Gönderen Konu: maaş aldığım banka icrada sırada beklerken 2. bir kesinti yapıyor yasalmıdır  (Okunma sayısı 4942 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

ases

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 3
 • Tşk.Sayısı: 0
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

İyi günler. Vakıfbank tan maaş alıyorum aynı zamanda icralığım maaş aldığım vakıfbank sırada bekliyor maaşımda başka bir icra var bu arada her ay yatan maaşımdan icra kesildikten sonra kalan  paradan, vakıfbank bloke koyup 4/1 oranında kesinti yapıyor şube müdürü ile görüştüm kredi çekerken banka ile yaptığımız sözleşmeye istinaden kestiklerini ellerinde yargıtay kararı olduğunu ve istediğim yere şikayet edebileceğimi söylediler. Bankanın yaptığı yasal mı teşekkürler.
« Son Düzenleme: 06 Şubat 2018, 15:10:55 Gönderen: ases »

sadullahsahin

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 3
 • Tşk.Sayısı: 1
 • Cinsiyet: Bay
bu konuda kimse birşey yazmıyor. ben dava açtım tüketici mahkemesine. ekim ayında duruşma olacak. burdan yazarım

IŞIKDEMİR

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 255
 • Tşk.Sayısı: 17
 • Cinsiyet: Bay
 • Tengri Biz Menen
  • Hukukistan
T.C.
YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/15994
K. 2014/17253
T. 10.11.2014
• TÜKETİCİ KREDİSİ NEDENİYLE EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE KONULAN BLOKE ( Banka İle İmzalanan Tüketici Kredi Sözleşmesi Sırasında Verilen Muvafakatın İİK. Md. 83/a Gereğince Geçersiz Olduğu - Haczi Caiz Olmayan ve Kısmen Caiz Olan Şeyler Bakımından Haczedilebileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmaların Muteber Olmadığı )
• EMEKLİ MAAŞININ HACZİ ( Mal ve Hakların Haczedilebileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmaların Muteber Olmadığı - Davacı Davalı Banka İle İmzaladığı Kredi Sözleşmesi Sırasında Bloke İşlemine Muvafakat Vermiş Olsa da Bu Muvafakatın İİK'nın 83/A Md.si Gereğince Geçersiz Olduğu/Bloke İşleminin Kaldırılması Gerektiği )
• MAL VE HAKLARIN HACZEDİLEBİLECEĞİNE DAİR ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR ( Emekli Maaşı Üzerindeki Bloke İşleminin Kaldırılması İsteminin Kabulü Gerektiği - Mal ve Hakların Haczedilebileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmaların Muteber Olmadığı )
• HACZİ MÜMKÜN OLMAYAN ŞEYLER ( Haczi Caiz Olmayan ve Kısmen Caiz Olan Şeyler Bakımından Haczedilebileceğine Dair Önceden Yapılan Anlaşmaların Muteber Olmadığı - Emekli Maaşı Üzerindeki Bloke İşleminin Kaldırılması İstemi/Davacının Davalı Banka İle İmzaladığı Kredi Sözleşmesi Sırasında Muvafakat Vermiş Olmasının Geçersiz Bulunduğu )
• EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNDEKİ BLOKE İŞLEMİNİN KALDIRILMASI İSTEMİ ( Haczi Mümkün Olmayan Şeyler - Davacı Davalı Banka İle İmzaladığı Kredi Sözleşmesi Sırasında Muvafakat Vermiş Olsa da Bu Muvafakat İİK'nın 83/A Md.si Gereğince Geçersiz Olduğu/Davalı Bankanın Davacının Emekli Maaşından Yaptığı Kesintilerin Haksız Olduğu )
5510/m.88,93
2004/m.82,83
ÖZET : Dava, bankadan kullanılan tüketici kredisi nedeniyle emekli maaşı üzerindeki bloke işleminin kaldırılması istemine ilişkindir.

5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesi uyarınca gelir aylık ve ödeneklerin, 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine yönelik taleplerin, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedileceği öngörülmüştür.

Yine İİK 83/a maddesi uyarınca haczi caiz olmayan mallar ve haklar ve kısmen haczi caiz olan şeyler bakımından aynı Yasa'nın 82-83 maddesinde yazılı mal ve hakların haczedilebileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir.

Somut olayda da davacı davalı banka ile imzaladığı kredi sözleşmesi sırasında muvafakat vermiş olup, bu muvafakat İİK'nın 83/a maddesi gereğince geçersizdir. Bu itibarla, davalı bankanın davacının emekli maaşından yaptığı kesintiler haksız olduğu halde mahkemece aksi yöndeki yazılı gerekçe ile yapılan kesintilerin haklı olduğu, davacının dava açmakta haksız olduğu gerekçesiyle, davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamıştır.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İstanbul 4. Tüketici Mahkemesi'nce verilen 21/05/2013 tarih ve 2012/1443-2013/426 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Sevim Özcan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalı bankadan tüketici kredisi kullandığını, kredi borcunun SGK'dan almakta olduğu emekli maaşından tahsil edildiğini, maaş hesabının bir başka bankaya aktarılması yönündeki talebinin ise davalı banka tarafından yerine getirilmediğini, tahsil işlemine ilişkin sözleşme hükmünün haksız şart teşkil ettiğini ileri sürerek, emekli maaşı üzerindeki bloke işleminin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının davalı bankadan Erenköy ve Çemenzar şubeleri arasında 26/08/2010 tarihli 30.000,00 TL bedelli, 14/12/2010 tarihli 2.000,00 TL bedelli ve 17/03/2011 tarihli 2.500,00 TL bedelli üç adet bireysel kredi kullandığı kredilere ilişkin genel kredi sözleşmesi hükümleri uyarınca müvekkilinin, davacının hesabına yatırılan para üzerinde mahsup, hapis ve rehin hakkının bulunduğunu, müvekkilince bu hakkın kullanıldığını, savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; davacıya ait emekli maşı üzerinde haciz yada bloke işleminin bulunmadığı, taraflar arasında düzenlenen bireysel kredi sözleşmelerine dayalı olarak davacının davalı bankadan üç kez kredi kullandıktan sonra maşına bloke konulduğu, davacının kredi kullanırken emekli maşı üzerine haciz konulmasına muvaffakat ettiği, ayrıca emekli maaşının başka banka hesabına aktarılması yönündeki tasarruf yetkisinin, SGK'ya ait olduğu ve talebin karşılanmasının sonuca etkili olmayacağı, bu haliyle davalı bankanın kredi alacaklarını tahsil amacı ile davacı borçlunun muvaffakatı doğrultusunda maaş hesabından kesinti yapması yönündeki işlemde sözleşme hükümleri ve yasal düzenlemelere aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacının sair temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Ancak mahkemece, 5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesi gereğince muvafakat edilmesi halinde emekli maaşının haczinin mümkün olduğu, davacının davalı banka ile kredi sözleşmesi imzalarken kredi taksitlerinin, emekli maaşından tahsili konusunda davalı bankaya muvafakat verdiği bu nedenle yapılan kesintilerin haklı olduğu kabul edilerek, davanın reddine karar verilmişse de; 5510 sayılı Yasa'nın 93. maddesi uyarınca gelir aylık ve ödeneklerin, 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine yönelik taleplerin, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedileceği öngörülmüştür. Yine İİK 83/a maddesi uyarınca haczi caiz olmayan mallar ve haklar ve kısmen haczi caiz olan şeyler bakımından aynı Yasa'nın 82-83 maddesinde yazılı mal ve hakların haczedilebileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir. Somut olayda da davacı davalı banka ile imzaladığı kredi sözleşmesi sırasında muvafakat vermiş olup, bu muvafakat İİK'nın 83/a maddesi gereğince geçersizdir. Bu itibarla, davalı bankanın davacının emekli maaşından yaptığı kesintiler haksız olduğu halde mahkemece aksi yöndeki yazılı gerekçe ile yapılan kesintilerin haklı olduğu, davacının dava açmakta haksız olduğu gerekçesiyle, davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının REDDİNE, ( 2 ) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, 10.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
above us only sky...

IŞIKDEMİR

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • İleti: 255
 • Tşk.Sayısı: 17
 • Cinsiyet: Bay
 • Tengri Biz Menen
  • Hukukistan
Sözleşmelere dayanarak Yasa'ya aykırı bir hüküm yasal hâle getirilemez görüşü her ne kadar yukarıdaki kararda emekli maaşları için geçerli olmuş ise de sizin durumunuzu da kapsayacağı kanaatindeyim.
above us only sky...

sadullahsahin

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 3
 • Tşk.Sayısı: 1
 • Cinsiyet: Bay
Bu paylaştığınız konu tamamen farklı. Burada artniyet var, krediyi çekip kaçmak niyetinde. Bizim bahsettiğimiz tamamen farklı. Zaten İcra Müdürlüğünce konmuş bir 1/4 kesinti varken, bankanın hiç bir kanunda olmayan bi şekilde 1/4 den sonra 1/4 kesmesi. Lütfetmişler, 1/4 kesmişler. Bu hak kanunda bankalara verilmemiş. Madem alacağı var tamamını kessin o zaman, bu tamamen zorla hak almadır. Bana neden 1/4 kesildiğini birisi izah etsin. İİK 83 madde demeyin, şimdi bana borcu olan birini yolda çevirsem, cebindeki paranın 1/4 alsam gasp etti dersiniz. Bana kalırsa gaspdan farkı yok

ases

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 3
 • Tşk.Sayısı: 0
sadullah sahin bizimde de durumumuz sizinle aynı ben tüketici hakem heyetini kazandım ama banka tüketici mahkemesine itiraz etti dava 5. ayda görüldü ve 11. aya ertelendi mümkünse görüşelim fikir alış verişinde bulunalım

muhtarbaba

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 1
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
Ases mahkemeye vermistin bankayı son durum ne acaba bilgi verebilirmisin

mellow48

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 31
 • Tşk.Sayısı: 6
 • Cinsiyet: Bay
Maalesef son yargıtay kararı emsali değiştirebilecek durumda. Asıl tartışma konusu olan " icraya başvurmadan bankaların kesinti yapabileceği" yönünde güncel içtihat mevcut. Sistemi kuran ve işleten bankalar ile harbe girilmemeli.

Kanunların tartışmaları-sempozyumları dahi bankaların konferans salonlarında yapılıyor...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33