Gönderen Konu: Mükellefiyet listesinin düzenlenmeyip ilgililere tebliğ edilmemesi ihalenin feshini gerektirmez  (Okunma sayısı 224 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2183
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2011/30567
KARAR NO   : 2012/14451


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

İİK'nun 134.maddesinde ihalenin feshi nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiştir. Sadece, BK'nun 226.maddesinde yazılı; "satış ilanı tebliğ edilmemiş olması", "satılan malın esaslı niteliklerindeki hata" ve "ihaledeki fesat" nedenleriyle ihalenin bozulabileceğine değinilmiştir.

İhalenin bozulma nedenleri gerek doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında;
1)İhaleye fesat karıştırılmış olması,
2)Artırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,
3)İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,
4) Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanmıştır .

Somut olayda; 10 parsel sayılı taşınmaza ilişkin ihalenin ilanda belirtildiği gibi saat 10:00'da satışına başlandığı ve 10:05'te ihalenin tamamlandığı, anlaşılmıştır. Bu durumda anılan taşınmaza ilişkin ihale usulüne uygun yapıldığından mahkemenin bu yöne ilişkin fesih gerekçesi yerinde değildir.

Öte yandan taşınmazın tapu kaydının incelenmesinde mükellefiyet listesi düzenlenmesini gerektirecek herhangi bir mükellefiyetin bulunmadığı belirlenmiş olup, mükellefiyet listesinin düzenlenmesi gerekmez. Kaldı ki mükellefiyet listesinin düzenlenmemiş ve ilgililere tebliğ edilmemiş olması da ihalenin feshi sebebi olamaz. O halde mahkemece 10 parsel sayılı taşınmazı da kapsar şekilde yazılı gerekçelerle ihalenin feshi yönünde karar tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Alacaklının ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.'nun 366. ve HUMK.'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30/04/2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33