Gönderen Konu: Süresinde Yapılan İtiraz Nedeniyle Takip Kendiliğinden Durur  (Okunma sayısı 102 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1960
  • Tşk.Sayısı: 131
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

İLAMSIZ takipte, borçlu ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde (m150/a;m62) icra dairesine itiraz yapabilir. Yedi gün içinde icra dairesine yapılan itiraz ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamısız takip de kendiliğinden durur. (m150/a:m66.I) İİK'nın 60.maddesi uyarınca gönderilen ödeme emrine, tebliğ tarihinden itibaren İİK'nın 62. maddesi gereğince yedi (7) gün içerisinde itiraz edebilir. (İİK. m.62/2.cümle) BORÇLUNUN SÜRESINDE ITIRAZI ÜZERINE YAPILAN TAKIP, ICRA DAIRESININ IŞLEMINE GEREK OLMAKSIZIN KANUN GEREĞI    KENDILIĞINDEN    DURUR.(İİK. M.66/1.cümle). İCRA MÜDÜRÜNÜN TAKIBIN DURMASINA YÖNELIK KARARI KURUCU DEĞIL, AÇIKLAYICI NITELIKTE BIR KARARDIR.

Bu durumda, İİK'nun 147/1. maddesinin göndermesi ile olayda uygulanması gereken aynı Kanun'un 66. maddesine göre borçlu hakkında takip durduğuna göre; takibe devam edilebilmesi, alacaklının itirazın kaldırılmasına ilişkin icra mahkemesinden veya itirazın iptaline dair genel mahkemeden alacağı olumlu karara bağlıdır. Ne var ki, alacaklı tarafından itirazın kaldırılması veya itirazın iptali yolunda bir kararın icra dairesine sunulmadığı dosya kapsamıyla sabit olup;bu halde,takibin devamına olanak yoktur. Borçluya karşı ilamsız takip olarak başlatılan takibin, hatalı müdürlük kararı ile ilamlı takip gibi yürütülerek, sonuçta ipotekli taşınmazın satış işleminin yapılması doğru değildir.

Bu nedenle SÜRESINDE YAPILMIŞ ITIRAZ NEDENI ILE TAKIBIN DURDURULMASI GEREKIRKEN DURDURULMAMIŞ OLMASI DURUMUNDA TAKIP DOSYASINDA YAPILAN IŞLEMLER HUKUKI SONUÇ DOĞURMAZ.

BELIRTILEN TARIHTEN SONRA YAPILAN IŞLEMLERDE BORÇLUYA YÜKLETILECEK BIR KUSUR VE SORUMLULUK BULUNMAMAKTADIR.

Somut davada, borçlu tarafından süresi içinde yapılan itiraza rağmen takip işlemlerine devam edilerek ihale yapılması usul ve yasaya aykırı olduğundan ihalenin feshine dair ilk derece mahkemesi kararı yerinde olup davalı alacaklı vekilinin istinaf talebinin HMK'nın 353/(1)-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiş aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO : 2019/992 KARAR NO : 2019/1052
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO : 2020/199  KARAR NO : 2020/1259
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33