Gönderen Konu: Fleetcorp Araçlarının Varlık Yönetim Şirketlerinin devir aldığı alacakların Teminatı olması KDV  (Okunma sayısı 551 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1878
  • Tşk.Sayısı: 129
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları Kdv - Ötv Grup Müdürlüğü

ACELE
Sayı :39044742-130[İcra Müd-Özelge]-E.173926 26.02.2019

Konu : İcrada araç satışında KDV oranı

BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 31/01/2019 tarih ve 2018/3325 TLMT sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazınızda; Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. ye borçlu (İflas Nedeniyle) Tasfiye Halinde Fleetcorp Operasyonel Taşıt Kiralama ve Turizm A.Ş. aleyhine yürütülmekte olan icra takip işlemi kapsamında; borçluya ait araçların cebri icra yoluyla satışında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun; 1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında
Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, 1/3-d maddesinde, müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışların
KDV'ye tabi olduğu,

17/4-l maddesinde, 30/1/2002 tarih ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) tesliminin KDV'den istisna olduğu
hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu madde ile varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını
oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi KDV'den istisna edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli (I) sayılı listenin 9 uncu sırasına göre,

Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 tarife pozisyonundaki binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların
teslimi %1, KDV Kanununun 30 uncu maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV'yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde ise %18 oranında KDV uygulanacaktır. Bu sırada yer alan "kullanılmış" deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre özel tüketim vergisine tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

Konuya ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin "II/F-4.11.Varlık Yönetim Şirketlerinin Bazı Teslimleri ile Finansal Yeniden Yapılandırma Hükümleri Kapsamında Bazı
Borçların Teminatını Oluşturan Mal ve Hakların Teslimi" başlıklı bölümünde;

"...
Örnek:(A) Varlık Yönetim Şirketi tarafından bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devralınan alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların müzayede yoluyla satışı işleminde, bu mal ve hakların alacağa mahsuben (A)
tarafından satın alınması ve (A) tarafından alacağa mahsuben satın alınan hak ve alacakların
üçüncü şahıslara satışı KDV'den istisna tutulacaktır.
Varlık yönetim şirketinin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların bedelinin varlık yönetim şirketine ödenmesi şartıyla borçlu tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabidir." örneğine yer verilmiştir.
08.08.2011 tarih ve KDV-60/2011-1 sayılı KDV Sirkülerinin "5.10.Araçların Tesliminde Oran Uygulaması" başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre; adı geçen Şirket tarafından kiraya vermek veya çeşitli şekillerde işletmek amacıyla 21/12/2007 tarihinden sonra aktifine veya envanterine kaydedilen binek otomobillerin tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devralınan alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların müzayede yoluyla satışı işleminde; bu mal ve hakların Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından alacağa mahsuben satın alınması, satışa iştirak eden 3. şahıslar tarafından satın alınması ve Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. tarafından alacağa mahsuben satın alınan mal ve hakların üçüncü şahıslara satışı KDV'den istisna tutulacaktır.

Ancak, Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'nin devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların bedelinin Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.'ye ödenmesi şartıyla borçlu tarafından satılması, genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Bilgi için: Gökay YILDIZ
Gelir Uzmanı

Dilşad DERİN
Grup Müdürü
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33