Gönderen Konu: Borçlunun isminin haciz mahalinde yazılı olması  (Okunma sayısı 491 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 911
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Borçlunun isminin haciz mahalinde yazılı olması
« : 13 Haziran 2020, 23:45:45 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


YARGITAY

8. Hukuk Dairesi         

2016/14078 E.

2019/10608 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : İstihkak

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
K A R A R
Davacı üçüncü kişi vekili, haciz adresinin dava dışı ... tarafından kullanılmakta iken vekil edeni tarafından devralındığını, ...'in borçlu şirketin isim hakkını kullandığını, borçlu şirket ile yapılan sözleşme gereğince müvekkilinin de borçlunun isim hakkını kullanmaya devam ettiğini, borçlunun haciz yapılan adres ile ilgisinin olmadığını, borçlu şirketin haciz yapılan adreste hiçbir tarihte ticari faaliyette bulunmadığını belirterek, davanın kabulünü talep etmiştir.
Davalı alacaklı vekili, isim hakkını kullanmaya ilişkin sözleşmelerin muvazaalı olarak düzenlendiğini, sözleşme tarihinin takip tarihinden çok sonra olduğunu, borçlu şirketin kendi şubesi olan işyerlerini davacı gibi başka şahıslar adına vergi levhası düzenlemek ve lisansör sözleşmeleri yapmak suretiyle alacaklılardan mal kaçırmayı hedeflediğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davacı tarafından sunulan sözleşmelerden ilkinin 12.11.2013 tarihli olduğu, dava dışı ... 14.10.2015 tarihine kadar haciz adresinde faaliyette bulunduğunun sunulan yoklama fişinden anlaşıldığı kendi adına işletmediği bir yer için sözleşme yapmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı, haciz adresine ilişkin vergi levhası sunulmadığı, sunulan vergi levhasının da haciz yapılan adrese ilişkin olmadığı gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiş, karar davacı üçüncü kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, üçüncü kişinin İİK’nin 96. vd. maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.
Haciz yapılan adres üçüncü kişinin adresi olup, haciz borçlunun yokluğunda yapılmıştır. üçüncü kişinin borçlunun isim hakkını devraldığı iddiası ve 14.10.2015 tarihli borçlu ile yapılan sözleşmenin sunulması karşısında haciz mahallinde borçlunun isminin yazıyor olması İİK'nin 97/a maddesindeki mülkiyet karinesinin borçlu dolayısı ile alacaklı lehine olduğunun kabulünü gerektirmez. Alacaklı muvazaa iddiasında bulunmuş olup borçlunun haciz adresinde faaliyette bulunduğuna ilişkin şüpheden uzak, güçlü ve yeterli kanıt sunamadığından, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi yerinde görülmermştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle/emyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK'nin 366. ve 6100 sayılı HMK'nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK'un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK'nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 27/11/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Haciz Müzekkeresi alacaklının isminin yanlış yazılması Hacizlerin fekki

Başlatan Deniz034Forumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 1227
30 Ekim 2017, 19:12:36
Gönderen: Deniz034
1. haciz ihbarnamesinde yazılı olan miktar, ikinci ve üçüncü haciz ihbarnameleri

Başlatan AnkaeverestForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2672
03 Temmuz 2015, 10:23:57
Gönderen: Ankaeverest
Senedin Üzerinde "İş Bu Senet Teminattır" Yazılı Olması

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Hukuku Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 3565
28 Haziran 2014, 09:45:46
Gönderen: By-leyl-i Lal
borçlunun tutuklu/hükümlü olması.

Başlatan AB102780Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 3
Gösterim: 74
26 Ocak 2015, 16:39:09
Gönderen: AB102780
borçlunun yurt dışında olması tebligat

Başlatan AB102780Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 0
Gösterim: 36
25 Aralık 2015, 16:09:51
Gönderen: AB102780
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33