Gönderen Konu: Poliçe Limiti ile Sınırlı Olan Alacak Miktarına Dava Tarihinden İtibaren Faiz İşletilmesi Gerekir.  (Okunma sayısı 311 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 1983
  • Tşk.Sayısı: 132
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2011/268
KARAR NO   : 2011/14848   Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

1) Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının REDDİNE;

2) Borçlunun temyiz itirazlarına gelince:

Sair temyiz itirazları yerinde  değil   ise  de,

Takip dayanağı ilamda, "22.863,06 YTL PSD gelirin 19.08.2003 tarihinden, 151,50 YTL cenaze yardımının 20.06.2003 tarihinden yasal faizi ile birlikte davalı Feruh Ünal, Tekin Y.'dan (davalı sigorta şirketlerinin sorumluluğu poliçedeki miktarda sınırlı olmak üzere) sigorta şirketlerinden ise dava tarihinden itibaren davalılardan müştereken ve müteselsilen alınmasına” karar verildiği görülmektedir.

Takip dayanağı ilamda dava tarihi 22.01.2007 olup, borçlu sigorta şirketi yönünden poliçe limiti olan 11.000,00 TL. ye bu tarihten itibaren faiz hesaplanması gerekir. Bu durumda mahkemece, faizin, 19.08.2003 tarihinden itibaren hesaplanarak sonuca gidilmesi ilama aykırı olup, ilama uygun olmayan hesaplamaya dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 07/07/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33