Gönderen Konu: Takibin Geçici Olarak Durdurulması Nedeniyle Dosyadaki Paranın Ödenememesi - İcra İnkar Tazminatı  (Okunma sayısı 221 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1923
  • Tşk.Sayısı: 130
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY                                 
12. Hukuk Dairesi                                              
         
                                                              
ESAS NO   : 2012/6386
KARAR NO   : 2012/24184Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, borçluya örnek 10 numaralı ödeme emrinin 14.05.2008 tarihinde tebliğ edildiği, İİK. nun 89.maddesi uyarınca borçlunun 3.kişi nezdin haczedilen alacağının 20.06.2008 tarihinde icra takip dosyasına yatırıldığı, ancak icra mahkemesinin tedbir kararı nedeniyle bu paranın alacaklıya 01.06.2010 tarihinde ödendiği anlaşılmıştır.

Tahsilat tarihi paranın da icra dosyasına girdiği tarih olup, imzaya itiraz üzerine İİK.nun 170/3.maddesi uyarınca takibin geçici olarak durdurulması nedeniyle dosyadaki paranın alacaklıya ödenmemiş olması tahsil tarihinin değiştirilmesi sonucunu doğurmaz.  Zira anılan maddede öngörülen tazminat, tedbir nedeniyle alacaklının uğrayacağı zararlar nedeniyledir.  Bir diğer ifadeyle, icra inkar tazminatı, takibin geçici olarak durdurulması ve dolayısıyla dosyadaki parayı geç almaktan dolayı alacaklının uğrayacağı zararların karşılığıdır.

O halde mahkemece kısmi ödemenin tahsil tarihinin paranın icra takip dosyasına girdiği tarih esas alınarak dosya hesabının yaptırılıp karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde tedbirin kalktığı tarih esas alınarak sonuca gidilmesi isabetsizdir.   

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/07/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33