Gönderen Konu: 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun aidat alacağı takibi  (Okunma sayısı 57 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 860
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


8. Hukuk Dairesi         2015/5252 E.  ,  2017/8547 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.


KARAR

Borçlu vekili, dayanak Müteşebbis Heyet kararına dayanılarak tahsili istenen alacak kalemlerinin ilamlı takibe konu yapılamayacağını belirterek icra takibinin iptaline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 12. maddesinde .... Bölgesi'nin gelirleri açıklanmıştır.
Anılan Yasanın 12/d maddesinde (Yönetim Aidatları) yazıldıktan sonra, 12/b maddesinde ayrı bir bent halinde arsa ve alt yapı katılım payları ve hizmet karşılıklarından; 12/e maddesinde su, elktrik, doğalgaz, arıtma ve benzeri işletme gelirleri ve iştirak gelirlerinden, 12/ı maddesinde ise diğer gelirlerden söz edildiği görülmektedir.
4562 sayılı Kanun'un 16. maddesinde Yönetim Aidatları ve hizmet karşılıkların Katılım Paylarının hangi ölçütlere göre belirleneceği açıklanmaktadır. 16/son maddede ise "Müteşebbis Heyetin Yönetim Aidatı" ile ilgili kararlarının ilam hükmünde olduğu belirlenmektedir. Daha açık bir ifadeyle; yönetim Kurulu'nun ilam niteliğinde sayılacak kararı 16/son maddesi gereğince sadece Yönetim Aidatı ile sınırlandırılmıştır.
Yukarıda açıklanan Yasal düzenleme nazara alındığında, takip konusu yapılan 2012 yılı dönemine ait alt yapı ve katılım payı tahakkuk bedeli ana başlığı altında talep edilen alacak kalemlerinden yönetim giderleri dışında kalan kalemlerin tahsil edilip edilemeyeceği yargılamayı gerektirmekte olup ilamlı takibe konu yapılamaz.
Her ne kadar yönetim giderlerine ilişkin kararlar ilam hükmünde ise de; somut olayda 27.06.2013 tarih 2013/08 karar nolu müteşebbis heyet kararında yönetim giderleri toplam olarak (76.406,05 TL) belirlenmiş olup, heyet kararında 4562 Sayılı Yasa 16. maddesinden bahisle yönetim aidatlarının parsel büyüklüğüne göre belirleneceği belirtilmiştir. Bu durumda, faaliyet gösteren firmaların sorumlu oldukları yönetim aidatı likit olarak söz konusu kararda gösterilmemiştir. Dayanak müteşebbis heyet kararı bu haliyle ilamlı takibe konu edilemez.
O halde, Mahkemece yukarıda yapılan açıklamalar ve Yasa hükmü gözetilerek şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi hatalı olmuştur .
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 07.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

4562 s. Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu aidat alacağı takibi

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1664
14 Aralık 2017, 16:39:11
Gönderen: Deniz034
Organize sanayi bölgesi satış uygunluk görüşü

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 367
02 Ekim 2019, 15:22:41
Gönderen: WatchAndLearn
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan fabrika satışı

Başlatan oktayoralForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 3
Gösterim: 100
29 Haziran 2014, 17:17:03
Gönderen: Murat
organize sanayi bölgesinde bulunan fabrika satışında uygunluk belgesi

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra ve İflas Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 720
15 Mart 2019, 13:35:41
Gönderen: WatchAndLearn
organize sanayi bölgesinde bulunan fabrika satışında uygunluk belgesi

Başlatan WatchAndLearnForumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 2
Gösterim: 954
16 Mart 2019, 17:43:54
Gönderen: WatchAndLearn
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33