Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 »
 1. Ödeme Emrinin Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Kişiye Tebliği
 2. Tebligatın usulsüzlüğü resen incelenmez
 3. Yıkılan binaya 35.maddeye tebligat gönderilmesi-Kapıya asma şartı
 4. 7201 Sayılı T.K 'nun Ek 1. maddesine göre tebligat icra takibi de uygulanmaz
 5. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 6. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında uygulanır
 7. Telefon ve E-Mail Kayıtları Öğrenme Tarihinin Tespitinde Dikkate Alınmaz
 8. icra dosyası yenileme kararı tebliği
 9. Tüzel Kişiliği Olmayan Şahıs Şirketlerine TK'nın 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılamayacağı.
 10. PTT İnternet Sitesindeki Sorgular Bilgi Amaçlı Olup,Tebliğ Tarihinin Tespitinde Belirleyici Değildir
 11. Resmi kurumda görev yapan memurun, iş arkadaşına yapılan tebligat geçersizdir
 12. Tebligatların açık mavi renkli zarflarla yapılması istisnaî durumdur
 13. Tasfiyesine karar verilen şirkete tebligat - icra takibi - tasfiye memuruna tebliğ zorunluluğu
 14. Normal tebligat gönderilmeden 35. Maddeye göre tebligat gönderilmez
 15. tebligat, muhatabı olan avukata değil de aynı ofiste birlikte çalışan (Çalışanı olmayan) diğer avuka
 16. Ptt posta memurunun cezai sorumluluğu
 17. Usulsüz tebligatı icra müdürünün incel yip inceleyemeyeceği
 18. Konu: İlamsız İcra tebligat soruları
 19. VEKİLİN UYAP ÜZERİNDEN YA DA FİZİKİ DOSYA ÜZERİNDEN BİR İŞLEM YAPMASININ İADE TEBLİGAT HABERDAR SAYI
 20. Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor
 21. TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır
 22. Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018
 23. Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat
 24. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 25. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 26. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 27. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 28. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
 29. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017
 30. Vekile Tebliğ Zorunluluğu
 31. AVUKATIN İŞ YERİ ADRESİ YERİNE İKAMETİNE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU
 32. Tebligatın Usulsüzlüğü
 33. YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK YABANCIYA TEB.K. 35'E GÖRE TEBLİĞ YAPILMAYCAĞI
 34. usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günde yapılır
 35. YURTDIŞINDA BULUNAN HİSSEDARA TEBLİGAT
 36. Usulsüz Tebligata Dair Şikayetin Tebligatın Yapıldığı Kişi Tarafından Yapılması Gerekir
 37. ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ KESİNLEŞMDEN, BORÇLU DOSYADAN FOTOKOPİ ALMASI TEBLİĞ SAYILMAZ
 38. Borçluya Ödeme Emrinin İkinci Kez Tebliğ Edilmesi Yeni Bir İtiraz Hakkı Verir
 39. İlanen Tebligat - İcra Müdürünün Takdir Yetkisi - Dürüstlük Kuralı
 40. Bankalara E-Tebligat İle Gönderilecek Haciz İhbarnamesi İşlemleri Ekran Kullanım
 41. Satış İlanının Kıymet Takdirine İtirazda Bulunan Vekile Tebliğ Edilmesi Gerektiği
 42. İcra Emrinin Vekile Tebliğ Edilmemesi Nedeniyle Tek Başına Öğrenme ile Takibe Devam Olunamayacağı
 43. Mahkemece Tebligata ilişkin Şikayetin Duruşmalı Olarak Değerlendirilmesi
 44. Haciz İhbarnamesi (89/1) TK'nın 21/2. Maddesine Göre Çıkartılabilir
 45. Komşunun İsmi Tespit Edilip İmzası Alınmadan Yapılan Tebligat
 46. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ
 47. Borçluya yapılan tebligatta imtina eden komşunun ad ve soyadının bulunmaması
 48. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 49. Hukuki Konularda Uluslararası İstinabe
 50. VELAYET SAHİBİ ANNEYE TEBLİGAT
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2020, SimplePortal