Gönderen Konu: İLAMSIZ TAKİP İLE TAKİP ÖNCESİ YEDİEMİN ÜCRETİ TAMAMININ ALINAMAYACAĞI.  (Okunma sayısı 107 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 847
  • Tşk.Sayısı: 16
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO : 2015/7617
KARAR NO: 2015/17836
KARAR TARİHİ.25.06.2015
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: Alanya 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 07/01/2015
NUMARASI: 2014/765-2015/16

> İLAMSIZ TAKİP İLE TAKİP ÖNCESİ YEDİEMİN ÜCRETİ TAMAMININ ALINAMAYACAĞI.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ş.A. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının borçlu hakkında başlattığı genel haciz yolu ile ilamsız icra takibinde, takip konusu alacağın haciz ve trafikten men edilerek yed’iemin sıfatı ile taraflarına tevdi edilen aracın otopark- yed’i emin ücretinden kaynaklandığı, alacaklı vekilinin, rehin ve hapis hakkından doğan bu alacağın, alacaklı tarafça hiç takip konusu yapılmaması halinde dahi öncelikli olduğunu, muhafaza gideri niteliğindeki bu alacağın İİK’nun 138. maddesi uyarınca sözkonusu aracın ihalesi sonrasında dosyaya giren satış parasından öncelikle ödenmesi gerektiğini ileri sürerek icra müdürlüğünce verilen ret kararının iptali ve birikmiş otopark borcunun ödenmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine karar verildiği, iş bu kararın alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine kesin karar olduğu gerekçesi ile temyiz talebinin reddedildiği görülmektedir.

Şikayete konu icra müdürlüğünün 26.12.2014 tarihli ret kararı, takip konusu yapılan ve tahsili gereken ana alacağa dönüşen otopark ücretine ilişkin olup salt muhafaza-yed’iemin ücretine ilişkin olmadığından miktar ve nitelik itibariyle İİK'nun 363. maddesinde öngörülen temyizi kabil kararlardan olduğu anlaşılmakla, temyiz talebinin reddine dair Alanya 1.. İcra Mahkemesi'nin 15/01/2015 tarih ve 2014/765 E.-2015/16 K.sayılı ek kararının kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildikten sonra asıl karara yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK'nun 366. ve HUMK'nun 438. maddeleri uyarınca(ONANMASINA), alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.06.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33