Gönderen Konu: DOSYADAKİ ADRESE TEBLİGAT YAPILMADAN VE TK.21/1 MADDESİNE GÖRE TEBLĞ YAPILMADAN 21-2 TEBLİĞ YAPILMAZ  (Okunma sayısı 142 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 911
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

    T.C.
   YARGITAY
   4. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2020/115
KARAR NO   : 2020/2129   
Y A R G I T A Y   İ L A M I

MAHKEMESİ   : İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ   : 21/09/2017
NUMARASI   : 2016/104-2017/297

   Davacı  ve diğerleri aleyhine 25/02/2012 gününde verilen dilekçe ile mala zarar vermeden kaynaklanan tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın davalı  yönünden reddine diğer davalılar yönünden kısmen kabulüne dair verilen 21/09/2017- günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar  vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra  dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
   Dosyanın incelenmesinde davalılar  yapılan gerekçeli karar tebliğinin usulüne uygun olmadığı anlaşılmıştır.
   Şöyle ki; 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun bilinen adrese tebligatı düzenleyen 10. maddesinin 1. fıkrasına göre; tebligat, muhatabın bilinen en son adresinde yapılır. 6099 sayılı Yasa'nın 3. maddesi ile eklenen aynı maddenin 2. fıkrasına göre ise, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat bu adrese yapılır.
   Aynı Kanun'un "Tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden imtina" başlıklı 21. maddesine, 6099 sayılı Yasa'nın 5. maddesi ile eklenen 2. fıkrasında; "gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin  muhtar  veya  ihtiyar  heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır" hükmü yer almaktadır.
   7201 sayılı Yasa'nın 10. maddesi ile ilgili değişikliğe ilişkin Kanun gerekçesinde, kişilere getirilen adres kayıt sistemi zorunluluğu ile birlikte işleyişin kolaylaştığı dile getirilmiş, yapılan yeni düzenlemeyle, öncelikle yine bilinen en son adrese tebligat yapılacağı, tebligatın yapılmasını isteyenin veya tebligatı çıkartan makamın bildirdiği adresin, tebligata elverişli olmadığının anlaşılması ya da bu adrese tebligat yapılamaması halinde, muhatabın 5490 sayılı Kanun'a göre adres kayıt sistemindeki adresinin bilinen en son adresi olarak kabul edileceği ve tebligatın buraya yapılacağı açıklanmış, değişiklik ile birlikte adres kayıt sistemi dışında başkaca adres araştırması yapılmasının gerekmeyeceği vurgulanmıştır.

./..

-2-

ESAS NO   : 2020/115
KARAR NO   : 2020/2129

    Dairemiz geri çevirmesi sonrasında yapılan tebligatların incelemesinde; mahkeme gerekçeli kararının yukarıda açıklanan kanun maddeleri gözetilmeksizin doğrudan adres kayıt sisteminde kayıtlı adrese Tebligat Kanunu'nun 21/2. maddesine göre tebliğe çıkartıldığı anlaşılmıştır. Dosyada mevcut adrese çıkartılan tebligatın iade edilmesinin ardından, öncelikle davalıların adres kayıt sistemindeki adresine “mernis adresi” olduğuna daire şerh düşülmeksizin tebligat çıkartılmak, buna rağmen tebligat iade edilirse, o takdirde “mernis adresi” olduğuna dair şerh düşülerek, Tebligat Kanunu 21/2 maddesine göre gerekçeli karar  tebliğ edilmek üzere dosyanın geri çevrilmesi gerekmiştir.
   SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan şekilde işlem yapılıp, eksiklikler tamamlanıp, temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay’a yeniden gönderilmek üzere dosyanın yerel mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE 22/06/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33