Gönderen Konu: Dosya Alacağına Hacizden Sonra Yapılan Feragatin Haciz Alacaklısının Haklarını Etkilemeyeceği  (Okunma sayısı 1415 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2181
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi         2012/5505 E.  ,  2012/22696 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Antalya 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 22/03/2011
NUMARASI : 2010/995-2011/251

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi  tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi alacaklının Antalya 11.İcra Müdürlüğü'nün 2009/3385 esas sayılı dosyasından borçlunun alacaklı olduğu Antalya 3.İcra Müdürlüğü'nün 2009/18091 esas sayılı dosyasındaki alacağı üzerine 12.11.2009 tarihinde haciz konulduğunu, buna rağmen 24.11.2009 tarihinde anılan dosyanın alacaklısının feragati nedeniyle takip dosyasının ve dosyadaki hacizlerin işlemden kaldırılmasına karar verildiğini ileri sürerek anılan işlemin iptali talebiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

Alacaklının haciz talebi üzerine, icra müdürlüğünce haciz talebinin kabul edildiğinin tutanağa yazılması ile haciz gerçekleşmiş olur. Bir diğer anlatımla haciz talebinin kabulünün tutanağa yazıldığı tarih haciz tarihidir. Haciz müzekkeresinin gönderilip gönderilmemesi veya gereğinin yerine getirilip getirilmemesi geçerliliğini etkilemez. Zira bu işlemler muhafaza tedbiridir.

Somut olayda dosya alacaklısının feragatinden önce icra müdürlüğünce dosya alacağı üzerine haciz konulmasına karar verildiğinden, daha sonra yapılan feragat haciz alacaklısının haklarını etkilemeyeceğinden, onun yönünden hüküm ifade etmez. Bir diğer ifade ile haczi geçersiz kılmaz.

O halde mahkemece şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.06.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Dosya alacağına haciz feragatin sonuclari

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 111
25 Ekim 2020, 14:42:24
Gönderen: Deniz034
Dosya alacağına haciz talepleri hk.

Başlatan SemihForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 3
Gösterim: 6459
27 Ocak 2017, 20:06:57
Gönderen: Semih
Dosya alacağına haciz haricen tahsil durumu

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 1
Gösterim: 2066
18 Aralık 2019, 20:31:25
Gönderen: Özgür KOCA
Dosya alacağına hacizde istihkak prosedürü

Başlatan rambetikoForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 65
09 Haziran 2015, 00:36:54
Gönderen: rambetiko
HACIZ DEVAM EDERKEN KONULAN 2. HACIZ YENI BIR HACIZ ÖLÜP ONCEKI HACIZDEN VAZGEÇİLMEZ

Başlatan Deniz034Forumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 3323
11 Mayıs 2017, 23:32:10
Gönderen: Deniz034
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33