Gönderen Konu: İhtiyati Hacizde Yakalama, Muhafaza, Kıymet Taktiri  (Okunma sayısı 208 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

avmehmetdolunay

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 3
  • Tşk.Sayısı: 0
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas:2017/9724
Karar:2017/16882
Karar Tarihi:29.12.2017

ÖZET: İhtiyati haciz geçici bir hukuki koruma türüdür. Bu nedenle ihtiyaten haczedilen mallar kesin hacze dönüşmediği sürece satışı istenemeyecektir. İİK'nın 264/5 hükmüne göre ihtiyati haciz takibin kesinleşmesiyle kesin hacze dönüşür. İhtiyaten haczedilen malların satışı istenemeyeceğinden bu mallara yönelik yapılan muhafaza ve kıymet takdiri işlemleri alacağın tahsiline yönelik olduğundan geçici hukuki koruma tedbirlerinden sayılamaz. (Prof Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku C:3-S:2395). Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre şikayetin kabulüne karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

(2004 S. K. m. 16)

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK'nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen icra memur muamelesinin iptali istemine ilişkin talep, kesin nitelik taşımadığından temyizi kabildir. O halde, ..... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 24.03.2017 tarih, 2016/684 E. - 2017/556 K. sayılı ek kararının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verilerek temyiz incelemesine geçildi.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İhtiyati haciz geçici bir hukuki koruma türüdür. Bu nedenle ihtiyaten haczedilen mallar kesin hacze dönüşmediği sürece satışı istenemeyecektir. İİK'nın 264/5 hükmüne göre ihtiyati haciz takibin kesinleşmesiyle kesin hacze dönüşür. İhtiyaten haczedilen malların satışı istenemeyeceğinden bu mallara yönelik yapılan muhafaza ve kıymet takdiri işlemleri alacağın tahsiline yönelik olduğundan geçici hukuki koruma tedbirlerinden sayılamaz. (Prof Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku C:3-S:2395).

Somut olayda trafikten men talebinin ihtiyaten haczedilen malın muhafaza altına alınmasına yönelik bir talep olduğu açıktır. Bu nedenle mercii hakimliğince verilen şikayetin kabulüne yönelik kararda usul ve kanuna aykırılık bulunmamıştır.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 31,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

nihatkaradas

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 127
  • Tşk.Sayısı: 7
  • Cinsiyet: Bay
Ynt: İhtiyati Hacizde Yakalama, Muhafaza, Kıymet Taktiri
« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2020, 10:17:59 »
T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

Esas:2017/9724
Karar:2017/16882
Karar Tarihi:29.12.2017

ÖZET: İhtiyati haciz geçici bir hukuki koruma türüdür. Bu nedenle ihtiyaten haczedilen mallar kesin hacze dönüşmediği sürece satışı istenemeyecektir. İİK'nın 264/5 hükmüne göre ihtiyati haciz takibin kesinleşmesiyle kesin hacze dönüşür. İhtiyaten haczedilen malların satışı istenemeyeceğinden bu mallara yönelik yapılan muhafaza ve kıymet takdiri işlemleri alacağın tahsiline yönelik olduğundan geçici hukuki koruma tedbirlerinden sayılamaz. (Prof Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku C:3-S:2395). Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre şikayetin kabulüne karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmamıştır.

(2004 S. K. m. 16)

İcra mahkemesi kararlarından hangilerinin temyiz olunabileceği özel hükümlerle ve genel olarak da İİK'nun 363. maddesinde birer birer açıklanıp gösterilmiştir. Bunların dışında kalan mahkeme kararları kesindir. Yargıtay’ca incelenmesi istenen icra memur muamelesinin iptali istemine ilişkin talep, kesin nitelik taşımadığından temyizi kabildir. O halde, ..... İcra Hukuk Mahkemesi’nin 24.03.2017 tarih, 2016/684 E. - 2017/556 K. sayılı ek kararının oybirliğiyle kaldırılmasına karar verilerek temyiz incelemesine geçildi.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

İhtiyati haciz geçici bir hukuki koruma türüdür. Bu nedenle ihtiyaten haczedilen mallar kesin hacze dönüşmediği sürece satışı istenemeyecektir. İİK'nın 264/5 hükmüne göre ihtiyati haciz takibin kesinleşmesiyle kesin hacze dönüşür. İhtiyaten haczedilen malların satışı istenemeyeceğinden bu mallara yönelik yapılan muhafaza ve kıymet takdiri işlemleri alacağın tahsiline yönelik olduğundan geçici hukuki koruma tedbirlerinden sayılamaz. (Prof Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku C:3-S:2395).

Somut olayda trafikten men talebinin ihtiyaten haczedilen malın muhafaza altına alınmasına yönelik bir talep olduğu açıktır. Bu nedenle mercii hakimliğince verilen şikayetin kabulüne yönelik kararda usul ve kanuna aykırılık bulunmamıştır.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 31,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.12.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
avukat bey mrb. bu kararı hem uyapdan hem yargıtay sitesinden arıyorum bir türlü bulamıyorum. o sene yargıtayın en son karar numarası 2017/16440 gözüküyor. son numara bu. ama sizin verdiğinizde karar numarası 16882 gözüküyor bu kadar karar verilmemiş galiba. Numaralarda hata mı var acaba.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33