Gönderen Konu: Haricen Tahsil-Teminat Mektubu iadesinde Harcın Tamamı ile CEYP Bedelinin Alınmasına Dair Görüşümüz  (Okunma sayısı 3197 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 1983
 • Tşk.Sayısı: 132
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
GEBZE   
4. İCRA DAİRESİ
15/05/2019
2018/55325 ESAS
GEBZE 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NE


İLGİ   : 09/05/2019 Tarihli ve 2019/*** Esas sayılı yazınız.


     İlgide kayıtlı yazınız ile müdürlüğümüzce verilen 14/03/2019 tarihli karar yönünden İİK'nın 18/3.maddesi gereğince izahat yapılması istenilmiş olup, dosya incelendi;

     Alacaklı vekilinin 318,30 TL harç yatırıldığından bahisle haricen tahsil nedeniyle dosyanın işlemden kaldırılmasına dair 14/03/2019 havale tarihli talebine istinaden müdürlüğümüzce verilen aynı tarihli kararda, takibe konu ilamın tehir-i icra talepli olarak temyiz edilmesi üzerine müdürlüğümüzce mehil vesikası düzenlendiği, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 10. HD'nin 16/01/2019 Tarihli ve 2018/346 Esas sayılı kararı ile takibe konu ilamın icrasının geri bırakılmasına karar verildiği, devamında ise 20/02/2019 tarihli ve 2018/346 Esas,  2019/2019/182 Karar sayılı karar ile istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği, bu haliyle İİK'nın 36.maddesi gereğince dosyadaki teminat mektubunun paraya çevrilebilir hale geldiği tespit edildiğinden bahisle, Yargıtay 12.HD'nin T:04/10/2002, E:2002/17823, K:2002/19836, Yargıtay 12.HD'nin T:06/02/2003, E:2002/28866, K:2003/2288 sayılı kararları ile onanan  ve düzeltme talebi reddedilen Kadıköy (1) İcra Tetkik Mercii Hakimliğinin  T:16/05/2002, E:2002/412, K:2002/484 sayılı kararı ile takibe konu ilamın  tehir-i icra  talepli olarak temyiz edilmesi sonucu Yargıtay'dan yürütmenin durdurulması kararı sonrası haricen tahsil durumunda tahsil harcı tamamının ve cezaevi  harcının yatırılacağının hüküm altına alındığı hususu da emsalen dikkate alınarak takip çıkışı üzerinden % 4,55 oranında  638,01 TL tahsil harcı (bakiye harç tamamlanacak) ve % 2 oranında 280,44 TL cezaevi yapı harcı yatırıldığında dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.

     Diğer taraftan;
     Yargıtay 12.HD'nin T:27/06/2011, E:2010/32440, K:2011/13238 sayılı kararı ile "Dosya alacağı üzerine 17.10. 2008 tarihinde haciz konduktan sonra, borçlu tehiri icra için teminat mektubu ibraz etmiş, ilamın onanmasıyla  risk gerçekleştiğinden  teminat mektubu bedeli dosya alacağı niteliğini almıştır. Bu nedenle dosya alacağı üzerine haciz koyan alacaklının nakte çevrilmesi talebinde ve nakte çevrilmesi işleminde usulsüzlük yoktur. Haciz  teminat mektubu  üzerine  konmamış, dosya alacağı üzerine  konmuştur. Elazığ 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/ 310 esas sayılı kararıda bu nedenlerle,  dosyada bulunan paranın, derece kararı yapılması amacıyla haciz koyduran alacaklı takip dosyasına gönderilmesine engel teşkil etmez."

     Yargıtay 12.HD'nin T:11/04/2011, E:2010/25828, K:2011/6063 sayılı kararı ile "Takip konusu edilen ilam bölümünün Yargıtayca onanması üzerine verilen tehiri icra kararı kendiliğinden kalkmış ve teminat mektubu tahsil edilebilir hale gelmiştir"  hükümlerine yer verilmiştir.

     Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesi sonrası artık İİK'nın 36/son  maddesine göre istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi halinde de teminat mektubu tahsil edilebilir hale gelip dosya alacağı niteliği taşır duruma gelmektedir.

     Alacaklı vekilinin şikayet dilekçesinde yer verdiği Yargıtay 8.HD'nin 15/01/2018 tarihli ve 2017/16870 Esas, 2018/329 Karar sayılı kararında ise temyiz incelemesi devam etmekte olup, Yargıtayca onama ya da istinafın esastan reddi durumu olmadığı için teminat mektubu paraya çevrilebilir hale gelmediğinden tahsil harcının % 2,27  oranında alınması, cezaevi harcının ise alınmaması durumu söz konudur. Ancak dosyamızdaki durum bu ilamda yer verilen durum ile aynı değildir.  Zira dosyamızda ilama yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiş ve teminat mektubu artık dosya alacağı niteliğine dönüşmüştür.

     Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde dosya alacağı niteliğine gelmiş paranın dosyadan yapılacak ödemesinde takip çıkışı üzerinden (haciz yok ise) % 4,55 oranında tahsil harcı ile  % 2 oranında cezaevi yapı harcı alınması gerekmekte olup, alacaklının parayı dosyadan istemeyip borçludan haricen tahsil ederek yalnızca % 2,27 oranında harç alınması istemi doğrudan devletin harç kaybına sebebiyet verici bir işlem niteliğindedir.  Bu haliyle yukarıda yer verilen Yargıtay kararları dikkate alındığında istinafın esastan reddi ile birlikte dosya alacağı niteliğine dönüşen teminat mektbunun iadesinde takip çıkışı üzerinden % 4,55 oranında (haciz yok ise) tahsil harcı ile % 2 oranında cezaevi yapı harcı alınacağı kanaatine varılmakla müdürlüğümüzce işlem tesis edilmiştir.
     
     Bilgi ve takdirlerinize  arz olunur.

 
Özgür KOCA
İcra Müdür Yardımcısı
99492
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2019, 21:19:11 Gönderen: Özgür KOCA »
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

burak1246

 • Forum Adalet Üyesi
 • Çevrimdışı
 • Avatar Yok
 • İleti: 1
 • Tşk.Sayısı: 0
 • Cinsiyet: Bay
müdürüm icranın geri bırakılması kararı gelmeden mehil süresi içerisinde haricen tahsil-vazgeçme talebi gelmesi halinde de harç ve cep alınmalımıdır

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33