Full version: Yargıtay Kararları
1
 1. vekil öğretmen
 2. Gerçek kişiler arasında Senetteki Yetki yeri geçersizdir
 3. Rehin, sahibine, satışa muvafakat etmeme hakkı tanımaz
 4. Limit İpoteği Dışındaki Alacak İçin faiz istenemez
 5. İİK. 150/ı maddesinde gereğince hesap özetinin borçluya Tebliği yeterlidir
 6. İİK 150/I MADDESİNİN BANKA VE KREDİ KURULUŞLARI YÖNÜNDEN GEÇERLİDİR
 7. İİK 150/I MADDESİNİN TÜKETİCİ KREDİLERİNE UYGULAMA OLANAĞI YOKTUR
 8. İİK 149 MADDESİ GEREĞİ BELGE ÖRNEKLERİNİN AYRICA BORÇLUYA GÖNDERİLMESİNENE
 9. İİK 149.MADDESİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE UYGULAMA ALANI YOKTUR
 10. * ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN ŞİRKET ADINA DÜZENLEDİĞİ SENETTEN ŞİRKETİN SORUMLU OLACAĞI
 11. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ,KEFİL TÜM BORCLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR
 12. İstihkaka konu menkullerin kiraya verilmesi
 13. DAVALININ ADRESİ DAVACI TARAFÇA BİLİNMİYORSA •
 14. Şirket, ortağı olan borçlu yönünden 3.kişi sayılmayacağından haciz ihtarnamesi sonuç doğurmaz
 15. İİK. 89.HACİZ İHBARNAMESİ SORUMLULUK TUTARI
 16. İİK. 153.NADDESİNE GÖRE TAKİP
 17. ALACAKLIYA ÖDENEN PARALARIN İADESİ İÇİN MUHTIRA ÇIKARTILAMAZ İSTİRDAT DAVASI AÇILMALI
 18. Avukat CMK ÜCRET ALACAKLARINA HACİZ
 19. Bozma sonrası ilamın akacak kalemleri borçluya tebliğ edildikten sonra kapak hesabı yapma
 20. Hmk 397/2 "aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder" hükmü
 21. İtirazın iptali ilamı sonunda yeni takip yapılmaması gerektiği
 22. İCRANIN İADESİNDE İADENİN MÜVEKKİL DEN İSTENMESİ
 23. BORÇLUNUN İCRA DOSYASINDAKİ MUVAFAKAT BEYANININ HACİZDEN ÖNCE OLMASI (
 24. Gümrük vergisi ihale bedelinden ödenmesi
 25. Yediemin ücreti alacağı takibi
 26. Limit İpoteği Dışındaki Alacak İçin Genel Haciz yolu ile takip yapması
 27. İlamlı İcra Takibinin Bürüt Tutar Üzerinden Açılması
 28. Konu Başlığını Giriniz
 29. İflas Erteleme Zamanaşımı
 30. İCRANIN ESKİ HALE İADESİ
 31. BOZMADAN SONRAKİ İLAMDA İCRA EMRİ TEBLİĞİ
 32. TEHİR-İ İCRA TEMİNAT MEKTUBU
 33. TOPLU İPOTEK TAKİBİNDE SATIŞ İŞLEMİ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal