Gönderen Konu: Bozmadan Sonra Yeni Hüküm Kur. Halinde Yatırılan Teminat Mektubu Paraya Çevrilir  (Okunma sayısı 8891 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2383
  • Tşk.Sayısı: 138
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2011/21787
KARAR NO: 2012/6585   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu hakkında ilamlı icra takibi yapıldığı, borçlu tarafça icra dosyasına 16.12.2008 tarihinde 13.811,00 nakdi teminat ve 13.700,00 TL miktarlı teminat mektubu verildiği, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 09.03.2009 tarihli icranın geri bırakılması hakkındaki kararı gereğince 13.03.2009 tarihinde icranın geri bırakılmasına karar verildiği, takip dayanağı ilamın Yargıtay 13. Hukuk Dairesince bozulması üzerine yapılan yargılama sonucunda, alınan ilamın alacaklı tarafça dosyaya ibraz edildiği, 10.03.2011 tarihinde dosyadaki nakdi teminatın alacaklıya ödendiği, alacaklı vekilinin 11.03.2011 tarihli talebi doğrultusunda teminat mektubunun nakde çevrilerek dosyaya gönderilmesi hususunda müzekkere yazıldığı, borçlular vekilinin icra mahkemesine başvurusunda, icra müdürlüğünün teminatın alacaklıya ödenmesine dair işleminin kaldırılmasını talep ettiği, mahkemece icra müdürlüğünün dosyadaki teminatın paraya çevrilmesine dair 11.03.2011 tarihli işleminin iptaline karar verildiği görülmektedir.

İİK'nun 40. maddesi gereğince bir ilamın bozulması "icra işlemlerini" olduğu yerde durdurur. Anılan hüküm bozma kararı ile sadece icra işlemlerinin duracağına ilişkin olup bozmadan sonra borçluya yeniden icra emri çıkarılmayacaktır. Mahkemesince sonradan verilen hükmün icraya sunulması ile infaz işlemleri kaldığı yerden sürdürülecektir. İlamlı takiplerde, itirazın incelenmesi ile ilgili kurallar İİK'nun 33 ve sonraki maddelerinde düzenlenmiştir.

Somut olayda, takip alacaklısı mahkemesince bozma üzerine sonradan verilen hükmü icra dosyasına sunmuş, verilen yeni hükme göre dosya hesabı çıkarılarak dosyadaki mevcut nakdi teminat alacaklıya ödenmiş, bakiye alacak miktarı içinde dosyaya ibraz edilen teminat mektubunun paraya çevrilmesine karar verilmiştir. Bozmadan sonra dosyaya ibraz edilen hükme göre infaz işlemlerine devam edilmesinde usül ve yasaya uymayan bir yön bulunmamaktadır. Zira anılan işlem tarihinde sonradan verilen hüküm hakkında icranın geri bırakılması kararı olmadığı gibi bir mühlet talebi de mevcut değildir.

Açıklanan nedenlerle mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin kabulü ile icra müdürlüğünün dosyadaki teminatın paraya çevrilmesine dair 11.03.2011 tarihli işleminin iptaline karar verilmesi isabetsizdir. 

SONUÇ  : Alacaklının  temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma gerekçesine göre borçlu vekilinin temyizinin incelenmesine yer olmadığına, 05/03/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32