Gönderen Konu: Usulsüz Tebliğ İşlemi Nedeniyle PTT ve Adalet Bakanlığı Aleyhine Tazminat  (Okunma sayısı 1656 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2104
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2019/2480
KARAR NO   : 2020/1014   

DAVACI   :..............
DAVALILAR   : 1-Adalet Bakanlığı vekili Avukat Neslihan Firik 2-Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vekili Avukat Hatice Akkaş

Taraflar arasındaki maddi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 10/04/2019 gün ve 2018/4372-2019/2168 sayılı ilamıyla onanmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davalılar vekilleri tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla HUMK’un 440-442. maddeleri uyarınca tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Temyiz ilamında bildirilen gerektirici nedenler karşısında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun değişik 440. maddesinde sayılan nedenlerden hiç birine uygun olmayan karar düzeltme isteğinin reddine ve aynı kanunun 442/3. ve 4421 sayılı Kanunun 2. ve 4/b-1. maddeleri gereğince takdiren 450,00 TL para cezasının karar düzeltme isteyenden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine ve aşağıda yazılı ret karar harcının davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine yükletilmesine 02/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2018/4372
KARAR NO   : 2019/2168   

DAVACI   :....................
DAVALILAR   : 1-Adalet Bakanlığı vekili Avukat Neslihan Firik 2-Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vekili Avukat Hatice Akkaş

   Davacı Leyla D. vekili Avukat A. U. Ç. tarafından, davalılar Adalet Bakanlığı ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aleyhine 05/08/2013 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem sebebiyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 03/10/2017 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalılar Adalet Bakanlığı ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
   Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'ne yükletilmesine 10/04/2019 gününde oy çokluğuyla karar verildi.


T.C.
İSTANBUL ANADOLU
27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR
KISMEN KABUL

ESAS NO   : 2016/17
KARAR NO   : 2017/2507-Deliller toplandıktan sonra dosya icra müdür yardımcısı hesap-kusur uzmanı ve hukukçu-kusur hesap uzmanı bilirkişiden oluşan heyete tevdi edilmiş olup, bilirkişi heyetince düzenlenen 29.11.2016 tarihli bilirkişi raporunda "tebligatı usulsüz şekilde yapan PTT görevlisi  ile  satış ilanı tebliğinin usulsüz olmasına rağmen gerekli özeni göstermeyip  tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmeden ihaleyi yapan icra memurunun  ihalenin feshinde ve dolayısıyla fesih nedeni ile davacının uğradığı zarardan dolayı  % 50 şer oranında kusurlu  oldukları"  kanaatine varıldığı yönünde görüş bildirilmiştir.

........................
........................

İhale feshedildiğinden ödemiş olduğu poliçe bedelinin  PTT görevlisi ve İcra memurunun kusurundan dolayı davacının mal varlığından çıkan  bir ödeme olduğundan  davacının bu tutarı  davalılardan  talep edebileceği kanaatine varılmıştır. 

12-Buna göre davacının 34.096,43 TL faiz kaybı, 1.118 TL tellaliye iadesi, 1.298,58 TL dask ve yangın sigortası olmak üzere toplam 36.513,01 TL'yi davalılardan müştereken ve müteselsilen isteyebileceği kanaatine varılmış, davalıların bu konudaki itirazlarının reddine karar verilerek, davanın kısmen kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM:
1-Davanın KISMEN KABULÜ ile, 36.513,01 TL'nin dava tarihinden tahsil tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile  davacıya verilmesine
,
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33