Gönderen Konu: Köyde bulunan taşınmaz köyde ilan yapılmalıdır köy ilanı muhtarlık ilanı zorunlu  (Okunma sayısı 70 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

WatchAndLearn

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 391
  • Tşk.Sayısı: 7
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
   YARGITAY
   12. Hukuk Dairesi
                                                                           T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
                                                                                 Y A R G I T A Y   İ L A M I

ESAS NO   : 2016/22570
KARAR NO   : 2017/971   

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : Pazarcık İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ   : 03/12/2015
NUMARASI   : 2015/24-2015/46
DAVACI   : BORÇLU: Ali Sımsık
DAVALI   : ALACAKLI: Ziraat Bankası A.Ş

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Meltem Duyan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi borçlunun, diğer iddiaların yanı sıra, köyde satışın ilan edilmediğini ileri sürerek ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, 6330 sayılı Büyükşehir Yasası ile köylerin mahalleye dönüşüp ilçe merkezi belediyeye bağlandığı ve belediyede ilan yapıldığından satışın köyde ilan edilmemiş olmasının, ihalenin feshi nedeni olarak kabul edilemeyeceği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK'nun 126. maddesinin son fıkrasının göndermesi ile taşınmaz satışlarında da uygulanması gereken aynı Kanun'un 114/2. maddesi gereğince ilanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı, icra müdürlüğünce ilgililerin menfaatine uygun olacak şekilde tespit edilir.
Somut olayda, ihaleye konu taşınmazın, tapuda Kahramanmaraş ili, Pazarcık ilçesi, Çöçelli Köyü, 38  parsel olarak kayıtlı olup, 30.06.2015 tarihli satış kararında köyde ilan yapılmasına karar verilmediği, satış ilanının yalnız Milliyet Gazetesi ile Pazarcık Belediyesi'nde yapıldığı, icra müdürlüğü tarafından 38 parsel sayılı taşınmaz için yapılan ihaleye alacaklı ile beraber iki kişinin katıldığı, 104.000,00 TL muhammen bedelli taşınmazın 01.09.2015 tarihli ihalede alacağa mahsuben alacaklıya 85.000,00 TL bedelle ihale edildiği,  görülmektedir. İhale konusu taşınmazın köyde olması nedeniyle, ilgili köyde ilan edilmesi, talep ve talibi artırabileceğinden ve dolayısıyla taşınmazın gerçek değeri üzerinden satılması imkanını sağlayacağından tarafların menfaatine uygundur. Taşınmazların düşük bedelle ihale edilmiş olması, yapılan satış ilanının yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Her ne kadar 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı köyler mahalleye dönüştürülmüş ise de; idari yapıdaki bu değişiklik, fiilen köy şartları içinde olan ihale konusu taşınmaza, daha çok o yörede oturan kişilerin ihalede talip olacağı gerçeğini değiştirmeyeceği ve o yöredeki muhtemel alıcılara da satışın duyurulması yönünden köyde ilan gerekliliğini ortadan kaldırmayacağı için mahkemenin, köyde ilan zorunluluğu bulunmadığına yönelik gerekçesi yerinde değildir.
O halde mahkemece, ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33