Full version: Tebligat İşlemleri
1 2 3 »
 1. Daha önce tebligat yapılan mernis adresinin silinmesi TK 35.e göre tebliğ
 2. Hükümlü veya Tutukluya Tebliğ İşlemi
 3. Kurum kurumu çalışanına yapılan ödeme emri tebligatı borçluya tebliğ edilmiş sayılmaz
 4. Takibe katılmayan genel vekilin kabulü halinde kendisine tebligat yapılabileceği
 5. Tüzel Kişiliklerde İşçiye Yapılan Tebligatın Geçersiz Olduğuna Dair
 6. Belediye ve tüzel kişiliklere tebligata ilişkin
 7. TÜZEL KİŞİLİKLERDE MUHATABIN ADRESTE BULUNMAMA NEDENİNİN ARAŞTIRILMASI ZORUNLU DEĞİLDİ
 8. İlanen Tebliğ Öncesi Araştırma İşlemi
 9. Tebligatın Tüzel Kişilik Şubesine Değil de Merkezine Tebliğinin Gerektiği
 10. Tebliğden önce yapılan itirazın geçerliliği için ödeme emri tebliğinin şart olduğu.
 11. Kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmış bina olduğu belirtilerek evrakın boş arsaya 35.maddeye gö
 12. Konuyla İlgili Maaş Haczi Yazısına Cevap Verilmemezse Ne Olur?
 13. Mernis Adresine Gönderilen Satış İlanına Dair Tebligatın Açık Mavi Renkli Zarfla Yapılmaması
 14. DOSYADAKİ ADRESE TEBLİGAT YAPILMADAN VE TK.21/1 MADDESİNE GÖRE TEBLĞ YAPILMADAN 21-2 TEBLİĞ YAPILMAZ
 15. BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMADAN T.K.21/2. MADDESİ GEREĞİ TEBLİGAT YAPILAMAZ
 16. Tebligat Kanunu'nun 32. Maddesinin Uygulanabilmesi
 17. Ödeme Emrinin Aralarında Menfaat Çatışması Bulunan Kişiye Tebliği
 18. Tebligatın usulsüzlüğü resen incelenmez
 19. Yıkılan binaya 35.maddeye tebligat gönderilmesi-Kapıya asma şartı
 20. 7201 Sayılı T.K 'nun Ek 1. maddesine göre tebligat icra takibi de uygulanmaz
 21. Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar
 22. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında uygulanır
 23. Telefon ve E-Mail Kayıtları Öğrenme Tarihinin Tespitinde Dikkate Alınmaz
 24. icra dosyası yenileme kararı tebliği
 25. Tüzel Kişiliği Olmayan Şahıs Şirketlerine TK'nın 35. Maddesine Göre Tebligat Yapılamayacağı.
 26. PTT İnternet Sitesindeki Sorgular Bilgi Amaçlı Olup,Tebliğ Tarihinin Tespitinde Belirleyici Değildir
 27. Resmi kurumda görev yapan memurun, iş arkadaşına yapılan tebligat geçersizdir
 28. Tebligatların açık mavi renkli zarflarla yapılması istisnaî durumdur
 29. Tasfiyesine karar verilen şirkete tebligat - icra takibi - tasfiye memuruna tebliğ zorunluluğu
 30. Normal tebligat gönderilmeden 35. Maddeye göre tebligat gönderilmez
 31. tebligat, muhatabı olan avukata değil de aynı ofiste birlikte çalışan (Çalışanı olmayan) diğer avuka
 32. Ptt posta memurunun cezai sorumluluğu
 33. Usulsüz tebligatı icra müdürünün incel yip inceleyemeyeceği
 34. Konu: İlamsız İcra tebligat soruları
 35. VEKİLİN UYAP ÜZERİNDEN YA DA FİZİKİ DOSYA ÜZERİNDEN BİR İŞLEM YAPMASININ İADE TEBLİGAT HABERDAR SAYI
 36. Avukatlara Elektronik Tebligat Zorunluluğu 01.01.2019 Tarihinden İtibaren Başlıyor
 37. TK'nın 21. Md.'ine Göre Tebligatın Geçerliliği için 2 Numaralı İhbarname, Kapıya Yapıştırılmalıdır
 38. Tebligat Kanunu'nun 21/2. Maddesine Göre Tebligat Yapılması - HGK Kararı - 2018
 39. Tüzel kişilere tebligat - adresin kapalı olması nedeniyle muhtara tebligat
 40. Tapuda adresi bulunmayan borçluya satış ilanının tebliğ yerine geçeceği
 41. AVUKATA TEBLİGAT YAPILAMAMASI DURUMU
 42. İcraya Ait Tebliğlerin Tebligat Kanununa Göre Yapılacağı - Alacaklının Bildirimlerinin Geçersizliği
 43. Alacaklının Talep Tarihinden Sonra Borçlu Mernis Adresini Değiştirirse Sorumluluk Borçluya Aittir
 44. İlk Tebligat İade Edildiğinde, 7201 Sayılı TK'nın 21/2. Md.Göre Tebligat Yapılır
 45. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 2017
 46. Vekile Tebliğ Zorunluluğu
 47. AVUKATIN İŞ YERİ ADRESİ YERİNE İKAMETİNE YAPILAN TEBLİGATIN USULSÜZ OLDUĞU
 48. Tebligatın Usulsüzlüğü
 49. YABANCI ÜLKEDE YERLEŞİK YABANCIYA TEB.K. 35'E GÖRE TEBLİĞ YAPILMAYCAĞI
 50. usulsüz tebligata ilişkin şikayetin, İİK.nun 16/1. maddesi uyarınca 7 günde yapılır
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal