Gönderen Konu: İİK'nun 40. ve 361. maddelerinin uygulanma yeri  (Okunma sayısı 76 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 860
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
İİK'nun 40. ve 361. maddelerinin uygulanma yeri
« : 11 Ocak 2020, 22:22:13 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2017/4299 E.  ,  2018/8644 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1-Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre borçlunun yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının REDDİNE,
2-Alacaklının temyiz itirazlarına gelince;
Alacaklının, icra mahkemesine başvurusunda, borçlu hakkında başlattıkları takipte borçlu tarafından açılarak kesinleşen menfi tespit davasında istirdata ilişkin hüküm kurulmadığını ve eski hale getirmenin söz konusu olamayacağını beyanla takipte taraflarına ödenen toplam 126.683,80 TL'nin faizi ile birlikte iadesine yönelik icra müdürlüğü kararının iptalini talep ettiği, İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine karar verildiği, alacaklının istinaf istemi üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 27/02/2017 tarih ve 2017/284 E. 2017/423 K. sayılı kararı ile istinaf talebinin kısmen kabulü ile mahkeme kararının kaldırılmasına ve şikayetin kısmen kabulü ile icra müdürlüğü kararının işlemiş faiz hesabı yapılması yönünden iptaline, fazlaya ilişkin talepler yönünden şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Alacaklı tarafından tahsil edilen paranın iadesi, ancak koşulları bulunması halinde İİK'nun 40. ve 361. maddelerine göre mümkündür.
Dosyanın incelenmesinde; ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25/03/2014 tarih ve 2005/449 E., 2014/92 K. sayılı kararı ile borçlunun, icra takibine konu bono nedeniyle alacaklıya borçlu olmadığının tespitine karar verildiği ve anılan kararın, 19. HD'nin 09/11/2015 tarih ve 2014/18906 E., 2015/14252 K. sayılı kararı ile onandığı, aynı Dairenin 31/05/2016 tarih ve 2016/4148 E., 2016/9796 K. sayılı kararı ile de karar düzeltme istemi reddedilerek kesinleştiği görülmüştür.
HGK'nun 08.10.1997 ve 1997/12-517 Esas 1997/776 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. Sınırlı yetkili icra mahkemesi, ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip değildir.
Mahkemece karara esas alınan ... 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25/03/2014 tarih ve 2005/449 E., 2014/92 K. sayılı kararının hüküm kısmında; “Davanın kısmen kabulü
ile, ... ... 5. İcra Müdürlüğünün 2005/6719 E. sayılı dosyasında takip konusu edilen...senet dolayısıyla davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine” karar verilmiş olup, borçlu tarafça alacaklıya ödenen dosya borcunun iadesine yönelik hüküm kurulmadığı açıktır.
Bu durumda, icranın iadesine imkan verecek nitelikte kesinleşmiş bir mahkeme ilamı bulunmadığı gibi, borçludan yanlışlıkla fazla para tahsili de söz konusu olmadığından olayda İİK'nun 40. ve 361. maddelerinin uygulanma yeri bulunmamaktadır.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesince şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, ... Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi'nin 27/02/2017 tarih ve 2017/284 E., 2017/423 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 25/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33