Gönderen Konu: Yetki belgesi harç  (Okunma sayısı 2177 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

WatchAndLearn

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 428
  • Tşk.Sayısı: 8
  • Cinsiyet: Bay
Yetki belgesi harç
« : 04 Mart 2020, 17:15:12 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

Yetki belgesinden harç alınacağına dair bakanlık görüşü

T.C ADALET BAKANLIĞI
HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/07/2011

Sayı : B.03.0.HİG.0.00.00.03-045.02(02)-108-2011/2449-18664
Konu : Harçlar Kanunu

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : 29.06.2011 tarihli ve B.M.2011/10641 sayılı yazınız.

İlgi yazınız ekinde alınan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 56/5.maddesi uyarınca avukatların tevkil yetkisine dayanarak bir başka avukata verdikleri ve vekaletname hükmünde sayılan "yetki belgesi"nin yargı mercilerine ibrazı halinde, 492 sayılı Harçlar Kanunu uyarınca suret harcı alınıp alınmayacağı konusunda görüş istemini içeren Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığının 21.06.2011 tarih ve 2011/4789 sayılı yazısı ile konu incelendi.

Bilindiğ üzere, 4667 sayılı Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56/5.maddesinde "Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnameleri kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname hükmündedir." denilmektedir.

Kanunun bu hükmünün, avukatlar ve avukatlık ortaklığı tarafından düzenlenecek yetki belgelerinin vekaletname gibi hüküm ifade edeceği şeklinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle; vekaletname hükmünde olan yetki belgelerinin asıl veya suretlerinin yargı merciilerine ibrazedilmesi durumunda, bu yetki belgeleri avukat veya avukat ortaklığı tarafından düzenlenip onaylandığından ve Harçlar Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta da aksine bir hüküm yer almadığından, 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) sayılı Tarifenin Yargı Harçları bölümünün (D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım) başlığı altında I-c maddesinde belirtilen suret harcının alınması gerektiği düşünülmekle birlikte, sözü edilen yasal düzenlemeler gözönüne alınarak, yargı yetkisine giren konu hakkında mevzuat çerçevesinde yargı mercilerinin vereceği kararın asıl olacağı şüphesizdir.

Bilgi edinilmesi ve keyfiyetin Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına duyurulmasını rica ederim.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32