İCRA VE İFLAS HUKUKU

Yeni ileti yok İcra Hukuku ve Yargı Kararları

İtiraz ve Şikayet, Menfi Tespit, İstirdat davaları, İtirazın Kaldırılması ve İtirazın İptali davaları, İlamlı İlamsız Takip, İcra Takibi Hakkında Temel Bilgiler, Takibin Kesinleşmesi, İflas, Konkordato, Mal Beyanında Bulunmama, Taahhüdü İhlal Gibi Cezai Hükümler, İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Yargı Kararları (Yargıtay, Danıştay ve Yerel Mahkeme)

1959 İleti
1522 Konu

[?]

Gönderen: WatchAndLearn
İik 355
Bugün, 11:30:45

Yeni ileti yok Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Menkul ve Gayrimenkul Haczi, Kıymet Takdiri ve Muhafazası, Yediemin İşlemleri, Haczi Kabil Olan ve Olmayan Mallar, İstihkak İddiaları, Hapis Hakkı Uygulamaları.

557 İleti
396 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
İstihkak davasının kabul...
26 Ekim 2020, 12:27:04

Yeni ileti yok Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

İcra ve İflas Hukukunda İhale İşlemleri, Sıra Cetveli ve Paraların Paylaştırılması, İhale Bedelinin Nemalandırılması, İhalenin Feshi

453 İleti
307 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
İhaleye Süresinde Başlan...
26 Ekim 2020, 23:26:52

Yeni ileti yok Konkordato ve İflas Hukuku

Konkordato Ön Projesinin Hazırlanması, Konkordato İşlemleri, Geçici Mühlet, Kesin Mühlet, Matbu Evraklar, Konkordato Projesinin Düzenlenmesi, İflas İşlemleri ve Uygulamaları

54 İleti
44 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Borçlu Şirketin İflasına...
21 Ekim 2020, 16:52:45

Yeni ileti yok Harç & Vergi Uygulamaları

İcra ve İflas Harçları, Cezaevi Yapı Harcı, Yargı Harçları, KDV ve Damga Vergisi Uygulamaları

302 İleti
138 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Müteakip İşlemlerin Yapı...
26 Ekim 2020, 14:15:34

Yeni ileti yok Tebligat İşlemleri

İcra ve İflas Hukukunda Tebligat İşlemleri, Usulsüz Tebligat, Geçerli Tebligat Şartları, Tebligatın İncelenmesi.

136 İleti
101 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Kurum kurumu çalışanına ...
27 Ekim 2020, 14:15:58

HUKUKİ KONULAR

Yeni ileti yok Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Güncel Konular, Hukuki Haberler, Hukuki Duyurular, Hukuki Görüş ve Yorumlar vb.

509 İleti
330 Konu

[?]

Gönderen: jackal75
İHTİYADİ TEDBİR
11 Eylül 2020, 16:48:42

Yeni ileti yok Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Disiplin Cezaları, Soruşturma Çeşitleri, Muhakkik Raporu Hazırlama, İtirazlar...

51 İleti
43 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Disiplin cezalarına dair...
16 Ağustos 2020, 20:30:45

Yeni ileti yok Bankacılık & Fikri ve Sınai Haklar & Bilişim Hukuku

Bankacılık Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklar ve Bilişim Hukukuna İlişkin İşlemler

10 İleti
9 Konu

[?]

Gönderen: cang
Bankaların aldığı masraf...
16 Mart 2017, 12:12:45

Yeni ileti yok Kişiler & Aile & Miras Hukuku

Nişanlanma, Evlenme, Ayrılık ve Boşanma davalar, Velayet, Vesayet, Nafaka ve Tazminat davası, Mal Rejimleri, Ad Soyad Tashihi davaları, Yaş Tashihi davası, Hak ve Fiil Ehliyeti, Yasal Mirasçılar ve Miras Payları, Reddi Miras ve Reddin İptali davaları

98 İleti
88 Konu

[?]

Gönderen: Coupler
Boşanma Davası ve Mal Pa...
09 Eylül 2019, 16:35:36

Yeni ileti yok Gayrimenkul & Kira Hukuku

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Tapu İptali ve Tescili davası, Tapu Sicili, Kadastro, Gayrimenkul Satışı, Satış Vaadi Sözleşmesi, İpotek, Taşınmaz Üzerindeki Hak ve Kısıtlamalar, Muvazaa, Taşınmaz Mülkiyeti, Sükna, İntifa Hakkı, Şufa Hakkı, Ecri Misil davaları, Borçlar Kanunu'nun Kiralar ile ilgili Hükümleri, Tahliye davaları, Kira Sözleşmeleri, Tahliye Taahhütnamesi, Kira Bedeli, Kira Artırımı, Kira Tespiti

69 İleti
62 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Borca İtiraz Edilmesine ...
22 Ağustos 2020, 00:29:52

Yeni ileti yok Borçlar & Ticaret & İş Hukuku

Türk Ticaret Hukuku, Ticari İşletme, Tacir, Ticari Şirketler ve Ortakların Sorumlulukları, Kooperatif davası, Kıymetli Evrak/Kambiyo Senetleri, Sigorta Hukuku, Borçlar Genel Hukuku, İşçi, İşveren Hukuku

70 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: av.Eceuludag
İşçinin Çalışma Şartları...
20 Haziran 2019, 13:03:18

Yeni ileti yok Tüketici Hukuku & Hakları

Genel Olarak Tüketici Hakları, Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici hukuku davaları, Yargı Kararları, Tüketici Başvuru Dilekçe Örnekleri

56 İleti
52 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
Paranın sehven gönderild...
23 Ağustos 2020, 10:51:42

Yeni ileti yok İdare Hukuku

İptal Davaları, Tam Yargı Davaları, İdari Yargılama Usulü, Yürütmenin Durdurulması, İdare ve İdari İşlemler

65 İleti
50 Konu

[?]

Gönderen: afnzh
yardım
04 Eylül 2019, 11:37:06

Yeni ileti yok Vergi Hukuku

Türk Vergi Sistemi, Vergi davaları, Tarh, Tahakkuk, Matrah ve Vergi Uyuşmazlıkları, VUK. Cezai Hükümler, Vergi ceza davaları

25 İleti
16 Konu

[?]

Gönderen: sahillaleli
Ynt: Organize Sanayi Bö...
27 Aralık 2018, 01:00:37

Yeni ileti yok Ceza Hukuku

Ceza davaları, Emsal kararlar, İdari yaptırım kararları, Dokümanlar.

61 İleti
54 Konu

[?]

Gönderen: WatchAndLearn
Yargıtay 16. Ceza Daires...
24 Temmuz 2020, 19:00:02

YARDIMCI KONULAR

Yeni ileti yok Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Güncel Harçlar, KDV ve Vergi Oranları, Genelgeler, Tebliğler, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Yediemin Ücret Tarifesi

146 İleti
100 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
herkes için kesinleşmiş ...
01 Ekim 2020, 15:44:38

Yeni ileti yok Makale Kütüphanesi

Üyelerimizin Gerek Kendi Gerekse Yararlı Hukuki Makaleleri Yayınlayabileceği Bölüm

79 İleti
71 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
ADLİ YARDIM NEDİR NASIL ...
03 Eylül 2020, 15:03:57

Yeni ileti yok Hukuk Programları

Genel Dosya Kapak Hesabı, Taahhüt, Nafaka Hesaplama ve Diğer Programlar

42 İleti
18 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: İcra Vekalet Ücreti...
22 Aralık 2019, 20:49:49

ADLİ & İDARİ YARGI & İCRA DAİRESİ MENSUPLARINA ÖZEL

Yeni ileti yok Mesleki Konular ve Uygulamalar

Bölüm İçeriklerini ve Paylaşımları, Bakanlık Resmi E-Posta Adresine Sahip Forum Üyesi Adalet Personeli Görebilir
( Personelarası Soru/Cevap Bölümü )

Adalet Komisyonu İşlemleri
Cumhuriyet Başsavcılığı İşlemleri
Hukuk & Ceza & İdare Mahkemesi İşlemleri
İcra ve İflas Uygulamaları
Satış Memurlukları
İdari İşler Uygulamaları
Ceza İnfaz Hukuku
UYAP Uygulamaları

1921 İleti
660 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Ynt: Borçlunun ölü babas...
18 Ekim 2020, 21:39:03

Yeni ileti yok Mesleki Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Tartışma Bölümü

Mesleğimizi İcra Ederken Karşılaştığımız Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Tartışma Bölümü

23 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Bilal
Ynt: Ankara Baro Başk.lı...
29 Mart 2017, 19:27:47

GENEL İÇTİHAT PAYLAŞIMLARI

Yeni ileti yok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

8 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
kadastro tespitine itira...
20 Nisan 2019, 12:52:38

Yeni ileti yok Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi kararları ekleme, arama ve paylaşma platformu...

33 İleti
32 Konu

[?]

Gönderen: Adaletli21
Anayasa Mahkemesi Kararl...
15 Aralık 2019, 22:10:11

Yeni ileti yok Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

Ceza Bölümü
Hukuk Bölümü

68 İleti
68 Konu

[?]

Gönderen: Adaletli21
Ceza Bölümü ? BAHİS VE Ş...
16 Aralık 2019, 21:34:38

Yeni ileti yok Bölge Mahkemeleri Kararları

Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları
Bölge İdare Mahkemeleri Kararları

57 İleti
55 Konu

[?]

Gönderen: Adaletli21
Bölge Adliye Mahkemeleri...
22 Aralık 2019, 10:50:28

Yeni ileti yok Yargıtay Kararları

Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları
Yargıtay Ceza Daireleri Kararları
Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları

581 İleti
578 Konu

[?]

Gönderen: Özgür KOCA
Banka tarafından rehnedi...
16 Ekim 2020, 10:14:14

Yeni ileti yok Danıştay Kararları

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları
Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu Kararları
Danıştay İdari ve Vergi Daireleri Kararları

154 İleti
152 Konu

[?]

Gönderen: Deniz034
AYNI FİİL NEDENİYLE İKİ ...
09 Haziran 2020, 22:30:22

Yeni ileti yok Sayıştay Kararları

Sayıştay Genel Kurulu Kararları
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararları
Sayıştay Daireler Kurulu Kararları
Sayıştay Daire Kararları

42 İleti
42 Konu

[?]

Gönderen: Adaletli21
Sayıştay Daire Kararları...
15 Aralık 2019, 15:07:19

DİĞER

Yeni ileti yok Ticari Duyurular

Ticari hukuk programları ve ürünleri, ücretli seminer ve konferans duyuruları, hukuk kitapları - yayınları.

8 İleti
8 Konu

[?]

Gönderen: CoreTouch
UYAP Plus | Multi Uyap |...
27 Ekim 2020, 11:07:19

Yeni ileti yok Tebrik & Taziye

Kutlama, Başsağlığı

11 İleti
5 Konu

[?]

Gönderen: Ahkam42
Baş sağlığı
05 Ekim 2019, 15:03:03

Yeni ileti yok Her Telden

Rastgele Konular, Paylaşımlar

129 İleti
41 Konu

[?]

Gönderen: Zafer Öztürk
Ynt: bulaşık temizliği
20 Haziran 2019, 11:08:49

Yeni ileti yok Mizah

Komik Fıkra, Yazı, Şiir Paylaşımları

81 İleti
17 Konu

[?]

Gönderen: ORHAN AFACAN
SANA TEMİZ VATAN BIRAKA...
04 Ekim 2019, 13:40:19

SİTE HAKKINDA

Yeni ileti yok Görüş & İstek & Öneri

Değerlendirmeler, Yenilikler, Duyurular, Tavsiyeler

13 İleti
7 Konu

[?]

Gönderen: Forum AdaLet
Sitemizde Yapılan Güncel...
06 Ekim 2019, 12:03:35

  • Yeni ileti yok
  • Yönlendirmeler

..::Forum Adalet::.. - Bilgi Merkezi

Son Yanıtlanan Konular Son Yanıtlanan Konular

Forum Adı Son İletiler Gönderen: Tarih
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts İik 355 user WatchAndLearn time Bugün, 11:30:45
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Şirketin kaşesi üzerine değilde kaşe dışına imza atılsa dahi şirketin sorumlu olacağı user Özgür KOCA time Bugün, 11:11:37
user Tebligat İşlemleri posts Kurum kurumu çalışanına yapılan ödeme emri tebligatı borçluya tebliğ edilmiş sayılmaz user Özgür KOCA time 27 Ekim 2020, 14:15:58
user Ticari Duyurular posts UYAP Plus | Multi Uyap | 5 Aktif Kullanıcı Sınırı, Eimza Banlanması, Eşzamanlı Sorgu Hatalarına Son! user CoreTouch time 27 Ekim 2020, 11:07:19
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Takibin genel haciz yoluyla yapılmış olması bonoda zamanaşımı süresinin uygulanmayacağını göstermez user Özgür KOCA time 27 Ekim 2020, 09:17:51
user İcra Hukuku ve Yargı Kararları posts Takip Talebinde Takip Yolu Olarak Haciz İbaresinin Yazılmaması -- Aşırı Şekilcilik user Özgür KOCA time 27 Ekim 2020, 08:44:03
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts İhaleye Süresinde Başlanmamasının İhalenin Feshine Neden Olmadığı user Özgür KOCA time 26 Ekim 2020, 23:26:52
user Harç & Vergi Uygulamaları posts Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği user Özgür KOCA time 26 Ekim 2020, 14:15:34
user Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması posts Sıra Cetveli Sonrası Teminat Mektubu Sunarak Payını Alan Kişinin Yasal Faiziyle Parayı İadesi user Özgür KOCA time 26 Ekim 2020, 12:35:34
user Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri posts İstihkak davasının kabulüne dair ilamlar mülkiyetin tespitine ilişkin - Kesinleşmeden infaz edilemez user Özgür KOCA time 26 Ekim 2020, 12:27:04

Forum İstatistikleri Forum İstatistikleri

7934 İleti 5174 Konu Gönderen: 1926 Üye.
Son İleti: "İik 355" ( Bugün, 11:30:45 )

[Daha fazla istatistik]

Çevrimiçi Olanlar Çevrimiçi Olanlar

21 Ziyaretçi, 0 Üye

Çevrimiçi OlanlarBugün Online Olan Üyeler

Toplam: 10 (Görünür: 9, Gizli: 1)
124546, Özgür KOCA, hsny67, WatchAndLearn, mrtsrky, bydonmez_, sami, Miharbi, MUSTAFA SALİH ŞİMŞEK