Gönderen Konu: Kentsel dönüşüm sebebiyle yıkılmış bina olduğu belirtilerek evrakın boş arsaya 35.maddeye gö  (Okunma sayısı 135 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 937
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Kentsel dönüşüm projesi sebebiyle yıkılmış bina olduğu belirtilerek evrakın boş arsaya 35.maddeye göre tebliğ geçersizdir
21. Hukuk Dairesi         2013/18241 E.  ,  2014/7945 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle, 23.099,75.-TL maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davalılardan ... Gıda Ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. ve ... vekilince istenilmesi ve davalılardan ... Gıda Ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 15/04/2014 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü davalı ... Gıda Ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.vekili Avukat Zeliha Gizem Sayın ile karşı taraf vekili Avukat ... geldiler. Diğer davalılar adına gelen olmadı. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

K A R A R

Davalılardan ...’ye yokluğunda verilen kararın Mernis adresi olan “...” adresinde Tebligat Yasasının 35.maddesi gereğince tebliğ edilmek suretiyle dosyanın temyiz incelemesine gönderildiği anlaşılmaktadır. Ne var ki anılan davalıya yapılan tebligatın usulüne uygun olmadığı görülmektedir.
Tebliğ ile ilgili Yasa ve Tüzük hükümleri tamamen şeklidir. Değinilen işlemler nedeniyle tebligat; bilgilendirme yanında belgelendirme özelliği de bulunan bir usul işlemidir. Gerek tebliğ işlemi ve gerekse tebliğ tarihi ancak Yasa ve Tüzükte emredilen şekillerle tevsik ve dolayısıyla ispat olunabilir. Bu sebeple tebligatın usul yasaları ile ilişkisinde daima göz önünde tutulmalıdır. Hal böyle olunca, yasa ve tüzük hükümlerinin en ufak ayrıntılarına kadar uygulanması zorunludur. Kanunun ve Tüzüğün belirlediği şekilde yapılmamış ve belgelendirilmemiş olan tebligatların geçerli olmayacağı Yargıtay içtihatlarında açıkça vurgulanmıştır.
7201 Sayılı Yasanın 35/2 maddesinde “Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshasının eski adrese ait binanın kapısına asılacağı ve asılma tarihinin tebliğ tarihi olacağı” 35/2 maddesinde ise “Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılacağı” düzenlenmiştir.
Somut olayda 35. maddeye göre yapılan tebligat adresinde daha önce anılan davalıya usulünce tebligat yapılmış ve bu adresin adrese dayalı nüfus kayıt sistekindeki adres olduğu anlaşılmakta ise de gerekçeli kararın tebliği için gönderilen tebligat parçasına tebliğ memuru “Gösterilen adresin kentsel dönüşüm projesi sebebiyle yıkılmış bina olduğu belirtilerek evrakın boş arsaya 35.maddeye göre tebliğ edildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar 7201 sayılı yasanın 10/2 maddesinde “Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.” Düzenlemesi mevcut ise somut olayda davanın bilinen son adresi ile adrese kayıt sisteminde kayıtlı bulunan adresinin aynı adres olduğu ve bu adresindeki binanın da yıkıldığının boş arsa olduğunun diğer bir deyişle tebliğe elverişli bir binanın bulunmadığının anlaşılmasına göre boş arsada Tebligat Yasası’nın 35. maddesine göre yokluğunda verilen kararın tebliğinin geçersiz olduğu açıktır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı ...’ye yokluğunda verilen kararın, yöntemince (gerektiğinde ilanen) tebliğ edilerek temyiz süresi geçtikten sonra ve gerektiğinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 432. maddesindeki prosedür işletildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 15/04/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33