Full version: Harç & Vergi Uygulamaları
1 2 3 »
 1. Resmi Daireler Namına Ödenen Paralardan Damga Vergisi Alınması
 2. Müteakip İşlemlerin Yapılabilmesi için Alacaklı Tarafından Tahsil Harcının Yatırılması Gerektiği
 3. Kısmi Haciz Fekkinde Harç Alınması
 4. Üst Limit İpoteğinde Tahsil Harcına Esas Miktar Limiti Geçemez
 5. Türkiye Varlık Fonuna Devredilen Bankalar Yönünden Harç Muafiyetinin Uygulanamayacağı
 6. Alacaklının feragati, tahsile dayalı olmayıp yasal zorunluluktan kaynaklanmakta ise harç alınmaz
 7. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satılması Halinde Harç Oranı
 8. Alacağın Haricen Tahsil Edilmesi Yükümlülüğü Alacaklıya Geçirmez.
 9. Yetki belgesi harç
 10. Takibe Konu İlamın Feragat nedeniyle Ortadan Kalkması Durumunda Hacizler Harçsız Kaldırılır.
 11. Harcın Sorumlusu Haczin Kaldırılmasını İsteyen Alacaklıdır
 12. Alacaklının Haciz İsteme Hakkı Düşmediğinden Yenileme Emri Tebliğ Edilmez ve Yeniden Harç Alınmaz
 13. İKİNCİ BİR TAKİP TALEBİ İBRAZINDA BAŞVURMA HARCI alınır mı
 14. teninat iade
 15. Mesken Kira Sözleşmlerinde Damga Vergisi Kontrolü Yapıyor musunuz?
 16. Yarış Atı Satışlarında KDV Oranı
 17. ISKI, ASAT HARÇ MUAFIYETI..
 18. TAŞINDI: HGK 2014 ALACAĞA MAHS.SATIŞ TÜM BANKALAR TAHSİL HARCI ÖDER KARARI
 19. TMSF ye devredilen Asya katılım bankası harç muafiyeti
 20. İpotekli Taşınmazlardan Birinin Satışı - Bakiye Bedelin Haricen Tahsili - % 11,38 Oranında Harç
 21. İhtiyati Haciz - Ödeme Emri Tebliğinden Sonra Kesinleşmeden Önce Harç Oranı
 22. Alacaklının Satıştan Vazgeçmesi ve Haczin Düşmesi Halinde Haciz Harçsız Kaldırılır
 23. Haczin Kaldırılmasının İstenip Harcın Yatırılmaması Halinde Harcın Nasıl Tahsil Edilebileceğine Dair
 24. İpoteğin Terkinine ilişkin Takiplerde Maktu Başvuru Harcı Dışında Harç Alınmaz
 25. Takip Alacaklısının Aynı Zamanda Ayrı Bir Takip Talebi Olmayan İpotek Alacaklısı Olması Halinde Harç
 26. Ödeme Emrinin Tebliğinden Sonra ihtiyati Haczin Kesinleşmesinden Önce Harç Oranı
 27. Satış Talebinden Vazgeçilmesi Haricen Tahsile Karine Değil
 28. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ CEZA EVİ HARCINDAN MUAF MI?
 29. borçluya ait yalnızca bir mal üzerindeki haczin fek edilmesi tahsil harcı alınır
 30. Alınacak kdv oranı ile ilgili şikayet süreye tâbi değildir.
 31. İpotekli Taşınmazın Farklı Bir Dosyada İpotek Alacağına Mahsuben Satışı Halinde Harç Oranı % 4,55
 32. Varlık Yönetim A.Ş.'lerin Haciz Alacaklısı Olduğu Dosyalarda da KDV İstisnasının Uygulanması
 33. Kamulaştırmasız el atmada damga vergisi
 34. KDV İstisnası Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 35. Feragat (Vazgeçme) Harcının Sorumlusu Alacaklıdır
 36. Teşvik Belgeleri Kapsamında İthalatı Yapılan Malların Satışında Vergi
 37. Varlık Yönetim Şirketlerinin Muafiyeti CEYP Bedelini Kapsamaz
 38. Devremülk Satışlarında KDV Oranı
 39. İlam Harcı Yatırılmadan Tebliğe Çıkarılabilir ise de Müteakip İşlemler Yapılamaz
 40. Tahsil ve Cezaevi Harcının Üst Sınır İpotek Miktarınca Alınması Gerekir
 41. Adalet Bakanlığınca Duyurulan CEYP İadesinde Dikkat Edilecek Hususlar
 42. KAMU BANKALARI MUAFİYETİNİN SONA ERMESİ
 43. Net alanı 150 m² ve daha fazla olan konut teslimlerinde KDV %18
 44. VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN KDV VE DAMGA VERGİSİNDEN MUAFİYETİ ŞARTLARIYLA İLGİLİ KARAR
 45. yenilemede harç alınmayacak durumlar
 46. Güven Varlık Şirketi Harçtan muaf olmadığına ilişkin Mahkeme kararı ve onama kararı
 47. Kısmi haciz kaldırma haricen tahsil harcının alınması
 48. Alacağa mahsuben satışta harç matrahı
 49. KDV İstisna veya Muafiyeti Ancak KDV Kanununa Hüküm Eklenmek Suretiyle Olur
 50. sıra cetveli paranın paylaştırılması, harç
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal