Gönderen Konu: İİK.nun 133/1.maddesine göre yapılan satışda satış ilanı tebliğ edilmesi gerekmediği  (Okunma sayısı 492 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Deniz034

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 968
  • Tşk.Sayısı: 17
  • Cinsiyet: Bay
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


12. Hukuk Dairesi         2010/2229 E.  ,  2010/14828 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Gaziantep 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 19/11/2009
NUMARASI : 2009/895-2009/929

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlular İİK'nun 133.maddesine göre yapılan ihalenin feshi istemine yönelik şikayetlerini, satış ilanının ve kıymet takdirinden sonra düzenlenen raporun kendisine tebliğ edilmediği, ihale şartnamesi ve satışın usulüne uygun yapılmadığını ve satış tutanağının usulüne uygun düzenlenmediği olgularına dayandırdığı anlaşılmaktadır.  Açıklanan bu şekli ile başvuru İİK'nun 134/1.maddesi gereğince ihale tarihinden itibaren 7 günlük süreye tabidir. Borçlulara İİK.nun 133/1.maddesine göre yapılan satışda  satış ilanı tebliğ edilmesi gerekmediği için adı geçenin aynı maddede yer alan 1 yıllık süreden istifade etmesi mümkün değildir.
06.02.1984 tarih ve 7/3 sayılı içtihadı birleştirme kararı gereğince harca tabi olan davalarda, dava, harcın yatırıldığı tarihte açılmış sayılır. Somut olayda, ihalenin gerçekleştirildiği 28.09.2009 tarihinden itibaren harcın yatırıldığı 13.10.2009 tarihi arasında yasada öngörülen 7 günlük şikayet süresi geçirilmiş olup, başvurunun bu nedenle reddi yerine işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olduğu gibi, kabule göre de ilk ihalede satış ilanı tebliğ edildiği için süresinde şikayet edilmeyen satış öncesi işlemlerin ve bu arada, kıymet takdirinin kesinleştiği gözetilmeden bu iddianın fesih nedeni yapılması yasaya aykırı bulunmuştur.
SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 10.06.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
''Adalet suçu suçluyu değil, sonuna kadar masumiyeti aramaktır''

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32