Gönderen Konu: Engelliye Ait Araçların Haczedilebileceği  (Okunma sayısı 839 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2124
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Engelliye Ait Araçların Haczedilebileceği
« : 14 Ağustos 2020, 15:38:57 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2010/13026
KARAR NO   : 2010/25770   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu, icra mahkemesine başvuru dilekçesinde, trafikte adına kayıtlı bulunan 06 *** 4322 plaka sayılı aracının haczedildiğini, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden aldığı 27.09.2007 ve 27.10.2008  tarihli hipertansiyon ve böbrek rahatsızlığını belirleyen raporlara dayanarak aracına ihtiyacı bulunduğundan bahisle aracının üzerindeki haczin kaldırılmasını istemiş, mahkemece, şikayetçinin böbrek yetmezliği rahatsızlığı olduğu, üzerine kayıtlı 60 *** 4322 plaka sayılı aracın özürlü aracı olduğu, bu aracın kullanılış amacı göz önüne alındığında, şikayetçi için zaruri olup, haczedilemeyeceğinden söz edilerek şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Söz konusu araç sakatların yer değiştirebilmesi ya da adı geçenlere hareket olanağı sağlamak için zorunlu olan, hareketli sandalye niteliğinde değildir. Sermaye unsurunun ağırlık kazandığı ve lüks sayılan bir kara nakil vasıtası olup, bu nitelikteki bir ekonomik değerin haczedilemeyeceği ileri sürülemez. Diğer taraftan araç, İİK.nun 82/2.maddesinde öngörülen bir eşya niteliğinde de değildir. O halde şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde istemin kabulü isabetsizdir.   

SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 02/11/2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2009/11386
KARAR NO   : 2009/20199


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlu K. Şahin adına kayıtlı 06 *** 615 plaka sayılı aracın haczedilemeyeceği ileri sürülmüştür. Dosyadaki borçlu K. Şahin'e ait ruhsatname örneğinden aracın sakat aracı olduğu ve sahibi dışında kimsenin kullanamayacağı belirtilmiştir.  Gümrük müsteşarlığı Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğünün 13.6.2007 tarih ve 501-10790 sayılı yazısında, mahcuz aracın sakat otomobili olarak kat'i girişinin yapıldığı, otomobilin araç sahibi malul ve sakat kişi tarafından kullanılması zorunlu olup, başkasına devrinin ve satışının mümkün olmadığı belirtilmiş ise de, bu hususun, aracın cebri icra yolu ile haczedilmesine engel teşkil etmesi sözkonusu olamaz. Diğer taraftan mahcuz araç, sakatların yer değiştirebilmesi için zorunlu olan hareketli sandalye niteliğinde sayılamayacağı gibi, sermaye unsurunun da ağır bastığı lüks sayılan bir kara nakil vasıtasıdır. Böyle bir ekonomik değerin haczedilemeyeceği ileri sürülemez.

Şikayetçi borçlunun haczedilmezlik yönünden ileri sürdüğü neden, Gümrük Yönetmeliği’nin 12.maddesi olup bu hükmün bedelsiz ithal edilen sakat araçlarının vergi ve resim ödenmeden el değiştirmesini önlemeyi amaçladığı gözönünde tutulmadan, borçlunun yaşamını sürdürmesinde kara nakil vasıtası olan ve sermaye unsurunun ağır bastığı lüks sayılan bu otomobilin, hangi yasal nedenle haczinin kabil olmadığı açıkça belirlenmeksizin haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 22.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2006/22276
KARAR NO   : 2007/487


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayete borçlu M. Ören adına kayıtlı 06 *** 9714 plaka sayılı aracın haczedilemeyeceği ileri sürülmüştür. Dosyadaki borçlu M. Ören’e ait ruhsatname örneğinden sakat aracı olduğu ve sahibi dışında kimsenin kullanamayacağı belirtilmiştir. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazılarında bedelsiz olarak ithal edilen mahcuz aracın Yönetmeliğin 12.maddesi uyarınca 5 yıl geçmeden başkasına satış ve devrinin mümkün olmadığı belirtilmiş ise de bu hususun hacze konu edilerek cebri icra yolu ile haczedilmesine engel teşkil etmesi sözkonusu olamaz. Diğer taraftan mahcuz araç, sakatların yer değiştirebilmesi için zorunlu olan hareketli sandalye niteliğinde sayılamayacağından da kuşku bulunmadığı gibi, sermaye unsurunun ağır bastığı lüks sayılan bir kara nakil vasıtasıdır. Böyle bir ekonomik değerin haczedilemeyeceği ileri sürülemez.

Şikayetçi borçlunun haczedilmezlik yönünden ileri sürdüğü neden Gümrük Yönetmeliği’nin 12.maddesi olduğu ve hükmün bedelsiz ithal edilen sakat araçlarının vergi ve resim ödenmeden el değiştirmesini önlemeyi amaçladığı gözönünde tutulmadan, borçlunun yaşamını sürdürmede kara vasıtası sayılan bu otomobilin ne derece zaruri olduğu açıkça belirlenmeksizin haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.   

SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 19.01.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2005/25927
KARAR NO   : 2006/2717   

 
Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayete borçlu A. Fazıl Arı adına kayıtlı 42 ** 7040 plaka sayılı aracın haczedilemeyeceği ileri sürülmüştür. Dosyadaki borçlu A. Fazıl Arı’ya ait ruhsatname örneğinden sakat aracı olduğu ve sahibi dışında kimsenin kullanamayacağı belirtilmiştir. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 4.11.2000 günlü yazılarında bedelsiz olarak ithal edilen mahcuz aracın Yönetmeliğin 12.maddesi uyarınca 5 yıl geçmeden başkasına satış ve devrinin mümkün olmadığı belirtilmiş ise de bu hususun hacze konu edilerek cebri icra yolu ile haczedilmesine engel teşkil etmesi sözkonusu olamaz. Diğer taraftan mahcuz araç, sakatların yer değiştirebilmesi için zorunlu olan hareketli sandalye niteliğinde sayılamayacağından da kuşku bulunmadığı gibi, sermaye unsurunun ağır bastığı lüks sayılan bir kara nakil vasıtasıdır. Böyle bir ekonomik değerin haczedilemeyeceği ileri sürülemez.

Şikayetçi borçlunun haczedilmezlik yönünden ileri sürdüğü neden Gümrük Yönetmeliği’nin 12.maddesi olup bu hükmün bedelsiz ithal edilen sakat araçlarının vergi ve resim ödenmeden el değiştirmesini önlemeyi amaçladığı haczedilmezlik şikayetinin ise İİK'nun 82/2. maddesinden kaynaklanıp bu maddede öngörülen kurallara göre değerlendirilmesi zorunludur. Vergi muafiyeti ile ilgili kurallar, örneğin sakat olmayanların muafiyetten istifade edip edemeyeceği hususları hacizden sonra ihale aşamasında tartışılıp değerlendirilecektir. O halde, şikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 16.02.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33