Gönderen Konu: Teminat Yatırmayanların İhale Salonu Dışına Çıkarılmasında Engel Bir Durum Olmadığı  (Okunma sayısı 2345 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2059
 • Tşk.Sayısı: 134
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/30451
K. 2014/29082
T. 2.12.2014

• İHALENİN FESHİ ( Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İhaleye Fesat Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Vakıalara İlişkin Hususlar İle Diğer Fesih Nedenleri İle İlgili Değerlendirme Yapılarak Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• İCRA MÜDÜRÜNÜN İHALE SALONU DIŞINA ÇIKARMA YETKİSİ ( İhalenin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Teminat Yatırmayanları İhale Salonu Dışına Çıkarmasında Engel Bir Durum Olmadığı - Borçlunun Şikayet Dilekçesinde İhaleye Fesat Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Vakıalara İlişkin Hususların Değerlendirilmesi Gerektiği )

• TANIK BEYANLARI ( Tanık Olarak Beyanına Başvurulan Şahıs İle Polis Memurunun İfadelerine Göre İhale Yapılan Yerin Kapısının Açık Olduğu - İcra Müdür Yardımcısının İhalenin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Teminat Yatırmayanları İhale Salonu Dışına Çıkarmasında Engel Bir Durum Olmadığı/İhalenin Feshi )

• İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ( İcra Müdür Yardımcısının İhalenin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Teminat Yatırmayanları İhale Salonu Dışına Çıkarmasında Engel Bir Durum Olmadığı - Borçlunun İhaleye Fesat Sebebi Olarak İleri Sürdüğü Vakıalara İlişkin Hususların Değerlendirilmesi Gerektiği )

• ALENİYET İLKESİ ( İhalenin Sağlıklı Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Amacıyla Teminat Yatırmayanların İhale Salonu Dışına Çıkarılmasına Engel Bir Durum Olmadığı - Şikayet Dilekçesinde İleri Sürülmeyen Aleniyet İlkesi İhlal Edildiği Gerekçesiyle İhalenin Feshine Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

2004/m.134

ÖZET : Dava, ihalenin feshi istemine ilişkindir. Somut olayda icra müdür yardımcısının ihalenin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla teminat yatırmayanları ihale salonu dışına çıkarmasında engel bir durum yoktur. Kaldı ki tanık olarak beyanına başvurulan şahıs ile polis memurunun ifadelerine göre ihale yapılan yerin kapısının açık olduğu anlaşılmıştır. O halde mahkemece, borçlunun şikayet dilekçesinde ihaleye fesat sebebi olarak ileri sürdüğü vakıalara ilişkin hususlar ile diğer fesih nedenleri ile ilgili değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen aleniyet ilkesi ihlal edildiği gerekçesiyle ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Borçlu, diğer fesih sebepleri yanında ihaleye fesat karıştırıldığını da iddia ederek ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurmuş, mahkemece ihale salonuna teminat yatırarak katılan kişiler dışında kimsenin alınmadığı, ihalede aleniyet ilkesine uyulmadığı kabul edilerek 21.03.2014 tarihinde yapılan ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmıştır.

İhalenin amacına ulaşmasını, malın gerçek değerinde satılmasını, ihalenin sağlıklı ve normal şartlarda yapılmasını engelleyici, dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunulması ve ihaleye katılıma engel olunması ihaleye fesat niteliğindedir.

İhaleye katılmak isteyenlerin teminat yatırması zorunlu olup, teminat yatırmayanların ihale mahallinde ihalenin sağlıklı şekilde yürütülmesini engelleyecek tavırda bulunmaları halinde icra müdürü gerekli tedbirleri ve önlemleri alabilir. Somut olayda icra müdür yardımcısının ihalenin sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla teminat yatırmayanları ihale salonu dışına çıkarmasında engel bir durum yoktur. Kaldı ki tanık olarak beyanına başvurulan B. K. ile polis memuru A. A.'ın ifadelerine göre ihale yapılan yerin kapısının açık olduğu anlaşılmıştır.

O halde mahkemece, borçlunun şikayet dilekçesinde ihaleye fesat sebebi olarak ileri sürdüğü vakıalara ilişkin hususlar ile diğer fesih nedenleri ile ilgili değerlendirme yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, şikayet dilekçesinde ileri sürülmeyen aleniyet ilkesi ihlal edildiği gerekçesiyle ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

ab95797

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 8
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
paylaşım için teşekkur, zaman zaman ihtiyaç duyuluyor

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33