Gönderen Konu: Tebligatın usulsüzlüğü resen incelenmez  (Okunma sayısı 432 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 903
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Tebligatın usulsüzlüğü resen incelenmez
« : 12 Mayıs 2020, 23:13:39 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2019/11746 E.  ,  2019/14741 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi


Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu tarafın ihalenin feshi isteminde; satış ilanı tebligatının usulsüz olduğu iddiası ile birlikte sair fesih nedenleri ileri sürülerek asıl davada; ihalesi yapılan taşınmazlardan 17 nolu taşınmazın, birleşen davada ise ihalesi yapılan diğer 14 adet taşınmazın ihalesinin feshinin istendiği, ilk derece mahkemesince şikayetin reddine karar verildiği, kararın şikayetçi tarafından istinaf edilmesi üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi borçlunun istinaf başvurusunun kabulüne ve ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile ihalenin feshine hükmedildiği, kararın alacaklı ve ihale alıcısı davalılar tarafından temyiz edildiği görülmektedir.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesinde; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir” düzenlemesine yer verilmiş ve aynı Kanunun 352/1. maddesinde de; başvuru şartlarının yerine getirilmemesi ya da başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmemesi halinde gerekli kararın verileceği belirtilmiştir.
İcra mahkemesince verilen şikayetin reddi kararına karşı şikayetçi borçlu tarafından yasal süresi içerisinde sunulan istinaf dilekçesinin incelenmesinde; ipotek borçlusunun, şikayet nedenlerinden biri olan tebligat usulsüzlüğüne ilişkin iddiayı istinaf nedeni olarak ileri sürmediği, ancak buna rağmen bölge adliye mahkemesince HMK’nun 355. maddesine aykırı olacak şekilde anılan hususta re'sen inceleme yapılarak, borçluya yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğu gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda, bölge adliye mahkemesince, HMK’nun 355. maddesine aykırı olacak şekilde istinaf dilekçesinde ileri sürülmeyen ve kamu düzeni yönünden de incelenecek hususlardan olmayan tebligat usulsüzlüğü hakkında inceleme yapılarak sonuca gidilmesi isabetsiz olup, başkaca fesih nedeni de bulunmadığından, HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereği, şikayetçinin istinaf isteminin esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdi
SONUÇ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 22.05.2019 tarih ve 2019/233 E. - 2019/1665 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 14/10/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Tebligatın Usulsüzlüğü

Başlatan Deniz034Forumun Tebligat İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 2594
08 Aralık 2016, 20:21:06
Gönderen: Deniz034
Tebligatın usulsüzlüğü şikayeti kararı kesinleşmeden haciz kaldırılamaz

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2205
15 Haziran 2016, 21:21:36
Gönderen: Deniz034
İhalenin Feshi Kıymet Takdirinin Usulsüzlüğü

Başlatan Özgür KOCAForumun Haciz ve Kıymet Takdiri & Hapis Hakkı İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 2055
07 Mart 2016, 21:59:31
Gönderen: Özgür KOCA
İhalenin Feshi - Kıymet Takdirinin Usulsüzlüğü

Başlatan Özgür KOCAForumun Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

Yanıt: 1
Gösterim: 6730
11 Mayıs 2015, 08:32:07
Gönderen: nihatkaradas
Tedbir nafakasında tebligatın hükmü

Başlatan PehlivaNForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 7
Gösterim: 99
20 Şubat 2015, 01:05:30
Gönderen: Murat
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33