Gönderen Konu: 1 Yıllık Süreden Sonra Açılan İhalenin Feshi Davası, İhalenin Kesinleşmesine ve Tescile Engel Değil  (Okunma sayısı 539 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2263
  • Tşk.Sayısı: 136
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO   : 2009/2164
KARAR NO   : 2009/9755   


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alıcı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK.nun 135/1. maddesi gereğince taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı adına tescil edilmesi için 134. maddede yazılı müddete uyularak tapuya yazı yazılır. İİK.nun 134/son maddesinde ise tapu idaresine tescil için yazı yazılması ihale tarihinden itibaren şikayet için muayyen müddetin (7 gün) geçmesine veya ihalenin feshi istenilmiş ise şikayeti sonuçlandıran kararın kesinleşmesine bağlı tutulmuştur.

İİK.nun 134/2.maddesi uyarınca ihalenin feshi ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde istenebilir. Aynı maddenin 6.fıkrasına göre ise satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa şikayet müddeti öğrenme tarihinden başlar. Aynı maddede bu müddetin ihale tarihinden itibaren bir seneyi geçmeyeceği açıklanmıştır.

Somut olayda ihalenin 09.01.2007 tarihinde yapıldığı, 7 günlük yasal sürede açılan ihalenin feshine ilişkin davaların ise reddedildiği ve kararların kesinleştiği anlaşılmaktadır. İcra müdürlüğünün ve mahkemenin kararına dayanak yaptığı M. 1 .İcra Mahkemesinin 2008/***-*** sayılı ihalenin feshine ilişkin şikayetin ise 09.06.2008 tarihinde yapıldığı görülmektedir. İİK. nun 134/6.maddesinde öngörülen bir yıllık hak düşürücü süreden sonra yapılan bu şikayetin ihalenin kesinleşmesine engel teşkil etmesi düşünülemez. Aksinin kabulü, kötü niyetle yapılacak şikayetler sonucu ilanihaye ihalenin kesinleşmesinin engellenmesi sonucunu doğuracaktır.

O halde Mahkemece şikayetin kabulü ile alıcının tescil yazısı yazılmasına ilişkin talebini reddeden memurluk kararının iptali yerine yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alıcı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 05.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32