Gönderen Konu: Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi? 07 Ekim 2019, 09:5  (Okunma sayısı 227 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

WatchAndLearn

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 415
  • Tşk.Sayısı: 8
  • Cinsiyet: Bay
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi?

07 Ekim 2019, 09:51
PERSONEL MEVZUATI
Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi? Üniversite de okuduğumuz Hazırlık için 1 derece almamız gerekirmi, üniversite hazırlık sınıf kademe ilerlemesi danıştay kararı
Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi?

657 sayılı kanununun 36 maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda memurların kademe ilerlemesi almaları mümkündür.Bu durumlardan biriside memurların liselerde ve ortaokullarda  hazırlık sınıfı okumaları durumudur.Memurların liselerde ve ortaokullarda  okudukları hazırlık sınıfı için alabilecekleri kademe ilerlemesini Üniversitelerin hazırlık sınıfı içinde alıp alamayacakları hususunda verilmiş olan bir Danıştay Kararında Üniversitelerde okunan hazırlık sınıfının 657 sayılı yasanın 36.maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı yönünde karar verilmiştir.


DANIŞTAY E: 2005/107 - K: 2007/1602


ESAS NO: 2005/107


KARAR NO: 2007/1602


E: 2005/107 - K: 2007/1602


İÇTİHAT METNİ


ÖZETİ:


657 sayılı D. Memurları Kanunu´nun 36/A-6-b maddesi hükmü uyarınca; Üniversitelerin hazırlık sınıfı için bir kademe ilerlemesi verilemeyeceği gibi, aynı maddenin ortak hükümler bölümünde yer alan hüküm hazırlık sınıfını kapsamamaktadır.


Öte yandan, Üniversitelerin hazırlık sınıflarında geçen sürelerin intibakta değerlendirileceği yolunda bir düzenleme de bulunmamaktadır.


İSTEĞİN ÖZETİ : Ankara 8. İdare Mahkemesi´nin 25.6.2004 günlü, E:2003/1722, K:2004/1043 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.


CEVABIN ÖZETİ : Cevap verilmemiştir.


Danıştay Tetkik Hakimi A.Alpat´ın Düşüncesi : Üniversitelerin hazırlık sınıflarında geçen sürelerin intibakta değerlendirileceği yolunda bir düzenleme bulunmadığından dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.


Danıştay Savcısı S.Ü.´ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.


Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.


TÜRK MİLLETİ ADINA


Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi´nce işin gereği düşünüldü:


Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışmaktayken 4046 sayılı Yasanın 22.maddesi uyarınca Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kuruluna Müfettiş olarak atanan davacı, yeniden yapılan intibakının düzeltilmesi için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 16.10.2003 günlü işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.


Ankara 8. İdare Mahkemesi´nin 25.6.2004 günlü, E:2003/1722, K:2004/1043 sayılı kararıyla, 657 sayılı Yasanın 36/A-6-b maddesinde, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması halinde başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesinin uygulanacağının, bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verileceğinin hükme bağlandığı, aynı maddenin ( A ) bölümünde 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete 9. derecenin 2.kademesinden başlayacağının belirtildiği; 4046 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinde de özelleştirilen kurumlardan geçenlerin intibaklarının nasıl yapılacağının açıklandığı; davacının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak görev yapmakta iken davalı idareye 7. derecenin 3. kademesinden naklen atandığı, adı geçenin özlük dosyasının yeniden incelenmesi sonucunda sözleşmeli statüde geçen 3 yıl 9 ay 18 gün ile askerlikte geçen 8 ayla birlikte bu hizmetlerinin kazanılmış hak aylığından değerlendirildiği, kazanılmış hak aylığının 12.5.2003 tarihinde 7.

 

8 yıla bir kademe ve disiplin cezası

Başlatan satlasForumun Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Disiplin Hukuku

Yanıt: 0
Gösterim: 1349
01 Ağustos 2019, 00:15:32
Gönderen: satlas
Konut Teslimlerinde 2019 KDV Oranları

Başlatan Deniz034Forumun Harç & KDV & Vergi Oranları & Tarifeler & Tebliğler & Özelgeler

Yanıt: 0
Gösterim: 1379
13 Temmuz 2019, 21:22:15
Gönderen: Deniz034
Anlaşmalı boşanma protokolü örneği 2019

Başlatan tulinbabaoglanForumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 0
Gösterim: 4699
18 Mayıs 2019, 14:50:16
Gönderen: tulinbabaoglan
Yediemin Ücreti Hesaplama Aracı (2019)

Başlatan IŞIKDEMİRForumun Hukuk Programları

Yanıt: 3
Gösterim: 11567
22 Aralık 2019, 20:49:04
Gönderen: Özgür KOCA
2019 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası

Başlatan IŞIKDEMİRForumun Hukuki Konular & Haberler & Duyurular & Yorumlar

Yanıt: 0
Gösterim: 725
29 Kasım 2018, 22:31:53
Gönderen: IŞIKDEMİR
Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33