Gönderen Konu: Vergi dairesi alacağı ve nafaka alacağı sıra cetveli  (Okunma sayısı 202 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 937
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

23. Hukuk Dairesi         2015/5138 E.  ,  2016/2851 K.
"İçtihat Metni"MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin bozma ilamına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan ... vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

-K A R A R-

Şikayetçi vekili, bedeli paylaşıma konu taşınmazın vergi borçlusu şirketin borçları için takip borçlusu Sadret Dişli tarafından 6183 sayılı Kanun’un 10. maddesi gereğince teminat olarak gösterildiğini, vergi borcunun ödenmemesi nedeniyle taşınmaza haciz konulduğunu, sıra cetvelinde müvekkilinin alacağı için de pay ayrılması gerekirken sadece şikayet olunan ....’e ödeme yapıldığını ileri sürerek, sıra cetvelinin iptaline karar verilmesini talep ve şikayet etmiştir.
Şikayet olunan ..... vekili, müvekkilinin alacağının nafaka alacağı olduğundan önceliği bulunduğunu, her zaman iştirak etme imkanının bulunduğunu ve vergi alacağı için gerekli şartların oluşmadığını savunarak, şikayetin reddini istemiştir.
Şikayet olunan İş Bankası vekili, müvekkilinin alacaklı olduğu takip dosyasını 3. kişiye devrettiğinden sıra cetveline itiraz edilmediğini ancak sıra cetvelinin hatalı olduğunu savunarak, paranın müvekkili ile şikayetçi arasında paylaştırılmasına karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece şikayetin kabulüne ilişkin karar Dairemizin ..... Tarih ve ....E. - ....K. sayılı ilamı ile, şikayet olunan.....A.Ş.nin sıra cetveline herhangi bir itiraz-şikayette bulunmamasına ve özellikle sıra cetvelinde kendisine pay ayrılmamış olmasına rağmen mahkemece uyuşmazlığa dahil edilmesinin doğru olmadığı, sadece şikayetçi vergi dairesi ile asıl şikayet olunan ..... arasındaki uyuşmazlığın İİK’nın 100, 101 ve 6183 sayılı kanunun 21. maddelerine göre çözümlenmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulduğu gerekçesi ile bozulmuştur.
Mahkemece bozma ilamına uyularak İİK 206. maddeye göre nafaka alacağının imtiyazlı alacak olduğu, vergi dairesi alacağı ve nafaka alacağının hacze iştirak nedeniyle aynı derece içinde yer aldığından satış bedelinin hacze iştirak eden nafaka alacağı ile ilk haczi koyduran vergi dairesi arasında garameten paylaştırılması gerektiği anlaşıldığından şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline karar verilmiştir.
Kararı, şikayet edilen .... vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, şikayet olunan ..... vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan ..... vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 03.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33