Gönderen Konu: BEDELİ PAYLAŞIMA KONU OLAN ARACIN MUHAFAZASI İLE İLGİLİ MASRAFLARIN ÖNCELİKLİ OLARAK ÖDENMESİ  (Okunma sayısı 322 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2075
  • Tşk.Sayısı: 134
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C
YARGITAY
23. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO.2016/9562
KARAR NO.2020/445

KARAR TARİHİ.28.01.2020
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Bedeli paylaşıma konu olan aracın muhafazası ile ilgili masraflar aracın aynına ilişkin vergi alacağından önce ödenir

Taraflar arasındaki sıra cetvelindeki sıraya şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda
yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde şikayetçi
vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.


KARAR

Şikayetçi vekili, ... 7. İcra Müdürlüğünün 2013/10960 esas sayılı dosyasında düzenlenen
sıra cetvelinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürüp sıra cetvelinin iptalini istemiştir.
Şikayet edilenler, şikayete cevap vermemiştir.

Mahkemece, şikayetin reddine dair verilen kararın dairemizin 15.02.2016 tarihli ilamıyla
bozulması üzerine bozma ilamına uyularak yapılan yargılama neticesinde dava konusu
sıra cetvelinde, elde edilen tüm paranın ödenmesine karar verilen 7. İcra Müdürlüğünün
2013/10960 esas sayılı dosyanın dava dışı alacaklının alacağının yedemin ücretinden
kaynaklandığı, bu ücretin tüm tarafları ilgilendiren masraflardan olduğu, bu nedenle
öncelikle ödenmesinin yerinde olduğu gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararı, şikayetçi vekili temyiz etmiştir.

Şikayete konu uyuşmazlık aracın aynından kaynaklanan Motorlu Taşıtlar Vergisinin mi
yoksa aracın muhafaza masrafı olan yedieminlik ücretinin mi önce ödeneceği hususunda
toplanmaktadır. Her iki alacak da önceliği olan alacaklardır. Ancak bedeli paylaşıma konu
olan aracın muhafazası ile ilgili masraflar aracın aynına ilişkin vergi alacağından önce
ödenir. Aracın muhafazasına ilişkin bu bedel Adalet Bakanlığınca yayınlanan Yediemin
Depolarına İlişkin Ücretten fazla olamaz. Bu durumda Adalet Bakanlığının yediemin
depoları ile ilgili tarife uyarınca yediemin deposunun alacağı belirlenip İİK’nun 138.
maddesi uyarınca ödedikten sonra kalan miktar için alacaklılar arasında sıra cetveli
yapılması gerekir. Mahkemece yukarıda açıklanan şekilde bu bedel belirlendikten sonra
sonuca uygun karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru
görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile
hükmün şikayetçi yararına BOZULMASINA, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere
28.01.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33