Gönderen Konu: TMSF'nin Alacaklı Olduğu İcra Dosyalarında Yapılan İtiraz Satış Dışındaki İcra İşlemlerini Durdurmaz  (Okunma sayısı 242 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2101
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2015/20857
KARAR NO   : 2015/31448   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı TMSF tarafından mahkeme ilamına dayalı olarak genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız takibe karşı borçlunun yasal süresi içerisinde itirazı üzerine icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verildiği, alacaklının, borçlu adına kayıtlı menkul, gayrimenkul ve banka hesaplarına haciz konulması talebinin icra müdürlüğünce reddine ilişkin 24/02/2015 tarihli kararın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.    

19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 138/4. maddesinde; “Fonun alacaklı olduğu ve 2004 sayılı İcra İflas Kanunu uyarınca yapılan takiplerde, borçlular tarafından yapılan itirazlar, satış dışında takip işlemlerini durdurmaz" hükmüne yer verilmiştir.

Somut olayda, alacaklı sıfatıyla TMSF tarafından borçlu hakkında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca takip yapılmış olup, borçlunun, takibin şekline göre süresinde icra müdürlüğüne itirazda bulunması satış dışında takip işlemlerini durdurmaz. Bir başka anlatımla borçlunun malları ve hakları üzerine haciz konulmasını engellemez.


O halde mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA),  ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/12/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33