Gönderen Konu: Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler..  (Okunma sayısı 575 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2261
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Forumadalet    Facebook Facebook'da Paylaş Twitter Twitter'da Paylaş


TAŞINMAZIN KÖYDE BULUNMASI, satış ilanının köyde yapılmamış olmasına ilişkin eksikliğin ihaleye olan talebi ve talibi etkileyeceği, bu nedenle ihalenin normal şartlar altında yapılmadığı, ihaleye sadece alacaklının katılmış olması ve zarar unsurunun bulunması nedeni ile borçlunun menfaatinin ihlal edilmiş olduğu,6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı köyler mahalleye dönüştürülmüş ise de; idari yapıdaki bu değişiklik, fiilen köy şartları içinde olan ihale konusu taşınmazlara, daha çok o yörede oturan kişilerin ihalede talip olacağı gerçeğini değiştirmeyeceği ve o yöredeki muhtemel alıcılara da satışın duyurulması yönünden köyde ilan gerekliliğini ortadan kaldırmayacağı hususları dikkate alınarak, ihalenin feshine karar verilmesi gerekir. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/3070 KARAR NO:2020/333 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/4978 KARAR NO: 2020/7768SATIŞ İLANININ ADLİYE DİVANHANESİNE ASILDIĞINA DAİR TUTANAKTA ÇİFT İMZA OLMADIĞI, katip imzasının eksik olduğu ileri sürülmüş ise de bu konuda İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde divanhane askı tutanağında katip imzasının da bulunma zorunluluğuna ilişkin ÇİFT İMZA KURALI BULUNMADIĞINDAN bu hususun ihalenin feshini gerektirmediğine dair mahkeme gerekçesi isabetlidir. ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 10. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/3202 KARAR NO:2020/474 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3211 KARAR NO: 2020/7847AÇIK ARTIRMA SATIŞ MEMURU TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜR. Peylerin sürülmesi bitince TELLAL TARAFINDAN ÜÇ DEFA BAĞIRILDIKTAN SONRA, TAŞINMAZ EN ÇOK ARTIRANA İHALE EDİLİR. Bu husus satış memuru tarafından veya satışta görevlendirilmiş olan tellal vasıtasıyla uygulamada genellikle SATIYORUM BİR, SATIYORUM İKİ, SATIYORUM ÜÇ, şeklinde yüksek sesle belirtildikten sonra başkaca pey sürülmemesi halinde "SATTIM" denilerek ihale sonuçlandırılır. Satılanın mülkiyeti "sattım" sözcüğü ile alıcıya geçer. "SATTIM" DENİLİNCEYE KADAR İHALEYE KATILMIŞ OLANLARIN PEY SÜRMESI MÜMKÜNDÜR. Bu hususunun ihale tutanağından açıkça anlaşılması gerekir. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/242 KARAR NO:2020/581 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/4177 KARAR NO:2020/7841TMK'nun 862. maddesi uyarınca da ipotek, taşınmazı, bütünleyici parçaları ve eklentileri ile birlikte yükümlü kılar ve taşınmazın haczi, onun bütünleyici parçalarını (TMK m. 684) ve eklentilerini de (TMK m. 686) kapsar. Anılan yasal düzenlemeler nedeni ile arsa üzerinde bulunan evlerin ipotek kapsamında olmadığına yönelik beyana itibar edilmemiştir. Satışa konu taşınmazlar üzerine 10.04.2017 tarihinde ipotek tesis edilmiş olup şikayetçi taşınmazı işgalde haklı olduğunu gösterir borçlu tarafında düzenlenmiş 10.04.2017 tarih öncesine ait resmi bir belge sunmamıştır. Tapu iptal ve tescil davası açılmış olması İİK'nın 135. maddesine göre yapılması gereken tahliye işlemine engel değildir. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2018/1474 KARAR NO:2019/237 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/5742 KARAR NO:2020/7777Davalı BANKA TARAFINDAN İstanbul 10. İcra Müdürlüğünün 2016/5268 Esas sayılı dosyasından 18/10/2016 tarihinde İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İÇİN TAKİBE GEÇİLDİĞİNİ, davaya konu taşınmazların, 30/04/2019 tarihinde alacaklı banka tarafından alacağa mahsuben ihale yolu ile satın alındığı....Davacı Mete A.. ihale konusu taşınmazda 27/08/2015 tarih 3356 yevmiye numaralı işlem ile lehine 500.000,00-TL bedelli faizsiz 2. DERECEDEN İPOTEK TESİS EDİLMİŞ, İPOTEK ALACAKLISI KİŞİDİR. Davalı takip alacaklısı bankanın ipoteğin teminat altına aldığı borç miktarı ve takibe konu alacağın miktarı gözönüne alındığında İPOTEKLİ TAŞINMAZDA 2. DERECEDEN İPOTEĞİ BULUNAN DAVACININ TAŞINMAZIN İPOTEK BEDELİ ALTINDA SATILMASINA MUVAFAKATININ ALINMASI GEREKMEMEKTEDIR. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/347 KARAR NO :2020/410 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/4269 KARAR NO:2020/7834
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2261
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler..
« Yanıtla #1 : 17 Aralık 2020, 00:24:47 »
Şikayetçi tarafından sunulan KİRA SÖZLEŞMESİNİN ADİ NİTELİKTE olduğu, bu suretle de İİK'NUN 135/2. MADDESİNDE BELİRTİLEN NİTELİKTE OLMADIĞI görülmüş ise de; şikayetçinin şikayet dilekçesi ekinde sunduğu Devrek Noterliği'nin 23/09/2016 tarih ve 07753 yevmiye numaralı ihtarnamesi ile; taşınmaz malikleri ( ihale alıcısı ) tarafından şikayetçilere "Tapuda devir aldığımız ( ihale) tarih olan 05/09/2016 tarihinden itibaren tahliye edeceğiniz tarihler arası aylık 800,00 TL kira bedelini adımıza ortak hesap bulunan Devrek Ziraat Bankası Şubesi.... hesabına yatırmanızı, yatırmadığınız taktirde kira alacağı yönünde icra takibi yapılacağımı... ihtaren bildiririm." şeklinde ihtarname gönderildiği anlaşılmıştır. BU İHTARNAME İLE DAVALILAR DAVACILARIN TAHLİYESİ İSTENİLEN TAŞINMAZDA KİRACILIK SIFATINI KABUL ETMİŞLERDİR. Söz konusu ihtarname ile alıcılar şikayetçilerin kiracılık sıfatını kabul ettiklerinden, İİK'nun 135/2. maddesinde belirtilen belgeleri araştırmaya gerek yoktur. Bu durumda; alıcılar, ŞİKAYETÇİLERİN KİRACILIK SIFATINI KABUL ETTİKLERİNE GÖRE, İİK'NUN 135 MADDESI UYARINCA TAHLİYE İSTENEMEYECEĞİ..ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 18. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOSYA NO:2019/334 KARAR NO:2019/259 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/6328 KARAR NO:2020/8176Alıcıya ihale edilen taşınmaz, bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, "ihalenin kesinleşmesi üzerine" alıcı, icra dairesine başvurarak üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebilir. Üçüncü kişi, icra mahkemesinde, taşınmazı, hacizden önceki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanarak işgal etmekte olduğunu ispat etmekle yükümlüdür (m. 135/II). Üçüncü kişi, taşınmazı işgal etmekte haklı bulunduğunu, hacizden önce yapılmış resmi bir belge ile ispat ederse, (ÖRNEĞIN; KİRACI OLDUĞUNU, HACİZDEN ÖNCE TAPUYA ŞERH VERİLMİŞ YA DA HACİZDEN ÖNCE NOTERDE DÜZENLENMIŞ VEYA ONAYLANMIŞ BİR KİRA SÖZLEŞMESI İLE İSPAT EDERSE) icra mahkemesi, tahliye emrinin iptaline karar verir(Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku, El Kitabı. Kasım 2004 baskı s. 40), (Hukuk Genel Kurulu'nun 23.05.2007 tarih ve 2007/12-297 esas, 2007/287 karar sayılı kararı).Her ne kadar alacaklı vekili tarafından feragat yetkisi de içeren vekâletnameye dayalı olarak TAKİP VE İHALE MASRAFLARINI TALEP HAKKINDAN FERAGAT EDİLMİŞ İSE DE, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin en son uygulanan içtihatları uyarınca, masraflardan feragatin EN GEÇ KARAR TARİHİNE kadar yapılması gerektiği benimsenmiş olup, somut olayda alacaklının feragatinin mahkemece ihalenin feshine karar verilmesinden sonra, istinaf aşamasında yapıldığı anlaşıldığından, bu aşamadaki masraflardan feragatin, ihalenin feshine dair karar sonucunu değiştirmeyeceği. DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 6. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/184 KARAR NO:2020/96 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/3302 KARAR NO:2020/8075
Somut olayda, icra takibini yapan tek alacaklı olup, paraya çevirme giderlerini de satış dosyasında icra takibini yapan alacaklı yapmıştır. Satış, takibi yapan alacaklı vekiline alacağa mahsuben gerçekleştirilmiştir. TAKİP ALACAKLISI YAPTIĞI BU MASRAFLARI ihale tarihi olan 19.04.2018 tarihinde BORÇLUDAN TALEP HAKKINDAN VAZGEÇMİŞTİR. Takip masraflarından feragat, karar tarihine kadar geçerlidir. O halde, yukarıda açıklanan hususlar ışığında alacaklı vekilinin TAKİP MASRAFLARINDAN FERAGAT ETMESİ NEDENİYLE SATIŞ BEDELİNİN MASRAFLARI KARŞILAMADIĞINDAN BAHİSLE İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLEMEZ. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2019/12109 KARAR NO:2019/15453
Davalılardan TEB AŞ'nin alacağını ihaleden 1 gün önce Türk Borçlar Yasasının 183.maddesine göre "borçlunun rızası olmaksızın" devretmesi yasal düzenlemeye uygundur. Bu temlik işleminin ihale öncesi diğer ilgililere ve borçlulara tebliği şart değildir. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/3000 KARAR NO:2020/974 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/5731 KARAR NO: 2020/8154
Alacaklı vekili müvekkilleri ile borçlu şirket arasında imzalanan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ gereğince yüklenici borçluya verilmesi gereken ancak alacaklılar adına tescilli bulunan 13, 14, 15, 17, 3 ve 21 bağımsız bölüm sayılı taşınmazlar üzerine haciz konulmasını talep etmiş, icra müdürlüğünce talebin kabulüne karar verilmiştir. Alacaklılardan Raşit A.., İbrahim Y..., İbrahim Ö... ve Mehmet Sait K... adına kayıtlı taşınmazlar üzerine haciz konulmuştur. Söz konusu taşınmazlar üzerinde 27/06/2018 tarihinde B..İnşaat Ltd Şti lehine kat karşılığı inşaat akdi bulunduğu konusunda şerh düşülmüştür. İhaleye konu taşınmazlar, gerek satış tarihi gerekse haciz tarihi itibarı ile takip alacaklısı gerçek kişiler adına kayıtlıdır. TAŞINMAZ MALİKİNİN MUVAFAKATI İLE BORÇLU ADINA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZIN HACZEDİLMESİNE ENGEL YASA BİR DÜZENLEME MEVCUT DEĞİLDİR. Taşınmazlar üzerine alacaklıların muvafakati ile haciz konulduğundan İİK'nın 94. maddesine dayalı olarak taşınmazların borçlu adına tescili için alacaklıya süre verilmemiş olması ihalenin feshi sebebi değildir. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/36 KARAR NO:2020/1120 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/5740 KARAR NO:2020/8156
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2261
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler..
« Yanıtla #2 : 17 Aralık 2020, 07:57:02 »
Alıcıya ihale edilen taşınmaz, bir üçüncü kişi tarafından işgal edilmekte ise, "ihalenin kesinleşmesi üzerine" alıcı, icra dairesine başvurarak üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılmasını isteyebilir. Üçüncü kişi, icra mahkemesinde, taşınmazı, hacizden önceki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akde dayanarak işgal etmekte olduğunu ispat etmekle yükümlüdür (m. 135/II). Üçüncü kişi, taşınmazı işgal etmekte haklı bulunduğunu, hacizden önce yapılmış resmi bir belge ile ispat ederse, (ÖRNEĞIN; KİRACI OLDUĞUNU, HACİZDEN ÖNCE TAPUYA ŞERH VERİLMİŞ YA DA HACİZDEN ÖNCE NOTERDE DÜZENLENMIŞ VEYA ONAYLANMIŞ BİR KİRA SÖZLEŞMESI İLE İSPAT EDERSE) icra mahkemesi, tahliye emrinin iptaline karar verir(Prof. Dr. Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku, El Kitabı. Kasım 2004 baskı s. 40), (Hukuk Genel Kurulu'nun 23.05.2007 tarih ve 2007/12-297 esas, 2007/287 karar sayılı kararı).
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2261
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Ynt: Satış işlemlerine ilişkin Yargıtay ilamlarından kesitler..
« Yanıtla #3 : 18 Aralık 2020, 21:00:02 »
İİK.'nın 150/e maddesinde "Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren 6 ay içinde, taşınmaz rehninin satışını da aynı tarihten itibaren 1 yıl içinde isteyebilir. Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmez ise takip düşer. 78. maddenin ikinci fıkrası hükmü, rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takipte de kıyasen uygulanır."düzenlemesine yer verilmiştir. Yasada satış isteme süresinin başlangıcı olarak açıkça "icra emrinin tebliği" öngörülmüş olup, BORÇLUYA HİÇ TEBLİGAT YAPILMAMIŞ VEYA ÇIKARILAN TEBLİGATIN İADE DÖNMÜŞ OLMASI DURUMUNDA HARİCEN TAKİPTEN HABERDAR OLDUĞU TARİH İCRA EMRİNİN TEBLİĞ TARİHİ OLARAK KABUL EDİLEMEYECEKTİR. ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2018/2277 KARAR NO:2019/3010 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/1820 KARAR NO:2020/10073Tebligatın üzerinde davacı şirketin "borçlu ve müflis" olduğu belirtilmiş ise de, bu hususun maddi hatadan kaynaklandığının anlaşıldığı böylelikle satış ilanının tebliği yönünden usul ve yasaya aykırı yön bulunmadığı dolayısıyla usulüne uygun olarak satış ilanının tebliğ edildiğinin anlaşıldığı., KAYSERİ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/666 KARAR NO:2020/667 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/7514 KARAR NO:2020/10012
Şikayetçi üçüncü kişi tarafından açılan tapu iptali ve tescili davasında, taşınmazın satış işlemleri ile ilgili verilmiş herhangi bir tedbir bulunmadığından, haczin kaldırılması istemine ilişkin şikayetin hükme bağlanılabilmesi için, tapu iptali ve tescili davasının sonucunun beklenilmesini gerektirir hukuki bir zorunluluğun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Üçüncü kişi tarafından açılan tapu iptali ve tescili davası Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/07/2019 gün, 2017/348 esas 2019/420 karar sayılı ilamı ile kabul edilmiş ise de, taşınmazın aynına ilişkin bu ilamın kesinleştiğine dair herhangi bir iddia ve delilin bulunmadığından ve ilamın hüküm kısmında taşınmazın ŞİKAYETE KONU HACİZDEN ARİ olarak üçüncü kişi adına tesciline karar verildiğine dair herhangi bir hüküm yer almadığından, mevcut tapu iptali ve tescili ilamı uyarınca da haczin kaldırılmasının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/2060 KARAR NO:2019/3077 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/2476 KARAR NO:2020/10063
Alacaklı tarafça yeniden bir satış talebinde bulunulmadan 12/03/2019 tarihli makbuz ile satış avansı adı altında 500,00 TL'nin yatırılması üzerine icra müdürlüğünce yeniden 21/03/2019 tarihinde verilen satış kararı üzerine taşınmazların 07/05/2019 tarihinde yapılan birinci açık artırmada alacağa mahsuben ihalelerinin gerçekleştirildiği anlaşılmış olup, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞ DÜŞÜRÜLDÜKTEN SONRA YENİDEN SATIŞ TALEBİ OLMADAN SADECE 500,00 TL AVANSIN YATIRILMIŞ OLMASI DA SATIŞ TALEBI YERİNE GEÇMEYECEĞİ., KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/918 KARAR NO:2020/933 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/7533 KARAR NO:2020/10076
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2261
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Şikayet olunan Murat B...'un SATIŞ TALEBİ, ilke çerçevesinde usulüne uygun bir satış talebi olup, satış avansının kıymet takdiri aşamasında kullanılmasının sorumluluğu alacaklıya yüklenemeyeceği gibi, eksik masraf avansının İcra Müdürlüğü'nce her zaman tamamlatılması da esasen mümkündür. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2014/7050 KARAR NO:2014/6213SATIŞ İSTEME SÜRESİ, alacaklının satış istemesi ile veya satılmış olan malın yeniden ihalesi mümkün olmayacağından bir başka alacaklının takip dosyasından mahcuzun satılmış olması ile kesilmiş olur. Sıra cetveline ilişkin uyuşmazlık icra veznesine giren paranın alacaklılar arasında geçerli hacizlerin öncelik sırasına göre paylaştırılmasına ilişkindir. Haciz tarihinden itibaren YASAL SATIŞ İSTEME SÜRESİ GEÇİRİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN, YAPILAN İSTEM ÜZERİNE HER NASILSA HACİZLİ MAL SATILMIŞ İSE, BU SATIŞ DİĞER ALACAKLILAR YÖNÜNDEN DÜŞEN HACZİ GEÇERLİ HALE GETİRMEZ. (Bkz. Dr. Adnan Deynekli, Avukat Sedat Kısa, Hacizde ve İflasta sıra cetveli, 2. Bası, Ankara, 2002, sh 116) YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/8971 KARAR NO: 2015/7269SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMEMESİ İLE YALNIZ HACİZ KALKAR, icra takibi düşmüş olmaz, icra takibi derdest kalmaya devam eder. ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNE GEREK KALMADAN, ALACAKLI YENİDEN HACİZ İSTEYEBİLİR. (Bkz: Prof Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, El Kitabı, 2. Baskı, 2013, sh 607) YARGITAY  23. Hukuk Dairesi ESAS NO :2014/8971 KARAR NO: 2015/7269İİK'nın 106. maddesi uyarınca bir yıl içinde satış talebinde bulunması, 59. maddesi uyarınca masrafını yatırması halinde, adı geçen şikayet olunan yasa ile kendisine yüklenen işlemleri yerine getirdiğinden, haczinin ayakta olduğunun kabulü gerekir. İCRA MÜDÜRÜNÜN SATIŞ İSTEME TALEBİNİN REDDİ KARARINA karşı süreli şikayet yoluna başvurulmadığı gerekçesiyle HACZİN DÜŞTÜĞÜ SONUCUNA VARILMASI, anılan yasal düzenlemelerle ve hakkaniyetle bağdaşmaz. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/4595 KARAR NO:2016/1418BİR YILLIK SATIŞ İSTEME SÜRECİ İÇİNDE TAŞINMAZ BAŞKA BİR DOSYADAN SATILMIŞ İSE o tarihe kadar satış talebinde bulunmayanın, satış talebinde ya da o satıştan kendi dosyası için yararlanma talebinde bulunmasına gerek kalmaksızın HACZİ AYAKTADIR. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2015/4595 KARAR NO:2016/1418SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMİŞ VE SATIŞ YAPILMIŞ ise, daha sonra İHALENİN FESHEDİLMESİ, İİK'nın 110. maddesindeki SATIŞ TALEBİNİN GERİ ALINMASI NİTELİĞİNDE GÖRÜLEMEZ. Bu maddede ihalenin feshi halinde haczin kalkacağına dair bir hükme yer verilmemiştir  (A.g.e sh 608).YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2014/1819 KARAR NO:2014/6058Satışın da aynı bir ve iki yıllık süreler içinde yapılmasının zorunlu olduğu, aksi halde haczin düşeceği yönünde yasada bir hüküm bulunmamaktadır. ALACAKLIYA YÜKLENEN GÖREV, SÜRESİNDE SATIŞ İSTEYEREK AVANSI YATIRMAKTIR. İİK'nın 123. maddesinde satış görevi, icra dairesine yüklenmiş olup, satış ne zaman yapılırsa yapılsın, haciz ve satış talebi ayaktadır. Dairemizin son uygulaması bu yöndedir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/4595 KARAR NO:2016/1418
İİK'nda, SÜRESİNDE SATIŞ İSTENDİKTEN SONRA HACZİ VE SATIŞI DÜŞÜREN SEBEPLER ÖNGÖRÜLMEMİŞ, sadece aynı Kanun'un 129/son maddesinde, ikinci ihalede alıcı çıkmazsa ''SATIŞ TALEBININ'' düşeceği düzenlenmiştir. İİK'nın 106 ve 110. madde hükümleri alacaklının takibi sürüncemede bırakmaması amacıyla getirilmiş olup, bu amaca uygun olarak anılan şikayet olunan tarafından İİK'nın 106. maddesindeki 1 ve 2 yıllık SÜRELER IÇERİSİNDE İİK'nın 59. maddesine UYGUN OLARAK SATIŞ TALEP EDİLEREK AVANSI YATIRILMIŞ OLMAKLA, bir daha satış istemesine gerek kalmaksızın, HACZİ VE SATIŞININ AYAKTA OLDUĞUNUN KABULÜ GEREKİR.YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/4595 KARAR NO:2016/1418
Kıymet takdiri kesinleşmeden satış yapılmamakla birlikte, KIYMET TAKDİRİ YAPILMADAN DA SATIŞ İSTENEBİLİR. Diğer bir anlatımla, kıymet takdirinin yapılmaması sadece satışın yapılmasına engel olur. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/4595 KARAR NO:2016/1418
İİK. 59. maddesi uyarınca, BİR İŞLEMİN YAPILMASINI İSTEYEN TARAF, O İŞLEMİN YAPILMASI İÇİN GEREKLİ MASRAFLARI AVANS OLARAK (PEŞİN) YATIRMALIDIR. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği'nin 6. maddesine göre, bu masrafların, tahsilat makbuzu karşılığında para olarak alınması gerekir. AKSİ TAKDİRDE TALEP YAPILMAMIŞ SAYILIR. Cüz’i de olsa satış avansının yatırılmış olması, usulüne uygun bir satış talebinin bulunduğu anlamına gelir. Yatırılan masrafın yetmeyeceği sonradan anlaşılırsa, bunun tamamlanması istenebilirse de, MASRAF HİÇ YATIRILMAMIŞSA GEÇERLİ BİR TALEBİN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ.YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/4595 KARAR NO:2016/1418İİK'nın 106. maddesinde satış istenmesinden söz edildiği, bu TALEBİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN REDDEDİLMESİ HALİNDE TALEBİN GEÇERLİLİĞİNİ KAYBEDECEĞİNE İLİŞKİN HİÇ BİR YASA HÜKMÜ BULUNMADIĞI gibi, İİK'nın 106. maddesinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklara ilişkin Yargıtay 12. Hukuk Dairesince alınan yargısal kararların da bu yönde olduğu, 1 ve 2 yıllık süreler içerisinde alacaklının bir an evvel satışa yönelik iradesini icra dosyasına yansıtmak zorunda olduğu ve isteğini İcra Müdürlüğü'ne iletip İİK'nın 59. madde karşısında gereğini yerine getirmesi halinde geçerli bir satış talebinin doğduğu, BUNDAN SONRA SATIŞIN DA AYNI 1 VE 2 YILLIK SÜRELER İÇERİSİNDE YAPILMASI YÖNÜNDE BİR ZORUNLULUK BULUNMADIĞI, SÖZ KONUSU HACZİN DE GEÇERLİLİĞİNİ KAYBETTİĞİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ KABUL EDİLMELİDİR. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/4595 KARAR NO: 2016/1418
İİK'nın 106. maddesi ile alacaklının takibi sürüncemede bırakmaması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak alacaklı tarafından, iflas erteleme davasında verilen ihtiyati tedbir süresi dikkate alınarak SÜRESİNDE SATIŞ TALEBİNDE BULUNULMUŞ, AVANS DA YATIRILMIŞTIR. Satış talebinin ret gerekçesi satışı istenen tüm taşınırlar üzerinde başka dosyalardan konulmuş hacizler bulunması, İİK'nın 100. maddesindeki malumatların toplanması gerektiğidir. Bu ret kararının, anılan yasal düzenlemeye uygun olan SATIŞ TALEBİNDEKİ HAKLILIĞI ORTADAN KALDIRAN BİR KARAR NİTELİĞİNDE BULUNMADIĞINI KABUL ETMEK GEREKİR. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/4595 KARAR NO:2016/1418İİK'nın, 6352 sayılı Yasa'nın 21. maddesi ile değişik 106. maddesi; "Alacaklı, haczolunan mal taşınır ise hacizden itibaren altı ay, taşınmaz ise hacizden itibaren bir yıl içinde satılmasını isteyebilir." hükmünü içermektedir. 6352 sayılı Yasa, 05.07.2012 tarih 28344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Yasanın yürürlüğüne ilişkin 106. maddesi hükmü uyarınca, anılan 21. madde yayım tarihinden altı ay sonra 05.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Aynı Yasa'nın 38. maddesiyle İİK'ya eklenen Geçici 10. maddesiyle, bu Kanunun ilgili hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan takip işlemleri hakkında, değişiklikten önceki hükümlerin uygulanmasına devam edileceği hükmü getirilmiştir. Getirilen bu hükümden, 6352 sayılı Yasa değişikliğinin, takip tarihinden itibaren değil, haciz, satış gibi başlatılan her bir takip işlemi tarihi esas alınarak uygulanacağı anlaşılmaktadır. (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 12.02.2013 tarih ve 2012/28045 E., 2013/3913 K. sayılı ilamı ile Dairemizin 20.02.2015 tarih ve 2014/3595 E., 2015/1053 K; 09.11.2015 tarih ve 5584 E., 7135 K. sayılı ilamları da bu yöndedir) Anılan şikayet olunanın HACİZ TARİHLERİ İTİBARİYLE,  değişiklikten önceki anılan hükümlerin uygulanması gerekmektedir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/4595 KARAR NO:2016/1418
İİK'nın 142/1. maddesi hükmüne göre, "Cetvel suretinin tebliğinden yedi gün içinde her alacaklı takibin icra edildiği mahal mahkemesinde alakadarlar aleyhine dava etmek suretiyle cetvel münderecatına itiraz edebilir." Anılan hükümde yer alan "alakadarlar"  ifadesi, KURAL OLARAK BORÇLUYU DEĞİL, şikayet eden alacaklıdan sıra itibariyle önce olan ve kendisine pay ayrılan alacaklıları ifade eder. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2015/4595 KARAR NO:2016/1418Şikayetçi vekilinin icra mahkemesine başvurusunun, yeterli miktarda satış avansı yatırılmamasından dolayı geçerli bir satış talebi bulunmadığından satış isteme süresi içerisinde usulüne uygun satış talep edilmemiş olduğundan ve ayrıca ipotek akit tablosunda belirtilen ipotek limitinin aşılması suretiyle takip yapıldığından bahisle takibin iptali istemine yönelik şikayet olup, bu kararın istinafı ve sonrasında temyizi üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK'NUN 364/3. MADDESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİNDEN, dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece gerek istem üzerine gerek re'sen dikkate alınması gerekmektedir. O halde, ilk derece mahkemesince, yukarıda açıklanan gerekçe doğrultusunda şikayetin kabulü ile İHALENİN FESHİNE KARAR VERİLMESİ GEREKİR. KONYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/778 KARAR NO:2020/768 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/6915 KARAR NO:2020/9384
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2261
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
SÜRESİNDE SATIŞ İSTENMİŞ VE SATIŞ YAPILMIŞ ise, daha sonra İHALENİN FESHEDİLMESİ, İİK'nın 110. maddesindeki SATIŞ TALEBİNİN GERİ ALINMASI NİTELİĞİNDE GÖRÜLEMEZ. Bu maddede ihalenin feshi halinde haczin kalkacağına dair bir hükme yer verilmemiştir  (A.g.e sh 608).YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2014/1819 KARAR NO:2014/6058
SATIŞ, satışı isteme süresi geçtikten sonra yapılsa da geçerlidir ve alacaklı satış bedelinden alacağını alır. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2014/1819 KARAR NO:2014/6058
SATIŞ SÜRESI, hak düşürücü süre olup, İİK'nın 20. madde hükmünde, İİK' nın tayin ettiği sürelerin kesin olduğu, sözleşme ile değiştirilemeyeceği öngürülmüştür. Yasada aksi yönde açık bir hüküm bulunmadıkça, hak düşürücü süreler kesilmez ve durmaz. İhalenin feshi kararı kesinleşmeden İİK' nın 134/6. maddesi uyarınca satış cetveli düzenlenemez ise de, İHALENİN FESHİNİN KESİNLEŞME TARİHİNDEN SONRA alacaklının YENI İHALE İÇİN YENİ BİR SATIŞ TALEBİNDE BULUNMAMASI HALİNDE HACZİNİN DÜŞECEĞİNE DAİR YASAL DÜZENLEME BULUNMAMAKTADIR. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/1819 KARAR NO:2014/6058İİK' nın MENKULLERLE İLGİLİ113/1. maddesinde alacaklı talep etmeden BORÇLUNUN TALEBİYLE DE SATIŞ YAPILABİLECEĞİ DÜZENLENMESİ, TAŞINMAZ SATIŞLARINDA DA KIYASEN UYGULANMALIDIR. Borçlunun borcunu ödeyerek ya da satış talep edip, satışı sağlayarak, alacaklının haciz ve satış baskısından kurtulması mümkündür. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/1819 KARAR NO:2014/6058
SIRA CETVELİNE YÖNELİK İTİRAZDA BULUNMA YETKİSİ, bu itiraz üzerine düzenlenecek yeni sıra cetveline girme hakkı bulunan alacaklılara tanınmıştır. Bir diğer ifade ile bedeli paylaşıma konu mal üzerinde haczi ya da rehni bulunmayan alacaklının, sıra cetvelinin iptalini istemekte de hukuki yararı yoktur. Sıra cetveli bedeli paylaşıma konu mal üzerinde, SATIŞ TARİHİ İTİBARİYLE haczi bulunan alacaklılar dikkate alınarak düzenlenir. Aksi halde satış bedelinden pay ayrılamayacağından, adı geçenlerin sıra cetvelinin iptalini istemekte hukuki yararı bulunmamaktadır. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2014/5599 KARAR NO: 2014/4814
SATIŞ TALEBİNİN RET GEREKÇESİ SATIŞ ŞARTLARININ OLUŞMADIĞIDIR. Burada icra memurunun ret kararının sadece satışın fiilen yapılamayacağına yönelik bir tesbitten ibaret olduğunu, yasal düzenlemeye uygun olan satış talebindeki haklılığı ortadan kaldıran bir karar niteliğinde bulunmadığını kabul etmek gerekir. Zira, İİK' nın 106. maddesinde satış istenmesinden söz edildiği, bu talebin İcra Müdürlüğü tarafından reddedilmesi halinde talebin geçerliliğini kaybedeceğine ilişkin hiç bir yasa hükmü bulunmadığı. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/5599 KARAR NO:2014/4814
CÜZ’İ DE OLSA SATIŞ AVANSININ YATIRILMIŞ OLMASI, usulüne uygun bir satış talebinin bulunduğu anlamına gelir. Yatırılan masrafın yetmeyeceği sonradan anlaşılırsa, bunun tamamlanması istenebilirse de, MASRAF HİÇ YATIRILMAMIŞSA GEÇERLİ BİR TALEBİN VARLIĞINDAN SÖZ EDİLEMEZ. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2014/5599 KARAR NO:2014/4814
İİK' nın 106. maddesi ile alacaklının takibi sürüncemede bırakmaması amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak alacaklı tarafından satış talebinde bulunulmuş, avans da yatırılmıştır. SATIŞ TALEBİNİN RET GEREKÇESİ ARACIN ELDE OLMAMASIDIR. Burada icra memurunun ret kararının sadece satışın fiilen yapılamayacağına yönelik bir tesbitten ibaret olduğunu, anılan yasal düzenlemeye uygun olan satış talebindeki haklılığı ortadan kaldıran bir karar niteliğinde bulunmadığını kabul etmek gerekir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi ESAS NO:2013/4536 KARAR NO:2013/5532
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2261
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
İİK'nun 129/1. maddesi uyarınca, birinci ve ikinci ihalede satışın yapılabilmesi için artırma bedelinin, malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması, bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını geçmesi zorunludur. Anılan yasal düzenlemede öngörülen RÜÇHANLI ALACAKTAN ANLAŞILMASI GEREKEN; SATIŞ İSTEYEN ALACAKLININ ALACAĞINA RÜÇHANI OLAN DİĞER ALACAKLARDIR. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/5924 KARAR NO: 2020/8330Satış ilanı tebliğ edilecek ilgililer ise SATIŞ KARARININ VERİLDİĞİ TARİH İTİBARİYLE BELİRLENECEĞİNDEN, bu tarihten sonra tapuya haciz koyduran haciz alacaklısına satış ilanının tebliğ edilmemiş olması, ihalenin feshini gerektirmez. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2017/5158 KARAR NO:2017/14527Satış ilanının elektronik ortamda yapılması icra müdürlüğünün takdirine bırakılmış bir husus olmayıp YASAL BİR ZORUNLULUKTUR. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/5357 KARAR NO:2020/8262MENKÜL MAL Satış kararında ise; “Yeteri kadar satış ilanının hazırlanarak talimatta belirtilen ilgililere bilgi amaçlı TEBLİĞİNE” karar verilmiş olup, bu durumda satış ilanının şikayetçi borçlu şirket vekiline usulüne uygun olarak tebliği ZORUNLUDUR. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2017/51 KARAR NO: 2017/2610
SATIŞ KARARINDA satış ilanının bilgi amaçlı olarak ilgililere gönderilmesine BİLA İADE EDİLMESİ HALİNDE satışa etki etmemesine karar verildiği, bu hali ile MENKUL İHALESİ ile ilgili satış ilanının borçluya tebliğ edilme zorunluluğu da bulunmadığı. GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/613 KARAR NO:2020/852 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/5139 KARAR NO:2020/8373İİK 114.maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi uyarınca SATIŞ İLANININ ancak, satış memurluğu kararında açıkça YURT DÜZEYİNDE yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi hâlinde, bu ilânın satış talebi tarihinde TIRAJI ELLİBİNİN ÜZERINDE OLAN VE YURT DÜZEYINDE DAĞITIMI YAPILAN gazetelerden biriyle yapılması gerektiğinden, satış ilanına ilişkin satış memurluğu kararında ilanın NE ŞEKİLDE YAPILACAĞINA İLİŞKİN AYRINTININ yer almaması halinde, ilanın yapıldığı gazete yönünden yurt çapında yayın ve ellibin tiraj şartının aranması söz konusu olmayacaktır. DİKİLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO:2019/395 Esas KARAR NO:2020/372 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/6263 KARAR NO:2020/8353Davacılar maliki oldukları 1/4'er hissenin AYRI AYRI SATIŞA ÇIKMASI gerektiğinden bahisle yine fesih talebinde bulunmuşlardır. Davacılar dava konusu taşınmazda ayrı ayrı 1/4 hisse maliki olup ihale 3/4 hissenin satışı şeklinde yapılmıştır. Davacı HİSSELERİNİN BİRLİKTE SATILMASI DAHA ÇOK ALICI ÇIKMASINA NEDEN OLACAĞINDAN DAVACI YANIN MENFAATİNEDİR. Diğer taraftan satış masraflarını azaltıcı nitelikte olacağından usul ekonomisine uygun olup, bu anlamda da davacı borçluların menfaatinedir. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2020/538 KARAR NO:2020/1242 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/5896 KARAR NO:2020/8287SATIŞ BEDELİNİN tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekle, SATIŞ TALEBİNDEN İHALE TARİHİNE KADARKİ paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda, SATIŞ TALEBİ İLE İHALE TARİHİ ARASINDAKİ YEDİEMİN ÜCRETİNİN MENKULÜN PARAYA ÇEVİRME GİDERLERİNE DAHİL OLDUĞU kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2017/51 KARAR NO: 2017/2610AYNI TAŞINMAZIN FARKLI DOSYALARDAN SATIŞININ YAPILMASI: İhaleye konu taşınmazın mülkiyeti ihale tarihinden önce 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 716. maddesi gereği, hükümle, yeni malik 3. kişi Mehmet Ali Ş..’e geçtiği halde, TESCİL İÇİN TAPUYA MÜZEKKERE GÖNDERİLMEMESİ SURETİYLE MÜLKİYET DURUMUNUN SİCİLE YANSITILMADIĞI ve satış kararı tarihinde taşınmazın borçlu adına tapuda kayıtlı gözüktüğü gözetildiğinde, borçlu adına kayıtlı olmayan taşınmazın, ihale tarihinde bu durumu bilmeyen şikayetçiye, yeni malikin de haberi olmadan, ihale edilmiş olması karşısında, ihale alıcısı yönünden taşınmazın esaslı unsurlarında hata teşkil edeceği ve bu durumda 3. kişi ihale alıcısına genel mahkemede dava açması yönünde bir yükümlülük yüklenemeyeceği açıktır. O halde mahkemece, taşınmazın ihale alıcısı adına tescilinin yapılamaması, şikayetçi ihale alıcısının taşınmazın esaslı vasıflarında hataya düşürülmesi niteliğinde olup, bu husus İİK'nun 134/7. maddesi uyarınca ihalenin feshi sebebi olduğundan ihalenin feshine karar verilmesi gerekir. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/6120 KARAR NO:2020/8326 Gerekçe ile İstinaf kararı bozulmuştur.Mahkemece, hükme esas alınan raporda BİLİRKİŞİLER TARAFINDAN HANGİ TARİH İTİBARİ İLE değerleme yapılmış olduğu açıkça belirtilmemiş olup, borçlu tarafından icra müdürlüğünce alınan 27/02/2017 tarihli rapora itiraz edildiğinden iki yıllık süre, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE ALDIRILAN RAPORDAKİ DEĞERLEME TARİHİ olan 27/02/2017 tarihinden başlayacağından , satış tarihi olan 19/06/2019 günü itibariyle İİK'nın 128/a-2. maddesinde öngörülen iki yıllık süre geçmiştir. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/196 KARAR NO:2020/669 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/6506 KARAR NO:2020/8580İcra dairesi süresinde satış bedelini ödemediği için İHALENİN FESHİNE SEBEBİYET veren ilk ihale alıcısının TAMAMLAYICI İHALEYE KATILMAMASINA karar verebileceği gibi adı geçenin İHALEYE PEŞİN PARA İLE GİREBİLECEĞİNE de karar verebilir. İcra dairesi, ilk ihale alıcısının, peşin para veya teminatla ihaleye katılmasına karar verirse; bunun bu ihaleye katılabilmesi için teminat göstermesi gerekir. Çünkü birinci alıcının, daha önceki ihalenin feshine sebebiyet verdiği gözetildiğinde İİK’nun 133/2. maddesi gereğince iki ihale arasındaki farktan sorumlu olacağından teminat talep edilmesine dair 08.01.2019 tarihli satış memuru kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmayıp ihalenin usulüne uygun olduğu anlaşılmıştır. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/5405 KARAR NO:2020/8398TAŞINIRLARIN İHALESİNDE satış ilanının gazete ile yapılıp yapılmaması konusunda İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE TAKDİR YETKİSİ VERİLMİŞ iken, TAŞINMAZLARIN SATIŞINA ilişkin satış ilanının gazete ile yapılıp yapılmayacağı konusunda İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE TAKDİR HAKKININ VERİLMEDİĞİ, uygulamada icra müdürlüklerinin taşınmazın değerine ve ülke çapında alıcısının çıkıp çıkmayacağına göre mahalli gazete yada ulusal çapta yayın yapan gazetede ilan yapılaması konusunda takdir hakkını kullandıkları, davaya konu ihalesi yapılan şey TAŞINMAZ olduğundan İİK 126/1 maddesi gereğince SATIŞ İLANININ GAZETE İLE YAPILMASI ZORUNLU olduğu halde, icra müdürlüğünün gazete ilanı yapılmaması yönündeki kararının yerleşik Yargıtay 12. HD'nin içtihatlarına aykırı olduğu, dolaysıyla icra müdürlüğünün bu yöndeki kararının kanuna uygun olduğu yönündeki ilk derece mahkemesi karar gerekçesinin yerinde olmadığı, gazete ilanı yapılmamasının ihaleye talep ve talibi azaltması sebebi ile ihalenin feshinin gerekeceği. GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO: 2019/1653 KARAR NO:2020/999 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/6205 KARAR NO:2020/8430
EMLAK VERGİSİ konusunda icra müdürünün tahakkuk veya tahsil memuru sıfatı bulunmadığından, emlak vergisinin alınıp alınmayacağına karar verme görev ve yetkisi de yoktur. O halde mahkemece, satış bedelinden kesilen emlak vergisinin iadesi için yapılan şikayetin yargı yolu nedeniyle reddi gerekirken, işin esasının incelenerek istemin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2014/21285 KARAR NO:2014/29057
Artırma ile yapılan satışlarda, mülkiyet ihale ile alıcıya geçtiğinden, bu andan itibaren mal fiilen teslim edilmemiş olsa dahi, malın nef'i ve hasar da alıcıya ait olacağından, mal teslim edilinceye kadar malın kıymetinin çoğalmasından, malın semerelerinden alıcı yararlanır; ya da telef olmasına, zararlı sonuçlarına katlanır. Artırma şartnamesinde açık bir taahhüdün bulunması veya artırmaya katılanlara karşı hile yapılmış olması halleri müstesna (ayrık) olmak üzere, satıcının zapta karşı teminat (BK 214-218. maddeleri) ve satılanın ayıplı olmasından dolayı bir tekeffül borcu (BK 219-231. maddeleri) yoktur. Bu gibi durumlarda, alıcının; malın yok olmasına ya da zarar görmesine neden olmuş kişiler hakkında genel mahkemelerde tazminat davası açma hakkı bulunduğu gibi, MALIN KORUNMASINDA, KUSURU BULUNAN İCRA DAİRESİ GÖREVLİLERİ hakkında da idare aleyhine tazminat davası açma hakkı vardır (İİK 5. mad.). Bu itibarla koruma görevinde olanların yasalarla düzenlenmiş hukuki ve cezai sorumlulukları bulunmaktadır. Somut olayda, ihale konusu menkulleri mahallinde bulunamadığı için tesliminin imkansız hale geldiği tespit edildiğine göre menkulün kendisine bırakıldığı ve istenildiğinde teslimle yükümlü olan kişiler hakkında alıcının yukarıda açıklandığı üzere genel mahkemelere başvuru hakkı bulunmaktadır. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/621 Esas KARAR NO:2019/2213 Karar YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/840 KARAR NO:2020/8771
İİK. Nun 133. maddenin "... Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129. maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. .." düzenlemesini haiz olduğu, "HEMEN ARTTIRMAYA ÇIKARIR" sözünden anlaşılması gereken, satış kararı alınması ve satışa başlanması olup somut olayda ikinci en yüksek pey sürene yapılan teklifin sonuçsuz kaldığının anlaşıldığı 11/07/2018 tarihinden satış kararının alındığı 15/11/2018 tarihine kadar 4 AY GİBİ BİR SÜRE GEÇTİĞİ; bu durumda HEMEN ARTTIRMAYA ÇIKARMA KURALININ FAZLASIYLA AŞILDIĞI ANLAŞILMAKLA BU HUSUS BAŞLI BAŞINA FESİH SEBEBIDİR. SAKARYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 8. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/390 KARAR NO:2020/600 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/6769 KARAR NO: 2020/8803
Dosyamıza konu olan kişilerin aksiyon anları fotoğraf haline getirildiği ve ihale başladıktan sonra ihale katılımcılarından birinin ihale esansında bulunan başkaca kişiler tarafından kendisine arkadan konuşarak ve elle dokunarak müdahale ettikleri görülmektedir. Ardından pey süren kişinin ihaleden ayrıldığı yine kayıtlardan sabittir. Bu durum tipik bir şekilde ihaleye fesat karıştırılarak sağlıklı bir şekilde ihalenin yapılmasını engellemiştir.-Davanın KABULÜ ile; İhalenin FESHİNE, İSTANBUL 13. İCRA HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO:2017/1173 Esas KARAR NO:2020/59 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/6919 KARAR NO:2020/8768
Somut olayda, ihaleye 23/07/2018 günü saat 13: 45'te başlanmış olup, satışın durdurulmasına ilişkin yazı UYAP'ta saat 13:58''deONAYLANDIĞINA göre icra müdürlüğünce satışın durdurulmasına ilişkin yazının gönderildiği saat 13: 58 itibari ile satışın durdurulması gerekirken ihaleye devam edilmesi ve saat 14: 03'te ihalenin gerçekleştirilerek sonlandırılması usul ve yasaya aykırı olup, kamu düzenine ilişkindir. Satışın durdurulmasına ilişkin kararın uygulanmaması kamu düzenine ilişkin olup, ihalenin feshi sebebidir. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 12. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/57 Esas KARAR NO:2020/980 Karar YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/6997 KARAR NO: 2020/8830Taşınmazların SATIŞ İLANINDA kat irtifakı tarihi, imar planı tarihi ve adres bilgilerinde yazılı hataların açık MADDİ HATA niteliğinde olduğu, DÜZELTME İLANI İLE DÜZELTİLMESİNİN MÜMKÜN OLDUĞU, yukarıdaki yasal düzenlemeye göre ilanın satış gününe 7 günden fazla bir zaman kala aynı gazetede yayınlandığı ve satış ilanının İLGİLİLERE TEBLİĞ ZORUNLULUĞU DA BULUNMADIĞI anlaşıldığından yöntemine uygun olarak düzeltilen maddi hataların katılımı azaltıcı nitelikte olduğu söylenemez. İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 23. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2020/100 KARAR NO:2020/1158 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/7102 KARAR NO:2020/8902
SATIŞ, istinabe yolu ile yapılsa dahi üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması için tahliye emri göndermeye görevli ve yetkili icra dairesi, satışı yapılan ASIL TAKİBİN YAPILDIĞI İCRA DAİRESİDİR (Baki Kuru İcra ve İflas Hukuku EI Kitabı- 2013 -2. Baskı, sh 679 vd .. ) YARGITAY12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/6661 KARAR NO: 2016/24974Alacaklı tarafça borçlu şirkete icra emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde SATIŞ TALEBİNDE bulunulduğu, ancak SÜRESİNDE SATIŞ AVANSI YATIRILMADIĞI, 07/03/2016 tarihli AVANSIN AÇIKÇA KIYMET TAKTİR AVANSI AÇIKLAMASI İLE YATIRILDIĞI, bu nedenle SATIŞ AVANSI OLARAK YATIRILDIĞININ KABUL EDİLEMEYECEĞİ, ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 19. HUKUK DAİRESİ DOSYA NO:2019/52 KARAR NO: 2019/2746 YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2020/942 KARAR NO:2020/8978
Bölge Adliye Mahkemesi’nce ise, dava konusu taşınmazlar hakkında tapu iptal tescil davası açıldığı ve tedbir kararı verildiği yönünde beyanda bulunularak satışın durdurulması talebinde bulunulması ve tedbirin tapu kaydına işlendiğine yönelik resmi yazı örneğinin SATIŞ MAHALLİNDEKİLERİN HUZURUNDA SATIŞ MEMURUNA SUNULMASININ, başlı başına ihaleye katılmak isteyenlerin katılımına engel olabilecek AÇIK BİR FESAT NİTELİĞİNDE olduğu değerlendirilerek, ihaleye fesat karıştırıldığının kabul edildiği görülmüştür. Bölge Adliye Mahkemesi’nce, davacının bildirdiği tüm deliller (sesli kamera kayıtları, tanık vs.) toplandıktan, ihaleden çekildiği belirtilen Öz-Erka … A.Ş.’nin yetkilisince ihaleye katılımı için vekil tayin edilen ve teminat mektubu sunan vekili Eşref K.. ile ihaleyi gerçekleştiren satış memuru ve tellal da dinlendikten sonra fesat iddiası konusunda bir değerlendirme yapılıp oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, bu hususta hiç bir delil toplanmadan ve tanıklar dinlenmeden, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2020/4546 KARAR NO:2020/9006
İcra emri tebliğ tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK.'nun 150/e-1. maddesi hükmüne göre taşınmaz rehninin satışının, İCRA EMRİNİN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN BİR YIL İÇİNDE İSTENMESİ GEREKİR. İİK.'nun 150/e-2. maddesinde ise; anılan süre içinde satışın istenmemesi veya talep geri alınıp da bu süre içinde yenilenmemesi halinde TAKİBİN DÜŞECEĞİ hüküm altına alınmıştır. Anılan yasal düzenleme uyarınca; süresi içinde yapılmış olan satış talebi, alacaklı tarafından bir defa geri alınabilir. Bu durumda, SATIŞ TALEBİNİ GERİ ALAN ALACAKLI ANCAK, İCRA EMRİNİN TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN KALAN SATIŞ İSTEME SÜRESİ İÇİNDE YENİDEN SATIŞ İSTEYEBİLİR.YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO:2016/25313 KARAR NO:2017/2230
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

Özgür KOCA

 • Forum Sorumlusu
 • Çevrimdışı
 • İleti: 2261
 • Tşk.Sayısı: 136
 • Cinsiyet: Bay
 • Gebze
Borçlu şirketin 24/11/2015 tarihli genel kurul kararı gereğince; şirketin devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketin tasfiye edilmesine ve tasfiye memuru olarak Alper Dž'ın seçilmesine karar verildiği, anılan genel kurul kararının 02/12/2015 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği görülmektedir. TİCARET SİCİL GAZETESİ'NDE İLAN EDİLEN HUSUSLAR HERKESE KARŞI HÜKÜM İFADE EDER. Borçlu şirket tasfiye memuru Alper Dž tarafından temsil edildiğinden tasfiye memuruna satış ilanı tebliği gerekir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2016/10242 Esas No 2016/7653 Karar No
ÖzGüR'lüğü anladıkça ona daha az sahip olursun...

 

Site Haritası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32