Gönderen Konu: İhale Bedeli Olarak Teminat Mektubu Verilemeyeceği  (Okunma sayısı 3300 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2101
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
İhale Bedeli Olarak Teminat Mektubu Verilemeyeceği
« : 03 Şubat 2016, 09:43:34 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
                                                                           T Ü R K  M İ L L E T İ  A D
ESAS NO   : 2015/23984
KARAR NO: 2015/26929   

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Borçlu vekili, 19.02.2015 tarihinde yapılan taşınmazların ihalesinde ihale alıcısı tarafından icra müdürülüğünce verilen on günlük süre içerisinde satış bedelinin nakit olarak icra dosyasına yatırmaması sebebiyle İİK'nun 133/1. maddesi gereğince icra müdürlüğünce ihalenin kendiliğinden ortadan kaldırılması gerektiğinin hüküm altına alınması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İİK.'nun 130. maddesi uyarınca, satış bedeli peşin ödenir. Ancak icra memuru alıcıya on günü geçmemek üzere bir mühlet verebilir. İİK'nun 134/5 maddesinde "taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağa mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadırlar." hükmünü yer almaktadır. Bu nedenle ihale bedeli yerine çek, bono, teminat mektubu vb. belgeler verilmek suretiyle yapılmak istenilen ödemeler satış bedeli yerine kaim edilemez.

İİK'nun 133/1.maddesinde, “Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya  verilen mühlet içerisinde  parayı vermezse, ihale kararı icra müdürü tarfından kaldırılarak  teminat akçesi alıcının fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu durumda, ihaleyi fesih yetkisi münhasıran icra müdürüne ait olup, icra mahkemesince ihalenin feshine karar verilemez, ihale bedelinin süresinde yatırılmaması nedeniyle ihalenin kaldırılması talebinin icra müdürlüğüne yapılması gerekir. İcra müdürünün bu talep üzerine vereceği ret veya kabul kararı icra mahkemesinde şikayet konusu yapılabilir. Şikayet üzerine icra mahkemesi şikayeti kabul ederse, icra müdürlüğüne ihalenin  kaldırılmasına karar vermesini emreder.

Somut olayda, ihale alıcısı  B. Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Aş 19.02.2015 tarihli birinci açık artırmada taşınmazları satın aldığı, icra müdürlüğünce satış bedelinin 10  günlük süre içerisinde yatırması  için  süre verildiği, 27.02.2015 tarihinde ihale alıcısı tarafından ihale bedellerini tamamlayacak şekilde teminat mektupları ibraz edildiği ve aynı tarihte icra müdürlüğünce teminat mektuplarının ihale bedeli olarak kabulüne karar verildiği, borçlu vekilinin 03.03.2015 tarihinde ihale bedeli olarak teminat mektubunun kabulü yönündeki icra müdürlüğü kararının kaldırılmasını ve süresinde ihale bedeli yatırılmadığından satışın düşürülmesine karar verilmesini talep ettiği icra müdürlüğünce olumlu veya olumsuz bir karar verilmediği  anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler doğrultusunda ihale alıcısının ihale bedelini nakden ödemesi yerine teminat mektubu vermesi ödeme sayılmadığından mahkemece şikayetin kabulü ile icra müdürlüğüne ihalenin kaldırılması yönünde emir vermesi gerekirken yazılı gerekçe ile red kararı verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 05.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

teminat mektubu zamanaşımı

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2762
11 Temmuz 2015, 13:24:24
Gönderen: By-leyl-i Lal
Teminat mektubu için e-sorgu

Başlatan Özgür KOCAForumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 1
Gösterim: 3214
09 Temmuz 2015, 22:41:07
Gönderen: Özgür KOCA
TEMINAT MEKTUBU HACİZLERİN AŞKIN HALE GELECEĞİ

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 678
26 Mart 2019, 22:39:41
Gönderen: Deniz034
borç miktarı kadar teminat mektubu hacizlerin fekki

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 1
Gösterim: 1079
13 Eylül 2019, 14:27:04
Gönderen: İcra2004
Temyiz edilmeyen bir karar için verilen teminat mektubu ve haczi

Başlatan rambetikoForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 41
30 Temmuz 2015, 09:21:48
Gönderen: rambetiko
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33