Gönderen Konu: SÖZLEŞME OLMAMASI HALİNDE BAKANLIK YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİ TARİFESİNİN UYGULANACAĞI  (Okunma sayısı 86 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 847
  • Tşk.Sayısı: 16
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

TARAFLAR ARASINDA YAZILI BİR SÖZLEŞME OLMAMASI HALİNDE ADALET BAKANLIĞI YEDİEMİN OTOPARK ÜCRETLERİ TARİFESİNİN ÖZEL YEDİEMİN DEPOLARINA DA UYGULANMASI GEREKTİĞİ
Özet: Uyuşmazlık; yediemin ücreti belirlenirken Adalet Bakanlığı’nın yediemin otopark ücretlerine ilişkin tarifesinin özel yediemin depolarına uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindir. Taraflar arasında yazılı bir sözleşme olmadığı, davacının … Büyükşehir Belediyesi … Genel Kurulu tarafından hazırlanan tarifeye göre ücret belirlediği anlaşılmıştır. Adalet Bakanlığı’nca açılıp işletilen yediemin depoları hakkında uygulanmakta olan ücret tarifeleri sadece Bakanlıkça işletilen yediemin depoları için geçerli ise de özel yediemin depolarına ilişkin ücret uyuşmazlıklarında da bu tarifedeki kurallardan yararlanılarak sonuca ulaşılmasının hakkaniyete daha uygun düşeceği Yargıtay içtihatlarıyla kabul edilmiştir. Davacının … Büyükşehir Belediyesi … Genel Kurulu tarafından hazırlanan tarifeye göre ücretlendirme yaptığı ve mahkemenin de bu görüşü benimsemek suretiyle davayı hükme bağladığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak hüküm kurulması bozmayı gerektirir.
T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi
E: 2015/41442 K: 2018/3479 K.T.: 22.03.2018
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalıya ait … plakalı aracın 15/03/2009 tarihinde şirketin otoparkına çekildiğini, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 11/5. Maddesi uyarınca … Büyükşehir Belediyesi… Genel Kurulu’nun 09/02/2011 tarihli 2011/02-25 sayılı Otopark Ücret Tarifesine ilişkin karar doğrultusunda ilk gün için 10,00 TL, sonraki her gün için ise 5,00 TL alacaklı olduğunu, davaya konu aracın şirketin otoparkında 15/03/2009 ve 22/10/2013 tarihleri arasında toplamda 1.679 gün kaldığını, buna göre şirketin 1.678X5,00+10,00=8.400,00 TL alacaklı olduğunu, bu araç ile ilgili davalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığını, alacağı tahsil etmek amacıyla davalıya Kati Borç Muhtırası gönderildiğini ve bu muhtıranın davalıya 31/08/2013 tarihinde tebliğ edildiğini, ancak herhangi bir ödeme yapılmadığını, bu nedenle davalı aleyhine 22/10/2013 tarihinde … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/9809 esas sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, ödeme emrinin 01/11/2013 tarihinde davalıya tebliğ edildiğini, davalının itirazıyla icra takibinin durduğunu belirterek davalının yapmış olduğu haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan itirazın iptali ile takibin devamına ve % 20’den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, cevap vermemiş; duruşmada davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, … 2. İcra Müdürlüğü’nün 2013/9809 takip numaralı dosyasında 8.400,00 TL asıl alacak ve takip tarihine kadar işlemiş 95,34 TL faiz alacağı yönünden borçlunun itirazının iptali ile asıl alacağı yasal faiz uygulanacak şekilde takibin devamına, Alacağın % 20’si oranında icra inkar tazminatının davalı taraftan tahsiline, karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya kapsamı incelendiğinde; taraflar arasında yazılı bir sözleşme olmadığı, davacının … Büyükşehir Belediyesi … Genel Kurulu tarafından hazırlanan tarifeye göre ücret belirlediği anlaşılmıştır. Uyuşmazlık, yediemin ücreti belirlenirken Adalet Bakanlığı’nın yediemin otoparkücretlerine ilişkin tarifesinin bu davada uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindir.
Bilindiği üzere, Adalet Bakanlığı hacizli malların korunması için uygun göreceği yerlerde depo ve garaj açabileceği gibi, Adalet Bakanlığı Güçlendirme Vakfına da açtırabilir veya işletme hakkını verebilir. Alınacak depo ve garaj ücretleri Adalet Bakanlığınca belirlenir. Bu yerlerin çalışma esas ve usulleri yönetmelikte gösterilir. (İİK.88/IV md.) Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfınca mahcuz malların muhafazası için depo ve garajlar açılıncaya kadar, özel depo ve garajlarda, Adalet Bakanlığınca çıkartılan ilgili Yönetmelik ve ücret tarifelerinin uygulanmasına devam olunur. (4949 sayılı Kanunun 105. Maddesi ile 17.7.2003 tarihinde 2004 sayılı İcra İflas Kanununa eklenen geçici 4. Madde) Adalet Bakanlığına ait depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret tarifesi, her yıl Bakanlıkça belirlenerek Resmi Gazetede yayınlanmaktadır.
Her ne kadar, Adalet Bakanlığınca açılıp işletilen yediemin depoları hakkında uygulanmakta olan ücret tarifeleri sadece Bakanlıkça işletilen yediemin depoları için geçerli ise de, özel yediemin depolarına ilişkin ücret uyuşmazlıklarında da bu tarifedeki kurallardan yararlanılarak sonuca ulaşılmasının hakkaniyete daha uygun düşeceği, Yargıtay İçtihatlarıyla kabul edilmiştir.
Bu açıklamalardan sonra somut olaya bakılacak olursa; davacının … Büyükşehir Belediyesi … Genel Kurulu tarafından hazırlanan tarifeye göre ücretlendirme yaptığı ve mahkemenin de bu görüşü benimsemek suretiyle davayı hükme bağladığı anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, açıklanan hususlar gözönünde bulundurularak hüküm kurulması gerekirken, aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 22/03/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Bir sözleşme bağı kurulmadığı sürece davacı otopark tarife ücreti talep edemez

Başlatan Deniz034Forumun Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

Yanıt: 0
Gösterim: 106
12 Ekim 2019, 17:33:07
Gönderen: Deniz034
BELEDİYE AVUKATLARI VEKALET ÜCRETLERİ ÜZERİNE

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 26
28 Şubat 2015, 21:48:51
Gönderen: By-leyl-i Lal
Sözleşme Tescili ile İlgili Kararlar

Başlatan Forum AdaLetForumun Sayıştay Daireler Kurulu Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2046
28 Eylül 2015, 21:43:50
Gönderen: Forum AdaLet
Sözleşme Feshi Ve Tespit Raporu

Başlatan esmsaidForumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 0
Gösterim: 1297
13 Ocak 2018, 17:37:53
Gönderen: esmsaid
Sözleşme Damga Vergisi Hakkında Çalışma Raporu

Başlatan Özgür KOCAForumun Harç & Vergi Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 2364
23 Mayıs 2015, 07:48:15
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33