Gönderen Konu: Menfi Tespit Davasının Kabulü - Alacağa Mahsuben İhale Alacaklısının İhale Bedelini Yatırması  (Okunma sayısı 318 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1922
  • Tşk.Sayısı: 130
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2011/28358
KARAR NO   : 2012/14469   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayete konu ihalenin icra takibinin alacaklısına alacağına mahsuben yapıldığı ancak Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 18.06.2009 tarih ve 2006/272 E. - 2009/232 K.sayılı menfi tespit ilamıyla takip nedeniyle borcun bulunmadığına karar verildiği anlaşılmıştır. Bu durumda anılan ilamın kesinleşmesi halinde taşınmazı alacağına mahsuben alan alacaklının ihale bedeli icra takip dosyasına yatırması gerektiğinden bu aşamada taşınmazın adına tescilini isteyemez. Buna göre icra müdürlüğünce menfi tespit ilamının kesinleşmesinden sonra İİK.nun 133.maddesi gereğince alacaklıya ihale bedeli yatırması için muhtıra tebliğ edilerek sonucuna göre işlem yapılması gerektiğinden bu aşamada alacaklının taşınmazın adına tesciline dair talebinin reddi yönündeki memurluk kararı yukarıda açıklanan nedenlerle doğru olduğundan mahkemenin şikayetin reddine dair kararı da açıklanan nedenlerle doğru olduğundan onanması gerekmiştir.

SONUÇ :Alacaklının temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), 18,40 TL onama harcının mahsubuna bakiye 2,75 TL harcın temyiz edenden alınmasına, 30/04/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.         
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33