İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yeni ileti yok İcra Hukuku ve Yargı Kararları

İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler, İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Yargı Kararları (Yargıtay, Danıştay ve Yerel Mahkeme)

2025 İleti
1572 Konu

[?]

Gönderen: hukuksever38
TBK 201 karşılığı verile...
21 Ocak 2021, 13:58:31

Yeni ileti yok Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.

596 İleti
428 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Yeni Haciz Sonrası Yenid...
13 Ocak 2021, 00:22:04

Yeni ileti yok Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi

480 İleti
326 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: Satış işlemlerine i...
13 Ocak 2021, 00:23:54

Yeni ileti yok Konkordato ve İflas Hukuku

Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato İşlemleri, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Matbu Evraklar, Konkordato Projesinin Düzenlenmesi, İflas İşlemleri ve Uygulamaları

61 İleti
48 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: İflastan Sonra Borç...
25 Aralık 2020, 00:22:34

Yeni ileti yok Harç & Vergi Uygulamaları

İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları

303 İleti
139 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Resmi Daireler Namına Öd...
07 Aralık 2020, 01:03:51

Yeni ileti yok Tebligat İşlemleri

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.

138 İleti
103 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Daha önce tebligat yapıl...
15 Kasım 2020, 13:42:52

HUKUKİ KONULAR

Yeni ileti yok Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.

515 İleti
333 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: Yediemin otoparkınd...
23 Aralık 2020, 11:46:52

Yeni ileti yok Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...

53 İleti
45 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Hukuk Fakültesi Mezunu İ...
12 Aralık 2020, 15:41:28

Yeni ileti yok Bankacılık & Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Hukuku

Bankacılık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar ve Bilişim Hukukuna İlişkin İşlemler

10 İleti
9 Konu

[?]

Gönderen: cang
Bankaların aldığı masraf...
16 Mart 2017, 12:12:45

Yeni ileti yok Kişiler & Aile & Miras Hukuku

Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları

100 İleti
90 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Boşanmanın Ferisi Niteli...
11 Kasım 2020, 15:07:50

Yeni ileti yok Gayrimenkul & Kira Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti

71 İleti
64 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Noter tarafından düzenle...
16 Ocak 2021, 23:31:58

Yeni ileti yok Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku

70 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: av.Eceuludag
İşçinin Çalışma Şartları...
20 Haziran 2019, 13:03:18

Yeni ileti yok Tüketici Hukuku & Hakları

Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri

56 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Paranın sehven gönderild...
23 Ağustos 2020, 10:51:42

Yeni ileti yok İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler

65 İleti
50 Konu

[?]

Gönderen: afnzh
yardım
04 Eylül 2019, 11:37:06

Yeni ileti yok Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları

26 İleti
17 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
2021 MTV ne kadar? Araç ...
12 Aralık 2020, 15:23:26

Yeni ileti yok Ceza Hukuku

Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.

61 İleti
54 Konu

[?]

Gönderen: WatchAndLearn
Yargıtay 16. Ceza Daires...
24 Temmuz 2020, 19:00:02

YARDIMCI KONULAR

Yeni ileti yok Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi

148 İleti
102 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
2021 Avukatlık Asgari Üc...
12 Aralık 2020, 15:32:39

Yeni ileti yok Makale Kütüphanesi

Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm

86 İleti
71 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Ynt: TASARRUFUN İPTALİ D...
08 Ocak 2021, 23:51:04

Yeni ileti yok Hukuk Programları

Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar

42 İleti
18 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: İcra Vekalet Ücreti...
22 Aralık 2019, 20:49:49

ADLİ & İDARİ YARGI & İCRA DAİRESİ MENSUPLARINA ÖZEL

Yeni ileti yok Mesleki Konular ve Uygulamalar

Bölüm İçeriklerini ve Paylaşımları, Bakanlık Resmi E-Posta Adresine Sahip Forum Üyesi Adalet Personeli Görebilir
( Personelarası Soru/Cevap Bölümü )

Adalet Komisyonu İşlemleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri
Hukuk & Ceza & İdare Mahkemesi İşlemleri
İcra ve İflas Uygulamaları
Satış Memurlukları
İdari İşler Uygulamaları
Ceza İnfaz Hukuku
UYAP Uygulamaları

1924 İleti
662 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
KEP yazışması ile E-Tebl...
24 Kasım 2020, 17:06:32

Yeni ileti yok Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü

Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü

23 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Bilal
Ynt: Ankara Baro Başk.lı...
29 Mart 2017, 19:27:47

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

Yeni ileti yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

8 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
kadastro tespitine itira...
20 Nisan 2019, 12:52:38

Yeni ileti yok Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

33 İleti
32 Konu

[?]

Gönderen: Adaletli21
Anayasa Mahkemesi Kararl...
15 Aralık 2019, 22:10:11

Yeni ileti yok Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Ceza Bölümü
Hukuk Bölümü

68 İleti
68 Konu

[?]

Gönderen: Adaletli21
Ceza Bölümü ? BAHİS VE Ş...
16 Aralık 2019, 21:34:38

Yeni ileti yok Bölge Mahkemeleri Kararları

Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları
Bölge İdare Mahkemeleri Kararları

58 İleti
56 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İST...
26 Aralık 2020, 15:30:09

Yeni ileti yok Yargıtay Kararları

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

589 İleti
586 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Takibin kesinleşmesinden...
10 Ocak 2021, 00:39:53

Yeni ileti yok Danıştay Kararları

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları

154 İleti
152 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
AYNI FİİL NEDENİYLE İKİ ...
09 Haziran 2020, 22:30:22

Yeni ileti yok Sayıştay Kararları

Sayıştay Genel Kurulu Kararları
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları
Sayıştay Daireler Kurulu Kararları
Sayıştay Daire Kararları

42 İleti
42 Konu

[?]

Gönderen: Adaletli21
Sayıştay Daire Kararları...
15 Aralık 2019, 15:07:19

DİĞER

Yeni ileti yok Tebrik & Taziye

Kutlama, Başsağlığı

11 İleti
5 Konu

[?]

Gönderen: Ahkam42
Baş sağlığı
05 Ekim 2019, 15:03:03

Yeni ileti yok Her Telden

Rastgele Konular, Paylaşımlar

129 İleti
41 Konu

[?]

Gönderen: Zafer Öztürk
Ynt: bulaşık temizliği
20 Haziran 2019, 11:08:49

Yeni ileti yok Mizah

Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları

82 İleti
18 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Kırmızı Oda Covid-19 Avu...
22 Kasım 2020, 01:39:42

SİTE HAKKINDA

Yeni ileti yok Görüş & İstek & Öneri

Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler

14 İleti
7 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Ynt: Sitemizde Yapılan G...
07 Aralık 2020, 22:51:23

  • Yeni ileti yok
  • Yönlendirmeler

..::Forum Adalet::.. - Bilgi Merkezi

Son Yanıtlanan Konular Son Yanıtlanan Konular

Forum Adı Son İletiler Gönderen: Tarih
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts TBK 201 karşılığı verilen Bono user hukuksever38 time 21 Ocak 2021, 13:58:31
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Yediemin oldum diye, asıl borçlu yaptılar beni :( user nihatkaradas time 21 Ocak 2021, 09:50:59
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Taşınır teslimine ilişkin ilamlarda icra vekalet ücretinin maktu veya nispi halleri user Özgür KOCA time 21 Ocak 2021, 00:18:17
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Bankanın teminat mektubunun garantörü olma dışında taraf sıfatı yoktur user Özgür KOCA time 18 Ocak 2021, 15:37:48
user Gayrimenkul & Kira Hukuku posts Noter tarafından düzenlenen tahliye taahhüdüne dayalı ilamlı takip yapılamayacağı user Özgür KOCA time 16 Ocak 2021, 23:31:58
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts İCRA TAKİBİNİN TARAFLARININ DA TARAF EHLIYETİNE SAHİP OLMALARI GEREKİR user Özgür KOCA time 13 Ocak 2021, 00:25:31
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler.. user Özgür KOCA time 13 Ocak 2021, 00:23:54
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Borçlu şirketin tasfiye haline girmesi vekili ile olan vekalet ilişkisini sonlandırmayacağı user Özgür KOCA time 13 Ocak 2021, 00:23:03
user Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri posts Yeni Haciz Sonrası Yeniden Kıymet Takdiri Yapılması Gerekir user Özgür KOCA time 13 Ocak 2021, 00:22:04
user Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları posts Takibin kesinleşmesinden sonra mirasın reddi user Deniz034 time 10 Ocak 2021, 00:39:53

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

8106 İleti 5299 Konu Gönderen: 1952 Üye.
Son İleti: "TBK 201 karşılığı verile..." ( 21 Ocak 2021, 13:58:31 )

[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Olanlar Çevrimiçi Olanlar

31 Ziyaretçi, 1 Üye

Çevrimiçi üyeler:
ab118032

Çevrimiçi OlanlarBugün Online Olan Üyeler

Toplam: 1 (Görünür: 1, Gizli: 0)
ab118032