Gönderen Konu: BİLİNEN ADRESE TEBLİGAT YAPILMADAN T.K.21/2. MADDESİ GEREĞİ TEBLİGAT YAPILAMAZ  (Okunma sayısı 414 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 911
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

           T.C.
   YARGITAY
   12. Hukuk Dairesi
                                                                           T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
                                                                                 Y A R G I T A Y   İ L A M I

ESAS NO   : 2019/13252
KARAR NO   : 2020/6809   

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ   : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi
TARİHİ   : 09/10/2019
NUMARASI   : 2019/1116-2019/2538

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Armağan Keskin Sarıbaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız takipte, borçlunun icra mahkemesine yaptığı başvuruda, ödeme emri tebliğ işleminin usulsüz olduğunu, takip dayanağı belgenin tebliğ mazbatasına eklenmemesinin İİK'nun 58. maddesine aykırı olduğunu ileri sürerek, ödeme emri tebliğ tarihinin 14.08.2018 olarak düzeltilmesini ve haciz işlemlerinin iptalini talep ettiği, ilk derece mahkemesince, şikayetin reddine karar verildiği, borçlunun istinaf talebi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildiği görülmektedir.
7201 sayılı Tebligat Kanun'un 21/2.maddesi gereğince; "Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru, tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.'' Yine aynı kanunun 23. maddesinin 1. fıkrasının 8. bendi uyarınca ise; ''Tebligatın adres kayıt sistemindeki adrese yapılması durumunda buna ilişkin kaydı...ihtiva etmesi lazımdır.''
Tebligat Kanunu'nun Uygulanması'na Dair Yönetmelik'in 16/2. maddesine göre de; ''Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Ayrıca başkaca adres araştırması yapılmaz. 79. maddenin ikinci fıkrasına göre renkli bastırılan tebligat zarfında, adresin muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi olduğu belirtilerek bu adrese tebligat yapılacağına dair meşruhata yer verilir.''
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 2l/2. maddesi gereğince tebligat yapılabilmesi için, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması, tebliği çıkaran mercice, tebligat çıkarılan adresin, muhatabın, adres kayıt sistemindeki adresi olduğu belirtilerek, bu adrese T.K.'nun 21/2. maddesine göre tebligat yapılacağına dair tebliğ evrakı üzerine kayıt düşülmesi zorunlu olup, tebligatı çıkaran mercii tarafından söz konusu şerh verilmeden tebliğ memuru tarafından T.K.'nun 21/2. maddesine göre tebliğ işlemi yapılamayacağı açıktır.
ESAS NO   : 2019/13252
KARAR NO   : 2020/6809   Yine Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi gereğince, tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatabı tebliğ işleminden haberdar olmuş ise geçerli sayılır. Muhatabın beyan ettiği öğrenme tarihi tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
Somut olayda, şikayetçi borçlunun aynı takip dayanağı senede ilişkin olarak aynı alacaklı tarafından daha önce başlatılan ve icranın geri bırakılmasına karar verilen bonoya dayalı kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte (Serik İcra Müdürlüğünün 2008/741 E. sayılı takip dosyası)  ödeme emri tebliğ edilen ''Akatlar Mh. 6. Gazeteciler Sitesi 1. Söltaş Evler Menekşe Sk. No:12 1.Levent/İstanbul'' adresine ve mernis adresine çıkartılan ödeme emri tebligatlarının bila tebliğ iade edildiği, alacaklının talebi üzerine borçlunun mernis adresine  Tebligat Kanunun 21/2 maddesine göre  24.07.2018  tarihinde ödeme emrinin tebliğ edildiği görülmektedir. Ancak Serik İcra Müdürlüğünün 2008/741 E. sayılı takip dosyasına ilişkin olarak Serik İcra Hukuk Mahkemesinin 19.10.2015 tarih, 2015/161 E.- 2015/220 K. sayılı alacaklının da taraf olduğu icranın geri bırakılması ilamında  borçlu Mustafa Uslu'nun adresinin "Ulus mah. Leylak sok. Mef. Konutları No:1 Blok D/3 Beşiktaş/İstanbul" olarak belirtildiği, bu durumda borçlunun bilinen en son adresinin bu adres olduğu anlaşılmakla, bu adrese tebligat çıkartılmadan, diğer adreslerin bilinen son adres olduğu varsayılarak mernis adresine Tebligat Kanunun 21/2 maddesine göre tebligat yapılması usulsüzdür.   
O halde mahkemece, borçlunun ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğüne ilişkin şikayetinin kabulü ile Tebligat Kanunu'nun 32. maddesi gereğince tebligat tarihinin öğrenme tarihi olarak düzeltilmesine ve borçlunun sair şikayetlerinin esası incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken,  şikayetin reddine dair hüküm tesisi ve Bölge Adliye Mahkemesince de istinaf başvurusunun  esastan reddi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ve ilk derece mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 09.10.2019 tarih ve 2019/1166 E.-2019/2538 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, KALDIRILMASINA, Serik İcra Hukuk Mahkemesinin 28.11.2018 tarih ve 2018/200 E - 2018/278 K. sayılı kararının BOZULMASINA,  peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, 09/07/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

DOSYADAKİ ADRESE TEBLİGAT YAPILMADAN VE TK.21/1 MADDESİNE GÖRE TEBLĞ YAPILMADAN 21-2 TEBLİĞ YAPILMAZ

Başlatan Deniz034Forumun Tebligat İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 141
21 Temmuz 2020, 13:38:26
Gönderen: Deniz034
TİCARET SİCİLDEN GELEN ADRESE TEBLİGAT

Başlatan By-leyl-i LalForumun Tebligat İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 11493
21 Eylül 2014, 23:20:10
Gönderen: By-leyl-i Lal
TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GELEN ADRESE TEBLİGAT

Başlatan By-leyl-i LalForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 4
Gösterim: 129
18 Ocak 2018, 23:02:22
Gönderen: cebricra
UYAP KAYITLARINDA ADRESİN OLMAMASI VE İP.A.T. ADRESE 35.MADDEYE GÖRE TEBLİGAT

Başlatan By-leyl-i LalForumun Tebligat İşlemleri

Yanıt: 0
Gösterim: 2760
19 Eylül 2014, 23:03:19
Gönderen: By-leyl-i Lal
TEBLİGAT KANUNU 35. MADDESİ HK.

Başlatan ab104208Forumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 5
Gösterim: 98
30 Nisan 2015, 12:05:18
Gönderen: rambetiko
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33