9. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 10. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 11. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 12. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 13. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 14. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 15. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 16. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 17. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 18. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 19. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 20. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 21. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 22. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 23. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 24. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 25. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 26. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 27. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 28. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 29. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 30. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 31. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 32. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 33. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 34. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 35. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 36. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 37. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 38. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 39. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 40. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 41. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 42. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 43. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 44. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 45. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
 46. Takipten feragat ile senet aslının iadesi
 47. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Yargı Harcından Muaf Değildir.
 48. Kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda vekalet ücreti vs.
 49. Muafiyet Süresi Dolan Varlık A.Ş.'nin, Yeni Bir Varlık A.Ş. ile Birleşmesi Hali Muafiyet Sağlamaz
 50. İzale-i Şüyu Satışlarında Alınacak Vergiler
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal