Gönderen Konu: Şirket hisse haczi istihkak  (Okunma sayısı 271 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 955
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Şirket hisse haczi istihkak
« : 01 Ekim 2020, 15:54:20 »
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

12. Hukuk Dairesi         2019/4594 E.  ,  2020/2515 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Takipte taraf olmayan 3. şahıs ... vekili tarafından icra mahkemesine verilen dilekçede, borçlu... hakkında sürdürülen takip nedeniyle haczedilen KM ... . A.Ş. hisselerinin mülkiyetinin 3. şahsa ait olduğu ve haczin kaldırılması isteminde bulunulduğu, mahkemece İİK’nun 94. maddesi kapsamında değerlendirme yapılıp şikayetin kabulü ile şirket hisseleri üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verildiği, alacaklı vekilinin karara karşı istinaf kanun yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun HMK’nun 353/1-b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verildiği, karara karşı alacaklı vekilinin temyiz isteminde bulunduğu görülmektedir.
Takipte taraf olmayan 3. kişi başvurusunda şirket hissesi üzerine konulan haczin kaldırılması şikayetinde bulunmuşsa da HMK'nun 33. maddesi gereğince, başvurunun hukuki tavsifi hakime ait olup, bu durumda, iddianın yukarıda özetlenen içeriği ve ileri sürülüş biçimi itibariyle istihkak davası niteliğinde bulunduğu açıktır.
Bu durumda mahkemece varsa noksan harç tamamlattırılmalı, tarafların delilleri toplanarak çekişme istihkak davası prosedürüne göre çözümlenmeli ve sonucuna göre bir karar verilmelidir. Başvurunun İİK’nun 94. maddesi gereğince şikayet olarak değerlendirilip eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : ... Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin 07/11/2018 tarihli 2017/2967 Esas - 2018/2267 Karar sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA ve ... 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 20.06.2017 tarih ve 2017/350 E. - 2017/451 K. sayılı kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine 11/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33