Gönderen Konu: ticari taksi hat satışı  (Okunma sayısı 466 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

WatchAndLearn

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 428
  • Tşk.Sayısı: 8
  • Cinsiyet: Bay
ticari taksi hat satışı
« : 17 Mart 2021, 15:43:16 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

12. Hukuk Dairesi         2013/4989 E.  ,  2013/12335 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Çarşamba İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 03/04/2012
NUMARASI : 2012/42-2012/103

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının onanmasını mutazammın 13.11.2012 tarih, 15893/33057 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı, .......plakalı minibüsün, plakasının ticari değeri bulunduğundan araçtan ayrı olarak satılmasına ilişkin başvurusunun İcra Müdürlüğünce reddedilmesine dair kararın iptalini talep etmiş, Mahkeme, araç fiilen ele geçirilip muhafaza altına alınmadığından satışın yapılmasının hukuken mümkün olmadığından talebin reddine hükmetmiştir. Alacaklının temyizi üzerine, mahkeme kararının, Dairemizce onandığı, alacaklının bu defa karar düzeltme talebinde bulunduğu anlaşılmıştır.
İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre aslolan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilememesi için yasal düzenlemenin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir. Ticari hayatta sürekli olarak alım ve satıma konu olan minibüs hatlarının ekonomik bir değerinin bulunmadığı ileri sürülemez. Ancak hat, plakadan ayrı olarak bağımsız bir hacze konu olamaz. Ticari plakalı bir minibüs hattının haczi plakaya konacak haciz ile gerçekleşir. Diğer bir ifadeyle minibüs hatları, plakaya bağlı olup onun mütemmim cüzüdür. Hat, plaka için verildiğinden, hattın haczi de, plakanın haczi ile gerçekleşmiş olur. Aynı doğrultuda plaka satıldığında hattın da satışı gerçekleşmiş olur. Bunların birlikte satılmasını zorunlu kılan ekonomik bütünlük olduğundan hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düşünülemez.
Somut olayda, alacaklının 16.11.2011 tarihli talebi üzerine, borçluya ait....... plaka sayılı aracın trafik siciline şerh verilerek kayden haczi yapılmıştır. Bilirkişi raporuna göre.......plakalı aracın hat değerinin 50.000 TL – 60.000 TL olarak tespit edildiği, ...tarafından “1 ve 2 nolu hatlarda ticari plakaların araç dışında, devir işlemleri noterden satış sözleşmesi almak suretiyle yapılmaktadır” şeklinde düzenlemeye tabi kılındığı anlaşılmakla aracın fiilen haciz edilemediğinden bahisle minibüs plakasının hat ile birlikte cebri icraya konu yapılamayacağına yönelik gerekçe yerinde değildir.
O halde mahkemece, şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Mahkeme kararının belirtilen nedenlerle bozulması gerekirken Dairemizce onandığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklının karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 13.11.2012 tarih ve 2012/15893-33057 E.K.sayılı onama kararının kaldırılmasına, Çarşamba İcra Hukuk Mahkemesi'nin 03.04.2012 tarih ve 2012/42-103 E.K. sayılı kararının yukarıda açıklanan nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) 01.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Esas dosyası biziz ticari  T plakalı aracın satış talebi geldi. Hat borçlu adına kayıtlı araç ise borçlu adına değil 3. şahıs adına kayıtlı.

1- Yukarıdaki Yargıtay kararına göre biz sadece hattı satabilirmiyiz ne yapmalıyım.
2- Dikkat edilmesi gereken bir şey varmı.
2- daha önce satış yapan örnek ilanı paylaşırsa sevinirim.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32