Full version: Borçlar & Ticaret & İş Hukuku
1 2 »
 1. İşçinin Çalışma Şartlarında Değişiklik Yapılması
 2. Haciz Kaldırma İşlemi
 3. AnadoluFarm Taahhütname Hk.
 4. maaş aldığım banka icrada sırada beklerken 2. bir kesinti yapıyor yasalmıdır
 5. SİGORTASİZ CALİSTİGİM İS YERİ KAPANDİ AMA BEN DAVA ACMAK İSTİYORUM
 6. limited şirket tasfiyesi (alacak ve borçla)
 7. SENET İPTALİ
 8. TEMERRÜTE DÜŞÜRÜLMEDEN TEMERRÜT FAİZİ TALEP ETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR
 9. SENET DOLDURMA-HAZIRLAMA DETAYLARI ANLATIMI
 10. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine dair işlemler 2020 yılına Erteleniyor
 11. Kredi Kartı Yapılandırma Faizi
 12. LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU
 13. Limited Şirket Ortağının Kamu Borçları Dışında Kalan Diğer Şirket Borçlarından
 14. DENİZ TİCARET HUKUKU ÖRNEK KARARLAR
 15. stajyer öğrenci alacağı- zamanaşımı-husumet
 16. Şirket ortaklığından ayrılırken mevcut şartlar altında haklarımız nelerdir?
 17. Tasfiye edilen şirketin ihyası
 18. İşçi alacağına dayalı maddi manevi tazminat iflasın ertelenmesi
 19. İşçi Alacağı maddi ve manevi tazminat
 20. Performans yüzünden işten çıkartılan işçi davayı kazandı. Mahkeme, ‘Bir kerede çıkartılmaz’ dedi.
 21. TASFİYE İŞLEMLERİ VE SÜREÇ
 22. Tasfiyesi Sonlanmış Şirket Hakkında Takibe ve Davaya Devam Edilemeyeceği - Vekilliğin Son Bulacağı
 23. Konu Başlığını Giriniz
 24. şirket sahibi ve yetkilisi şirketinin ipotek borcunu (ivazlı)temlik alabilirmi
 25. Şirket hissesinin haczi nedeniyle ortaklıktan çıkarma
 26. İŞÇİLİK ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI, KIDEM TAZMİNATINA UYGULANACAK FAİZ ORANI
 27. İflasın ertelenmesi davalarında yetkili mahkeme - İl ve ilçeler arası seyehat eden şirketler
 28. Hakem kararına karşı yalnızca iptal davası açılması mümkündür
 29. Limited Şirketlerde Ortakların Sorumluluğu Ortağın Şirket Borcunu Ödemesi
 30. FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN PRİM ÖDEMELERİ DİKKATE ALINMADAN HESAPLANMASI GEREKTİĞİ
 31. Avukatın Azli – Avukat ile müvekkilin birbirine karşı olan güven ilişkisi
 32. Yargıtay: “Okuma yazma bilmeyen işçinin imzası kendisini bağlar”
 33. AYIPLI 0/KM TİCARİ ARAÇ, MAHKEMECE YAPILACAK İŞ
 34. Bedeli Ödenen Malın Teslim Edilmemesi
 35. Yargıtay Kararı; "İşe iade ve Muvazaalı İşe Alım Modeli"
 36. Ekspertiz Raporuna İtibar Edilerek, Tazminat Belirlenmesi Mümkün Değildir
 37. Yargıtay Kararı; "Alt İşverenin Yıllık İzin Ücretinden Sorumluluğu"
 38. Yargıtay Kararı; "Feshin Geçersizliği ve İşe İade"
 39. Haklı Bir Sebebe Dayalı İstifada Kıdem ve İhbar Tazminatları
 40. Mahkemeden çalışanları ilgilendiren örnek karar
 41. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ HAKKINDA DİPNOT
 42. İflas İle Birlikte İİK 194.Md Dışındaki Davalar İflas Masasına Karşı Devam Eder
 43. İflasın Açılmasından Sonra İş Davasının Yürütüleceği
 44. Temyiz Süresinin Başlangıcı - İş Mahkemesi Kararları - Tefhim Kavramı
 45. Ticaret Müdürü ve Ticaret Şefi Hakkında Tazminat Talebinin Değerlendirilme Şekli
 46. •FESHİ İHBAR SÜRESİ
 47. gecikme ve temerrüt faizi
 48. Kredi Kartından Doğan Dava • Zamanaşımı
 49. İşçinin Başka Bir İşyerinde Çalıştırılması - Dürüstlük Kuralı
 50. Trafik Kazalarında Tedavi Masraflarının SGK'ca Karşılanması
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal