Gönderen Konu: Ticari hat satışı  (Okunma sayısı 514 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 975
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Ticari hat satışı
« : 23 Ekim 2020, 20:16:15 »
Forumadalet
Facebook Facebook'da Paylas
Twitter Twitter'da Paylas

12. Hukuk Dairesi         2012/30121 E.  ,  2013/2542 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 3. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/04/2012
NUMARASI : 2011/463-2012/390

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi  tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İstanbul 12. İcra Müdürlüğü'nün 2011/8818 Esas sayılı dosyasında, alacaklı T. Vakıflar Bankası T.A.O tarafından borçlular H.K.ve İ.Y.hakkında icra takibi başlatıldığı, söz konusu dosyadan 09.08.2010 tarihinde yazılan talimatta, rehne konu olan ..plaka sayılı aracın, araç ve plaka, hat değeri ile birlikte ayrı ayrı fiili haczinin ve kıymet taktirinin yapılmasının talep edildiği, bahsi geçen minibüs niteliğindeki aracın Pendik 2. İcra Müdürlüğü'nün 2010/4799 Talimat sayılı dosyasından 23.08.2010 tarihinde fiilen haczedilerek, hat değerinin 500.000 TL, araç değerinin ise 10.000 TL olarak belirlendiği, 03.11.2010 tarihinde ise asıl icra dosyasından talimat yazılarak söz konusu aracın kesinleşen araç plaka ve hat değeri ile birlikte muhammen bedel üzerinden satılmasının talep edildiği, talimat icra müdürlüğünce ihale işlemlerinin gerçekleştirildiği görülmüştür.
Borçlu tarafından ihalenin feshi istemi üzerine, İcra Mahkemesince . Plakalı minibüse ilişkin ihalenin feshini gerektirir usul ve yasaya aykırı bir durum olmadığı, araca ait hatta ilişkin olarak da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (M) ve (TM) Seri Plakalı ve Hatlı Ticari Minibüs Yönergesi uyarınca minibüs hatlarının devrinin ve satışının özel düzenlemelere tabi kılındığı, bu nedenle minibüs hattının cebri icraya konu yapılamayacağından bahisle  . plaka sayılı minibüs hattına ilişkin talebinin kabulü ile, 09.02.2011 tarihinde yapılan ihalenin feshine, .plaka sayılı araca ilişkin ihalenin feshi talebinin ise reddine karar verilmiştir.
İcra ve İflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asılolan alacaklının alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilememesi için yasal düzenlemenin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan, bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir. Somut olayda borçluya ait .plaka sayılı aracın fiilen haczinin yapılarak makine değeri ile araca ait hattın değeri tespit edilmiştir. Ticari hayatta sürekli olarak alım ve satıma konu olan minibüs hatlarının ekonomik bir değerinin bulunmadığı ileri sürülemez. Hattın, satışa esas muhammen bedelinin 500.000 TL olarak tespit edilmiş olması da bunun ayrı bir göstergesidir. Ancak hat, plakadan ayrı olarak bağımsız bir hacze konu olamaz. Ticari plakalı bir minibüs hattının haczi plakaya konacak haciz ile gerçekleşir. Diğer bir ifadeyle minibüs hatları, plakaya bağlı olup onun mütemmim cüzüdür. Hat, plaka için verildiğinden, hattın haczi de, plakanın haczi ile gerçekleşmiş olur. Aynı doğrultuda plaka satıldığında hattın da satışı gerçekleşmiş olur. Bunların birlikte satılmasını zorunlu kılan ekonomik bütünlük olduğundan hat ve plakanın ayrı ayrı kıymet taktirleri yapılarak birbirlerinden bağımsız olarak satılmaları düşünülemez.
Yapılan bu genel açıklamalardan sonra somut olayın incelenmesinde, talimat icra müdürlüğünce 23.08.2010 tarihinde yapılan fiili haciz ve kıymet taktirinde .plakalı aracın hat değerinin 500.000 TL olarak tespit edildiği ve tespit edilen bu değer üzerinden ihalesinin gerçekleştirildiği, yapılan bu işlemde bir usulsüzlük bulunmadığı, ihalenin feshini gerektiren bir durum olmadığı görülmektedir. İcra Mahkemesi'nin 34 M 5865 plakalı araca ait hatta ilişkin olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (M) ve (TM) Seri Plakalı ve Hat1ı Ticari Minibüs Yönergesi uyarınca minibüs hatlarının devrinin ve satışının özel düzenlemelere tabi kılındığı, bu nedenle minibüs hattının cebri icraya konu yapılamayacağına yönelik gerekçesi yerinde değildir. Satış işlemlerinde uyulacak esaslar, İİK'nun menkul malların satışını düzenleyen 112 ve devamı maddelerinde gösterilmiştir. Kaldı ki, söz konusu yönergede cebri satışı engelleyen bir düzenleme de bulunmamaktadır.
O halde mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklı ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

WatchAndLearn

  • Forum Adalet Üyesi
  • Çevrimdışı
  • İleti: 428
  • Tşk.Sayısı: 8
  • Cinsiyet: Bay
Ynt: Ticari hat satışı
« Yanıtla #1 : 01 Nisan 2021, 11:33:57 »
Hattı satabilirsiniz müdürüm ulaştırma müdürlüğüne hattın cezası varmı yok mu sorun.

Hatta ait aidat gibi birşey var o ödenmediği zaman ceza çıkıyor ceza ödenmeden belediye kullanıma izin vermiyor müdürüm bilginiz olsun. Menkul mal gibi satılacak müdürüm şartname ve ilana mutlaka sadece plaka olarak satılacağını belirtin


Müdürüm ulaştırma hizmetleri müdürlüğünden hattın araçtan ayrı devredilip devredilemeyecegini ve ticari plaka satın alma şartlarını sorun ve bu hususları ilan ve sartnade belirtin ve ayrıca ticari hatla ilgili çıkartılmış bir yönetmelik bulunup bulunmadığını sorun  bununla ilgili yönetmelik varsa dosyaya alıp iyice okuyun satın alma şartları  alıcı ile ilgili ve satış ile ilgili kısımları ilan ve şartnameye geçin ve hat üzerindeki takyidatlari sorun bunu dosyaya alın rehin varsa rehin alacaklısina muvafakati olup olmadığını sorun bir de ilan ve şartnamede ticari hatla ilgili özel ve resmi kurumlarda yapılacak iş işlem ve masraflar tescil işlemi de dahil ihale alıcısına aittir ibaresini geçin bir de ilan ve şartname de ihaleye katılacak alicilarin ulaştırma hizmetleri müdürlüğünden ihaleye girmesi uygundur şeklinde uygunluk belgesini ihale saatinden önce dosyaya ibraz etmeleri gerekir bu belgeyi ibraz etmeyenler ihaleye alınmayacağı gibi elektronik ortamda yaptıkları teklifler geçersiz sayılacaktır diye yazın ve bu hususta bu yazıyı vermeleri için ulaştırma hizmetleri müdürlüğüne müzekkere yazın çünkü ticari hat almak için alıcılarda bazı şartlar gerekiyor her ne kadar alıcı için şartları ilan ve şartname de belirtsen de adam Türkiye'nin bir köşesinden ilan ve şartname okumadan elektronik ortamda teklif verebiliyor bu durumda tescil işlemini ilgili kurum yapmıyor iş mındar oluyor o yüzden sorumluluğu burada tescil yapan kurumla paylaşmakta fayda var araç plakasına haciz koymakla hat üzerine haciz konulmuş kısmına katılmıyorum çünkü 23 hukuk hat üzerindeki takyidatlari ulaştırma hizmetleri müdürlüğünden isteyip ona göre sıra cetveli yapılmalı diyor çünkü araç için sicil kaydını başka kurum tutuyor hat için sicil kaydını başka kurum tutuyor ve tescil işlemleri de araç için noter hat için belediye ulaştırma hizmetleri müdürlüğü yapıyor araç üzerinde rehin olup olmadığına bakın rehin varsa bir de rehin sahibine rehnin hattı kapsayip kapsamadigini sorun çünkü Ali tat müdürüm bu konuda bir Yargıtay kararı paylaşmıştı araç üzerine konulan rehin hattı da kapsar diyeKolay gelsin arkadaşım, ticari olarak yolcu taşıması yapan araçların plakaları ilgili olduğu taşıma hattı ile birlikte satılabilmektedir. Bunun bir parasal değeri vardır. Ticari taksiler de aynı statüdedir. Kıymet takdiri yapılacak, belediye ve şoförler odasına yazı ile bilgi alınacak, kıymet takdiri kesinleşmesiyle satışı yapılacaktır. Satış  ilanının şoförler odasına da tebliği gerekmektedir. Hayırlı akşamlar. Kandilinizi de kutlarım.. iyi çalışmalar.


Öncelikle ihaleye katılabileceklerin hangi şartları taşıması gerektiğini ulaşım koordinasyon merkezinden sormalısınız. Büyükşehir belediyesinden sanırım. Ayrıca satışın nasıl yapılacağı ile ilgilide(plaka ile yada plakadan ayrı olarak) ukome den bilgi alınması gereklidir diye düşünüyorum. Çünkü ticari değerdeki taksi minibüs hatlarının tüm kayıtları ukomelerde tutulmaktadır.


Ticari taksi plakası icradan satılıktır
*       İlan Metni
*       Konumu
T.C. BAKIRKÖY 16. İCRA DAİRESİ
2016/990 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı üçüncü kişi adına kayıtlı olan ve İstanbul 12 Asliye Hukuk Mahkemesi ile görülen tasarrufun iptali davası nedeniyle davacı -alacaklıya İstanbul 3.İcra Müdürlüğünün 2015/34252 esas sayılı dosyasından dolayı 34 TAL 91 plakalı vasıtanın satışı için alacaklı tarafa takip konusu alacak ve ferileri ile sınırlı olmak üzere cebri icra yetkisi verilmesi üzerine satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin P'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin P'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları;
İlanda belirtilen satışa konu 34 TAL 91 TİCARİ TAKSİ PLAKASI OLUP ;
Ticari plakaların verilmesi ve satışına ilişkin 10553 sayılı " Ticari Plakaların verilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar hakkında Bakanlar Kurulu Kararında "Ticari Plaka verilecekler" başlıklı 3. Maddesinde "(1) Ticari Plaka verilebilmesi için, taksi, dolmuş ve minibüslerde; Şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olmak" düzenlemesi bulunmakta olup aynı maddenin 3. Bendinde "Taksi, dolmuş ve minibüs sahipleri bu plakaları bu maddenin (1) numaralı bendinde sayılan şartları haiz kişilere satabilirler. " düzenlemesi yer almaktadır. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda T.C. İstanbul Büyükşehir Belediye Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çıkartılmış bulunan Ticari Taksi ve Ticari Dolmuş Yönergesi'nin 5/1 bendi ve Ticari araç (Plaka) Tahsis Belgesi başlıklı 20. nci maddesi doğrultusunda; 34 TAL 91 sayılı ticari taksi plakasının satışına iştirak edebilecek olanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) tarafından Ticari Araç (PLAKA) "TAHSİS BELGESİ" verilmiş olan kişilerdir.
Ticari taksi plakası için ihale katılımcı şartları: 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ve UKOME kararı uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında düzenlenen TİCARİ TAŞIT TAHSİS belgesi almaları(ihale tarihinden en erken 30 gün önce alınmış) gerekmektedir. (Tahsis belgesi başvurularından istenecek belge ve evraklara dair UKOME yazısı dosya içeriğinden görülebilir) Alıcı UKOME tarafından belirlenen plaka devir bedelini ödemekle yükümlüdür. İhale katılımcılarının bu belgeleri eksiksiz ikmal etmeleri kendi sorumluluklarında olacağından eksik belge ile ihaleye katılmış olmaları halinde veya bu şartları taşımadığının sonradan anlaşılması veya İBB ile ilgili birimlerince tescile engel hali buluduğunun anlaşılması halinde ihaleyi kazanmış olması durumunda dahi tescil işlemlerinin yapılamayacağı, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelilini yatırmamak suretiyle yada tescile engel hali olduğunun tespit edilmesi suretiyle katılıp ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrı hükme hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur. "Açık artırmanın 34 TAL 91 sayılı ticari taksi plaka için ARAÇTAN AYRI olarak yapılacağı ilan olunur. 14/06/2019
   
1.İhale Tarihi : 23/07/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
2.İhale Tarihi : 08/08/2019 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
İhale Yeri : Duran Yediemin Otoparkı - Yenibosna Merkez Mah. Kavak Sok. No:18 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL   
No   Takdir Edilen Değeri TL.   Adedi   KDV   Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1   1.750.000,00   1      1 Adet 34 TAL 91 SAYILI TİCARİ TAKSİ PLAKASI araçtan ayrık(araç dahil değildir) satılacaktır. Satışa girmek isteyenlerin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAKSİ-DOLMUŞ-MÜNİBÜS VE SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ (İLGİLİ BELEDİYEDENVEYA DOSYAMIZDAN BİLGİ ALINMASI)İndeki şartları taşımaları ve buna ilişkin belgelerini satıştan evvel hazır etmeleri gerekmektedir. Satıştan sonra alıcının şartları taşımaması nedeniyletescil yapılamaması halinde Müdürlüğümüzün sorumluluğu bulunmamakta oluptüm sorumluluk alıcıya aittir.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.


Hattı ayrı olarak satabilirsiniz ancak plakayı tahsis eden ve ihale sonunda tescil belgesi düzenleyip göndereceğiniz Büyükşehir Belediyesinin ve Belediyenin ilgili birimine ihale sonunda tescil için ihale alıcısının hangi zorunlu şartlarının olduğunu, hangi belgelerin ihale alıcısı tarafından, hangi süre içinde ibraz edilmesi gerektiğini satış öncesinde sorun ve şartnameye ve ilana birebir yazın,  şu belgesi eksik diye ihaleye giremezsin diyemeyiz kimseye, ihalenin feshi nedeni olur, çünkü o belgeler tescil için belediye nezdinde gerekli olan belgeler, burada dikkat edilmesi gereken satışa iştirak edenlerin ihale sonunda tescil işlemini yapabilmeleri için hangi şartları taşımaları gerektiği ve hangi belgeleri belediyeye sunmaları gerektiğinin açık ve net olarak tereddütte mahal vermeyecek şekilde şartnamede ve ilanda açıklanmasıdır.

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32