Gönderen Konu: Borçluya ait olmayan taşınmaz satışı tazminat  (Okunma sayısı 286 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 955
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

4. Hukuk Dairesi         2017/2756 E.  ,  2020/453 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
DAVALIAR : 1-... vekili Avukat ... 2-...Bankası AŞ vekili Avukat ...

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve ... Bankası AŞ aleyhine 07/03/2013 gününde verilen dilekçe ile haksız hacizden kaynaklanan tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; tazminat davasının reddine dair verilen 12/06/2014 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, haksız haciz nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili; davalılardan ... Bankası AŞ’nin alacaklısı olduğu Ankara 17. İcra Müdürlüğünün 2007/193 E. sayılı dosyası ile dava dışı ... aleyhine icra takibi başlatıldığını, dava dışı takip borçlusu ile davacının ad, soyad ve baba adlarının benzer olduğunu, Ankara 17. İcra Müdürlüğü memuru tarafından UYAP üzerinden yapılan sorgulama ile Adana ili, Çukurova ilçesi, Karalarbucağı Mahallesi, 7085 ada, 6 parsel, 6 nolu bağımsız bölüm üzerine haciz konulduğunu ve Adana 9. İcra Müdürlüğüne taşınmazda kıymet takdiri yapılması için talimat yazıldığını, taşınmazda yaşayan kiracının huzurunda 15/11/2012 tarihinde keşif yapılarak bilirkişi tarafından kıymet takdiri raporunun alındığını, ancak taşınmazın dava dışı takip borçlusu ...’a ait olmayıp davacı ...’a ait olduğunu, davacı tarafından bu husus öğrenildiğinde Adana 9. İcra Müdürlüğü 2012/255 talimat dosyasına itirazda bulunduğunu ve taşınmaz üzerindeki haczin bu itirazdan sonra kaldırıldığını, davacının taşınmazı üzerine haciz şerhinin konulması ve ardından kıymet takdiri için maliki bulunduğu taşınmaza gelinmesi nedeniyle uğranılan manevi zararın davalıdan tazmini isteminde bulunmuştur.
Davalı ... Bankası AŞ vekili; Ankara 17. İcra Müdürlüğü’nün 2007/193 E. sayılı dosyası ile dava dışı takip borçlusu ... hakkında takip başlatıldığını, icra müdürlüğünden borçlu ...’a ait olması halinde gayrimenkullere haciz konulmasını talep ettiklerini, takip borçlusu ile davacının isimleri ile baba adlarının aynı olduğunu, gelen tapu cevaplarında yalnızca ad, soyad ve baba adlarının belirtilmesi nedeniyle davacının taşınmazı üzerine sehven haciz konulduğunu, süresi içerisinde satış işlemi için başvurulmadığından takibin yenilenerek ... Tapu Müdürlüğüne bu kez borçlunun TC kimlik numarası bildirilerek müzekkere yazıldığını, ancak Tapu Müdürlüğünce kimlik bilgileri kontrol edilmeden haciz konulduğunu, bankanın iyiniyetli olduğunu, haciz konulan taşınmazın takip borçlusu dışında 3. kişiye ait olduğunu bilebilecek durumda olmadıklarını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
Davalı ... davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece; tapu maliki ile takip borçlusunun ad, soyad ve baba adlarının aynı olduğu, görevli memurun yanılmasına sebebiyet verdiği, kıymet takdirinin tapudaki kimlik bilgilerine göre gerçekleştiğini, görevli memurun ihmal kastıyla hareket etmediği ve esasen yanılma dışında kusur atfedilebilecek bir savsaklama ve özensizliğin mevcut olmadığını, hayatın olağan akışına aykırı olmayan yanılma sebebiyle tapu kaydına haciz şerhinin işlendiği, kıymet takdiri için görevlilerin meskene gelişinin salt zarar doğurucu eylem olmadığından, davacının kişilik haklarına saldırı gerçekleşmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Dava haksız hacizden kaynaklanan manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalı ... AŞ icra dosyası alacaklısı, davalı ... ise haciz ve kıymet takdir işlemlerini yapan icra memurlarının kusuru nedeniyle davalı gösterilmişlerdir. Haksız haciz nedeniyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için icra dosyası alacaklısının ağır kusurunun; yine ...'nın da sorumluluğu için icra memurunun kusurunun bulunması gerekir. Somut olayda; davalı icra dosyası alacaklısı olan İş Bankası AŞ kredi borçlusu dava dışı ...'ın (her ne kadar isim, soy isim ve baba adları davacı ile aynı olsa da) TC kimlik numarası ile sorgu yaparak anılan kişinin taşınmaz bilgilerine ulaşılabileceği halde, bunu yapmayarak ağır kusuru ile borçlusu olmayan davacının taşınmaz bilgilerini verip haciz ve bilahare satışını istemiş; icra memuru ise borçlunun kimlik bilgileri ile karşılaştırma yapmadan davacının taşınmazına haciz ve kıymet taktiri uygulamıştır. Bu haliyle davalılardan TC İş Bankası ağır kusuru ile ... da icra memurunun kusurundan dolayı davacının taşınmazında yapılan fiili kıymet taktiri nedeniyle manevi tazminattan sorumludur. Mahkemece uygun bir miktar manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken istemin tümden reddi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda belirtilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 10/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Plakası olmayan aracın satışı

Başlatan WatchAndLearnForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 3
Gösterim: 927
12 Temmuz 2019, 11:26:43
Gönderen: WatchAndLearn
Borçlu Olmayan Üçüncü Kişilere Ait Kimlik Bilgilerinin İcra Dosyasında Kullanılması-Tazminat Sebebi

Başlatan Özgür KOCAForumun İcra Hukuku ve Yargı Kararları

Yanıt: 0
Gösterim: 2734
28 Aralık 2015, 20:23:59
Gönderen: Özgür KOCA
Alacağa mahsuben taşınmaz satışı

Başlatan rambetikoForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 1
Gösterim: 140
26 Mart 2014, 12:08:40
Gönderen: UruHaN
Toplu Rehne Konu Taşınmaz Satışı

Başlatan Özgür KOCAForumun Satış (İhale) & Paraların Paylaştırılması

Yanıt: 0
Gösterim: 602
10 Haziran 2020, 12:09:07
Gönderen: Özgür KOCA
Alacağa mahsuben taşınmaz satışı hakkında bir soru

Başlatan rambetikoForumun İcra ve İflas Uygulamaları

Yanıt: 3
Gösterim: 99
12 Haziran 2014, 14:50:51
Gönderen: Özgür KOCA
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33