Gönderen Konu: Tescil İşlemlerinden Sonra Feshedilen İhale Nedeniyle İhale Bedelinin Durumu  (Okunma sayısı 497 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

  • Forum Sorumlusu
  • Çevrimdışı
  • İleti: 2263
  • Tşk.Sayısı: 136
  • Cinsiyet: Bay
  • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


T.C.
YARGITAY                                 
12. Hukuk Dairesi                                              


ESAS NO   : 2013/7984
KARAR NO   : 2013/15697


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için  Tetkik Hakimi  tarafından  düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Türk Medeni Kanunu'nun 705.maddesine göre "Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, tescille olur.

Miras, mahkeme kararı, cebri icra, işgal, kamulaştırma halleri ile kanunda öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır.

İİK 134. maddesine göre alıcı taşınmaz mülkiyetini ihale ile kazanır.

İİK 131. maddesine göre ise  "Satış bedelinin ödenmesi için mühlet verilmiş ise para verilinceye kadar hasar ve masrafı müşteriye ait olmak üzere taşınmaz, icra dairesi tarafından idare olunur".

Somut olayda taşınmaz  2. satış günü olan 24.07.2008 de 3. kişi olan B. Kaya'ya 39.800.00 TL bedelle satılmış, satış bedelinden 7.696.50 TL takip alacaklısı olan T.C. Ziraat Bankası Kemalpaşa Şubesine,  kalanı da borçluya ödenmiş ve 25.08.2008'de tescil işlemi yapılmıştır. Borçlunun açtığı ihalenin feshi davasında fesh kararı verilmiş ve bu karar da 30.05.2011 tarihinde kesinleşmiş olup ihale alıcısı 18.12.2012 tarihli talebiyle icra müdürlüğünden, ödediği 39.800.00 TL 'nin tarafına iadesini istemiş, icra müdürlüğü buna binaen Ziraat Bankasına gönderdiği muhtıra ile, kendisine ödenen 7.696.50 TL'yi faiziyle birlikte talep etmiş, Ziraat Bankası sözkonusu muhtıra tebliği işlemini şikayet etmiş, mahkeme de muhtıra tebliğinin İİK 40. maddesi çerçevesinde yapıldığını ve   yasaya uygun olduğunu belirterek şikayetin reddine karar vermiştir.

İhale kesinleşmeden icra müdürlüğü tarafından  tapuya tescil işlemi yazılamaz, buna rağmen yazıldı ve tapuya tescil işlemi yapıldı ise ihale alıcısısına karşı genel mahkemelerde tapu iptal ve tescil davası açılarak tescil işleminin iptali sağlanır. Borçlu tarafından ihalenin feshi davası açılıp, feshe dair karar kesinleşse dahi bu nedenle alıcının mahkeme kararı olmadan ihale bedelini talep etmesi olanaklı değildir. İhale alacaklısına ödeme, genel mahkemelerde açılacak bir dava ile mümkündür. Somut olayda İİK 40. maddenin uygulama yeri yoktur.

O halde mahkemece şikayetin kabulü  gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir.

SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32