Gönderen Konu: Tüzel Kişilik Yerine Maddi Hataya Dayalı Tüzel Kişilik Yetkilisinin Taraf Olarak Gösterilmesi  (Okunma sayısı 62 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2183
  • Tşk.Sayısı: 135
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi


ESAS NO   : 2016/26719
KARAR NO   : 2018/540   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi  tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu hakkında, 2 adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile  başlatılan takipte, borçlunun, yasal süresi içinde icra mahkemesine başvurusunda; yetkiye, imzaya ve borca itiraz ederek takibin durdurulmasını ve tazminat talep ettiği, mahkemece,  icra dosyasında davalının alacaklı olarak gösterilmediği, bu nedenle A. Duyar' ın davalı sıfatı bulunmadığı gerekçesi ile itirazın HMK'nun 114/1-d, 115/2. maddeleri uyarınca usulden reddine karar verildiği görülmektedir.

HMK'nun 124/3. maddesi uyarınca maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebinin kabulü için karşı tarafın rızası aranmaz. Aynı maddenin 4. fıkrasında da; “dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hâkim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan hükmün icra takiplerinde de uygulanması gerekir.

Somut olayda; borçlunun itiraz dilekçesinde davalı olarak gösterilen A. Duyar'ın icra dosyasında alacaklı olarak gözüken D. E. Temizlik Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nin temsilcisi olduğu, icra dosyasında  alacaklının D. E. Temizlik Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. olduğu, bu durumda, incelemeye konu takip dosyasında alacaklı tarafın belli olduğu ve yanlışlıkla temsilcisinin davacı  gösterilmesi maddi hataya ve kabul edilebilir bir yanılgıya dayalı olup, dürüstlük kuralına da aykırı bulunmadığından, alacaklının HMK'nun 124/3-4. maddesi uyarınca taraf değişikliği yaparak bu yanlışlığı düzeltmesi mümkündür.

O halde, mahkemece, talep ettiği takdirde alacaklıya, HMK'nun 124/3-4. maddesi uyarınca taraf değişikliği yaparak takibi D. E. Temizlik Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti.  yöneltmesi için kesin süre verilmesi, bu sürede taraf değişikliği yapılması halinde ödeme emrinin iptaline, aksi halde taraf ehliyeti yokluğu nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, usulden reddine karar  verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33