Gönderen Konu: NAFAKAYA DAİR TAKİP SÜRERKEN YENİ BİR NAFAKA TAKİBİNİN YAPILMASI İÇİN YENİ İLAMIN DA TEBLİĞİ GEREKİR  (Okunma sayısı 889 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1960
  • Tşk.Sayısı: 130
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2018/4497
KARAR NO    : 2018/10252


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, hakkında Kayseri 5. İcra Müdürlüğü’nün 2014/2.1.2 Esas sayılı takip dosyası üzerinden başlatılan ilamlı takipte, dosyaya yeni bir ilam sunulduğunu ve maaş haciz müzekkeresi yazıldığını, takibe konu ilam dışında farklı bir mahkeme ilamı dikkate alınarak maaşına haciz konulmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, haciz müzekkeresinin iptali isteminin de 15.02.2016 tarihli müdürlük kararı ile reddedildiğini ileri sürerek müdürlüğün 15.02.2016 tarihli kararı ile haciz müzekkeresinin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece, ilamın icra dosyasına ibraz edilerek maaş haczi yazılması talebinin nafaka alacağının tahsilini kolaylaştırdığı, ayrıca nafakaya ilişkin taleplerin tek dosyadan yapılması gerektiği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.

Alacaklı tarafından nafaka istemli olarak açılan Kayseri 1. Aile Mahkemesi'nin 27.10.2014 Tarih 2014/5.6-8.8 E. - K. sayılı kararı ile hükmedilen 500,00 TL tedbir nafakası alacağının tahsili için takip başlatıldığı, bu takip devam ederken, alacaklı tarafından Kayseri 2. Aile Mahkemesi'ne açılan boşanma davası neticesinde 08/12/2015 Tarih 2015/2.3-9.8 E.-K. sayılı karar ile lehine hükmedilen 700,00 TL tedbir nafakasına ilişkin ilam icra müdürlüğüne sunularak dosya kapak hesabının yapılması ile maaş haczi müzekkeresi gönderilmesinin istendiği, icra müdürülüğünce borçluya icra emri tebliğ edilmeden işyerine haciz müzekkeresi yazılarak birikmiş nafaka ile yeni belirlenen aylık nafaka borcunun maaşından kesilerek gönderilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

İcra dosyasına sonradan ibraz edilen yeni ilama göre borçluya icra emri tebliğ edilmeden ve takip kesinleşmeden haciz müzekkeresi gönderilmesi doğru değildir.

O halde mahkemece, şikayetin kabulü yerine yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/10/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33