Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 »
 1. İlanen Tebliğ Öncesi Araştırma İşlemi
 2. Tebligatın Tüzel Kişilik Şubesine Değil de Merkezine Tebliğinin Gerektiği
 3. Tebliğden önce yapılan itirazın geçerliliği için ödeme emri tebliğinin şart olduğu.
 4. Kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmış bina olduğu belirtilerek evrakın boş arsaya 35.maddeye gö
 5. Konuyla İlgili Maaş Haczi Yazısına Cevap Verilmemezse Ne Olur?
 6. Mernis Adresine Gönderilen Satış İlanına Dair Tebligatın Açık Mavi Renkli Zarfla Yapılmaması
 7. DOSYADAKİ ADRESE TEBLİGAT YAPILMADAN VE TK.21/1 MADDESİNE GÖRE TEBLĞ YAPILMADAN 21-2 TEBLİĞ YAPILMAZ
 8. BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMADAN T.K.21/2. MADDESİ GEREĞİ TEBLİGAT YAPILAMAZ
 9. Tebligat Kanunu'nun 32. Maddesinin Uygulanabilmesi
 10. Ödeme Emrinin Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Kişiye Tebliği
 11. Tebligatın usulsüzlüğü resen incelenmez
 12. Yıkılan binaya 35.maddeye tebligat gönderilmesi-Kapıya asma şartı
 13. 7201 Sayılı T.K 'nun Ek 1. maddesine göre tebligat icra takibi de uygulanmaz
 14. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 15. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında uygulanır
 16. Telefon ve E-Mail Kayıtları Öğrenme Tarihinin Tespitinde Dikkate Alınmaz
 17. icra dosyası yenileme kararı tebliği
 18. Tüzel Kişiliği Olmayan Şahıs Şirketlerine TK'nın 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılamayacağı.
 19. PTT İnternet Sitesindeki Sorgular Bilgi Amaçlı Olup,Tebliğ Tarihinin Tespitinde Belirleyici Değildir
 20. Resmi kurumda görev yapan memurun, iş arkadaşına yapılan tebligat geçersizdir
 21. Tebligatların açık mavi renkli zarflarla yapılması istisnaî durumdur
 22. Tasfiyesine karar verilen şirkete tebligat - icra takibi - tasfiye memuruna tebliğ zorunluluğu
 23. Normal tebligat gönderilmeden 35. Maddeye göre tebligat gönderilmez
 24. tebligat, muhatabı olan avukata değil de aynı ofiste birlikte çalışan (Çalışanı olmayan) diğer avuka
 25. Ptt posta memurunun cezai sorumluluğu
 26. Usulsüz tebligatı icra müdürünün incel yip inceleyemeyeceği
 27. Konu: İlamsız İcra tebligat soruları
 28. VEKİLİN UYAP ÜZERİNDEN YA DA FİZİKİ DOSYA ÜZERİNDEN BİR İŞLEM YAPMASININ İADE TEBLİGAT HABERDAR SAYI
 29. Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor
 30. TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır
 31. Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018
 32. Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat
 33. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 34. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 35. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 36. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 37. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
 38. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017
 39. Vekile Tebliğ Zorunluluğu
 40. AVUKATIN İŞ YERİ ADRESİ YERİNE İKAMETİNE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU
 41. Tebligatın Usulsüzlüğü
 42. YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK YABANCIYA TEB.K. 35'E GÖRE TEBLİĞ YAPILMAYCAĞI
 43. usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günde yapılır
 44. YURTDIŞINDA BULUNAN HİSSEDARA TEBLİGAT
 45. Usulsüz Tebligata Dair Şikayetin Tebligatın Yapıldığı Kişi Tarafından Yapılması Gerekir
 46. ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ KESİNLEŞMDEN, BORÇLU DOSYADAN FOTOKOPİ ALMASI TEBLİĞ SAYILMAZ
 47. Borçluya Ödeme Emrinin İkinci Kez Tebliğ Edilmesi Yeni Bir İtiraz Hakkı Verir
 48. İlanen Tebligat - İcra Müdürünün Takdir Yetkisi - Dürüstlük Kuralı
 49. Bankalara E-Tebligat İle Gönderilecek Haciz İhbarnamesi İşlemleri Ekran Kullanım
 50. Satış İlanının Kıymet Takdirine İtirazda Bulunan Vekile Tebliğ Edilmesi Gerektiği
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal